Maatschappelijke onrust

Het maatschappelijk debat over onderwerpen die raken aan het (dagelijks) leven van grote aantallen Nederlanders, wordt volop gevoerd. Denk hierbij aan de oorlog in Oekraïne, corona, klimaat, vluchtelingen, stikstof, jaarwisseling en zwarte piet. Het kunnen uiten van je mening en dus ook ongenoegen is – zolang dit binnen de grenzen van de wet gebeurt – essentieel voor een vitale democratie. Er is echter een trend zichtbaar waarbij dit debat aan de grenzen van de wet voorbijgaat.  Dit heeft maatschappelijke onrust, strafbare feiten en (ernstige) openbare orde verstoringen tot gevolg, al dan niet aangejaagd via sociale media.

 

Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijke organisaties hebben binnen verschillende fasen van maatschappelijk ongenoegen en maatschappelijke onrust elk een eigen rol bij preventie, dialoog en handhaving.  Dat vraagt om intensivering van de samenwerking, bespreking van dilemma’s in dat kader en een gezamenlijk handelingsperspectief aan de voorkant.

 

Onze gezamenlijke inzet is erop gericht om - anticiperend op maatschappelijke ontwikkelingen - een verbindend overheidsoptreden te bewerkstelligen. We vertrouwen daarbij op de kracht van de 2,1 miljoen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in Midden-Nederland. En bouwen als één overheid samen met hen aan een vreedzame samenleving.

Documenten en links

Onderzoek om meer inzicht te krijgen in hoe gemeenten misleidende informatie definiëren, hoeveel gemeenten te maken hebben met misleidende informatie, op welke thema’s deze misleidende informatie zich richt en wat de omvang en impact ervan is.

Datum:

Auteur:

I&O research

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

58

Download bestand

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 20 nov. 2023

Handreiking gemeenten maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël-Palestina beschikbaar

Het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden houdt de gemoederen overal ter wereld bezig. Het raakt daarmee ook inwoners in de regio Midden-Nederland. De indringende beelden en verhalen kunnen leiden tot wanhoop en onbegrip, met het risico op oplopende spanningen en incidenten binnen gemeenten en gemeenschappen. Het Expertise-unit-Sociale Stabiliteit (ESS), onderdeel van het ministerie van SZW heeft een handreiking opgesteld die gemeenten ondersteunt op lokaal niveau goed om te gaan met oplopende spanningen, toenemende tegenstellingen en een verhard publiek debat. 

Lees artikel

Beleid en sturing | 24 okt. 2023

Maatschappelijke onrust: nieuw thema met nieuwe gezichten

Maatschappelijke onrust is een nieuw geprioriteerd thema in de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. Recent hebben de eerste bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen plaatsgevonden. Samen met deze werkgroepen houden Juliette Hamers en Paul van Beijnum zich bezig met het ontwikkelen van een programmaplan Maatschappelijke onrust. Beide stellen zich in deze nieuwsbrief voor. Om tot effectieve aanpakken te komen, is in het plan een aantal opgaven geformuleerd die langs de schakels van de veiligheidsketen zijn gelegd (proactie, preventie, preparatie, respons/repressie, herstel/nazorg). 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 23 nov. 2022

Nieuw dreigingsbeeld terrorisme beschikbaar

In deze nieuwsbrief: Sinds begin november is het 57e Dreigingsbeeld terrorisme Nederland (DTN) beschikbaar. Dit gold eerder al voor de Risicoanalyse Nationale Veiligheid. Lees meer over beide in dit item.

Lees artikel