Wie praat, die gaat

Het actieplan ‘Wie praat, die gaat 1.0’ is in 2018 door de partners in Midden-Nederland opgesteld en in de jaren 2019 – 2022 uitgevoerd. Recent heeft een evaluatie van het plan plaatsgevonden. Conclusie hieruit is dat het programma Wie praat, die gaat veel sterke punten kent én dat doorontwikkeling nodig is. De hoofdstrategie en de aanpak staan. Een aantal elementen van de aanpak vraagt na drie jaar echter om specifieke aandacht. De daarop volgende doorontwikkeling heeft geresulteerd in ‘Wie praat, die gaat 3.0’. 


De strategie die past bij de huidige problematiek, de daarvoor benodigde lange adem en de ambitie van de partners in Midden-Nederland, richt zich op:
•    Versterken van het optreden als één sterke overheid
We verstoren criminele samenwerkingsverbanden (csv’s)  met  een  sterk  ontwrichtende  werking  op  de maatschappij. We pakken criminelen uit de top of met een cruciale, moeilijk vervangbare rol aan en verstoren de (lokale) bedrijfsprocessen.
•    Zichtbaar en wendbaar
De focus verschuift van bewustwording naar het betrekken van de omgeving.  Dat  doen  we  door  in  de  aanpak  op  de  thema’s  en  in  de casuïstiek expliciet aandacht te hebben voor de impact op de maatschappij.
•    Doorlopend smeden van maatschappelijke coalities 
Werken aan maatschappelijk weerbaarheid is een rode draad in de thema’s en in de casuïstiek: de aanpak heeft maatschappelijk impact en biedt handelingsperspectief voor de samenleving. Daarom werken partners samen met bedrijven, organisaties, brancheverenigingen en burgergroepen in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit, of we stimuleren hen hiertoe.

 

Documenten en links

Er zijn 9 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Datum:

Auteur:

Governance MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Dit document is het vervolg op Wie praat, die gaat 1: het versterkingsplan tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit.

Datum:

Documenttype:

Plan van aanpak

Download bestand

Datum:

Documenttype:

Presentatie

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Auteur:

Convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Auteur:

conven

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Auteur:

convenantpartners Midden-Nederland

Documenttype:

Convenant

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Deze factsheet voor professionals geeft de stand van zaken per 1 april 2020 weer van de Ondermijningswetgeving.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ beschrijft de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland voor de periode 2023-2026 en borduurt voort op het actieplan 1.0 uit 2018. Het plan beschrijft de aanpak voor casuïstiek en behandelt een aantal specifieke thema’s die zich in de regio manifesteren. Tot slot bevat het plan een aantal ambities voor de genoemde jaren m.b.t. de doorontwikkeling van de aanpak.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Handleiding binnengemeentelijke gegevensuitwisseling ten behoeve van de bestrijding van ondermijning

Datum:

Auteur:

SBO

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

90

Download bestand

Brief behorend bij modelinformatieprotocol.

Datum:

Auteur:

MinJ&V

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

De toolbox is bedoeld als inspiratie voor gemeenten die zorgfraude willen aanpakken en vooral ook willen voorkomen en bestaat uit vier onderdelen: barri1eremodel, PGB regels, pro-actief toezicht en re-actief toezicht.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

Website over Burgernet voor zowel burgers als gemeenten.

Naar website

Hoe kan een complexe vorm van criminaliteit het beste worden aangepakt? Dat wordt duidelijk in het barriëremodel. Het model brengt in kaart welke stappen een crimineel moet zetten om een delict te kunnen plegen. Ook belicht het model welke partijen en gelegenheden het delict mogelijk maken. Hierdoor ontdekt u welke barrières u en uw veiligheidspartners kunnen opwerpen om het werk van de crimineel te verstoren.

Naar website

Handboek voor de aanpak van criminele georganiseerde netwerken.

Naar website

Website van RIEC Midden Nederland met thema's, partners en de doelstellingen.

Naar website

Op deze website is informatie te vinden over de tien RIEC's met onder andere nieuws, resultaten en documenten.

Naar website

In dit filmpje worden diverse mensen geïnterviewd van het OM, politie, gemeenten en het RIEC over de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland. Bekijk in dit filmpje hoe deze partnerorganisaties ondermijning aanpakken.

Naar website

Nieuws

Achtergrondinfo | 21 apr. 2023

Werkend leren: training helpt de gemeentelijke organisatie beter te doorgronden

Meer zicht krijgen op elkaars beweegredenen, motivaties en barrières, vormde een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie van het actieplan 'Wie praat die gaat’ 1.0. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere onderlinge samenwerking. Het is dus belangrijk dat de veiligheidspartners de 'donkere krochten' van de verschillende organisaties kennen. Daarom ontwikkelt iedere kernpartner (politie, gemeente, Belastingdienst, OM) een specifieke training die medewerkers van de andere partnerorganisaties kunnen volgen.

Lees artikel

Campagnes | 23 nov. 2022

Mobiele escaperoom drugs draagt bij aan vergroten bewustwording en meldingsbereidheid

Een flyer met tips om criminaliteit tegen te gaan kan effectief zijn. Maar steeds vaker blijkt dat beleving ook belangrijk is. Zo heeft in oktober de mobiele escaperoom drugslab verschillende gemeenten in Oost-Utrecht bezocht. En organiseerden we een bijeenkomst in het buitengebied. Of zet eens een animatie in om de bewustwording te stimuleren. In deze nieuwsbrief vind je animaties over verschillende ondermijningsthema’s. Tot slot aandacht voor een kennissessie informatiegestuurde aanpak voor OOV-ers.

Lees artikel