Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) uit Midden-Nederland spelen een grote, regisserende rol in de (inter)nationale drugshandel. Drugscriminaliteit hangt samen met andere misdrijven, zoals excessief geweld, mensenhandel, plofkraken, witwassen en ondergronds bankieren. En vooral in kwetsbare wijken rekruteren criminelen jongeren voor de drugscriminaliteit; een uitweg hieruit is vaak complex. Csv’s maken misbruik van (legale) bedrijven, diensten of locaties om hun werk te kunnen doen. De onder- en bovenwereld vermengen zich waarmee een omvangrijke hoeveelheid crimineel geld is gemoeid. Het maatschappelijk probleem van de drugscriminaliteit is groot en veelomvattend. Onze ambitie is dan ook de csv’s terug te dringen en de maatschappelijke weerbaarheid te helpen vergroten. Met als doel het verkleinen van de kwetsbaarheid van jongeren, buurten, branches en overheden voor deze gewelddadige en kille wereld. In Wie praat, die gaat 3.0 2023-2026 staat hoe de partners in Midden-Nederland de komende jaar de georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit voortvarend en integraal aanpakken.

 

 

Documenten en links

Er zijn 11 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Datum:

Auteur:

Governance MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Communicatie RIEC ontwikkelde samen met communicatieadviseurs van politie, gemeente, OM en Belastingdienst een communicatietoolkit. Om te ondersteunen bij het uitvoeren van de communicatiestrategie 3.0. Versie 3.0 is gekoppeld aan de versie van het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’. De teksten en middelen uit deze toolkit dragen bij aan het vergroten van bewustwording en weerbaarheid bij bewoners, ondernemers en andere (interne) doelgroepen.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Toolbox

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Deze flyer biedt inwoners en ondernemers uitleg over wat een integrale controle inhoudt, wie erbij betrokken zijn en hoe men zelf verdachte situaties kan melden.

Auteur:

Gemeente Gooise Meren

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Auteur:

conven

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Auteur:

Convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Auteur:

Magazine voor burgemeesters

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ beschrijft de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland voor de periode 2023-2026 en borduurt voort op het actieplan 1.0 uit 2018. Het plan beschrijft de aanpak voor casuïstiek en behandelt een aantal specifieke thema’s die zich in de regio manifesteren. Tot slot bevat het plan een aantal ambities voor de genoemde jaren m.b.t. de doorontwikkeling van de aanpak.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Datum:

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Hoe maak je de gemeente weerbaar tegen ondermijning? Daar heeft de algemeen directeur van de gemeente een belangrijke rol in; dit is de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris kan aan 6 knoppen draaien om criminele beïnvloeding van de ambtelijke organisatie te helpen voorkomen. De bijgaande toolkit in de vorm van een handzame en klikbare infographic helpt de gemeentesecretaris deze knoppen te vinden en gebruiken. Na bewustwording is het tijd om te dóen! En dit helpt de OOV-er in de gemeente weer; hij/zij staat er zeker niet alleen voor!

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Toolbox

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Het doel van de horeca scan, een ontwikkelingstool, was om aan de hand van een aantal indicatoren mogelijk kwetsbare horeca in beeld te brengen. Net voor de zomer van 2021 ging het RIEC-samenwerkingsverband in Gooi en Vechtstreek samen met verschillende gemeenten op pad om een kijkje bij de horeca in het gebied te nemen. Kwetsbaarheden voor ondermijning in de horeca werden zo in kaart gebracht. Voor de huidige stand van zaken rond de horecascan lees hier meer.

Datum:

Auteur:

Elly Kamerling

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Sinds 1 mei 2023 is de VOG-P screening verplicht voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Dit handelingskader helpt gemeenten invulling te geven aan de verplichte screening om de weerbaarheid van hun organisatie te verhogen.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

10

Download bestand

Auteur:

Field Lab Mensenhandel

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Auteur:

RIEC Zebra

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Een voorbeeld draaiboek hoe verschillende soorten locaties te controleren in het kader van de aanpak ondermijning. In de bijlage is een wettelijk kader opgenomen. Zie ook apart te downloaden: Bijlagen 2 overzicht locaties en subjecten en BIjlage 3 controleformulieren

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Documenttype:

Nieuwsbrief

Download bestand

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

10

Download bestand

Datum:

Auteur:

Kapot Sterk

Documenttype:

Factsheet

Download bestand

Auteur:

Straatwaarden

Documenttype:

Factsheet

Download bestand

Over welke processen kwetsbaar zijn voor ondermijning, bestaat geen algemeen beeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van BZK een verken¬nend onderzoek hiernaar uitgevoerd. Het onderzoek helpt om kwetsbare processen in de eigen gemeente in kaart te brengen en in de verkenning van hoe deze kwetsbare processen versterkt kunnen worden.

Auteur:

Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Nieuws

Achtergrondinfo | 18 jun. 2024

Toolkit weerbare gemeente beschikbaar voor gemeentesecretarissen

Hoe maak je de gemeente weerbaar tegen ondermijning? Daar heeft de algemeen directeur van de gemeente, de gemeentesecretaris, een belangrijke rol in. De gemeentesecretaris kan aan zes knoppen draaien om criminele beïnvloeding van de ambtelijke organisatie te helpen voorkomen. Een toolkit in de vorm van een handzame en klikbare infographic helpt deze knoppen te vinden en gebruiken. En dit helpt de OOV-er in de gemeente weer; hij/zij staat er zeker niet alleen voor. De toolkit is beschikbaar in de apothekerskast.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jun. 2024

Fraude met online handel stijgt 39%

In de eerste vijf maanden van 2024 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 1% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio, is bij acht gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan elf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit zien we deze maand bij fraude, in de subcategorie online handel (+39%). De grootste daling betreft cybercrime (-22%). 

Lees artikel

Tips | 18 jun. 2024

Kijk- en luistertips

Met pseudo-juridische argumenten denken autonomen de Staat, politie, rechtbanken en andere autoriteiten ‘schaakmat’ te kunnen zetten. Universitair docent Algemene Rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, Luuk de Boer, heeft een artikel geschreven over de soevereine beweging met een juridische blik. En vanuit het programma Kapot Sterk zijn er verschillende interessante podcasts. Jongeren komen soms al vroeg in aanraking met verschillende vormen van criminaliteit. Straatwaarden van het RIEC Midden-Nederland zet zich o.a. met het programma Kapot Sterk in om dit te voorkomen. Het doel van dit programma is om de jonge jeugd weerbaarder te maken tegen de verleidingen van criminaliteit. Je hoort er alles over in de podcasts. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 27 mei 2024

Kapot Sterk onder de loep

Lees artikel