Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) uit Midden-Nederland spelen een grote, regisserende rol in de (inter)nationale drugshandel. Drugscriminaliteit hangt samen met andere misdrijven, zoals excessief geweld, mensenhandel, plofkraken, witwassen en ondergronds bankieren. En vooral in kwetsbare wijken rekruteren criminelen jongeren voor de drugscriminaliteit; een uitweg hieruit is vaak complex. Csv’s maken misbruik van (legale) bedrijven, diensten of locaties om hun werk te kunnen doen. De onder- en bovenwereld vermengen zich waarmee een omvangrijke hoeveelheid crimineel geld is gemoeid. Het maatschappelijk probleem van de drugscriminaliteit is groot en veelomvattend. Onze ambitie is dan ook de csv’s terug te dringen en de maatschappelijke weerbaarheid te helpen vergroten. Met als doel het verkleinen van de kwetsbaarheid van jongeren, buurten, branches en overheden voor deze gewelddadige en kille wereld. In Wie praat, die gaat 3.0 2023-2026 staat hoe de partners in Midden-Nederland de komende jaar de georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit voortvarend en integraal aanpakken.

 

 

Documenten en links

Datum:

Auteur:

Governance MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Deze flyer biedt inwoners en ondernemers uitleg over wat een integrale controle inhoudt, wie erbij betrokken zijn en hoe men zelf verdachte situaties kan melden.

Auteur:

Gemeente Gooise Meren

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Communicatie RIEC ontwikkelde samen met communicatieadviseurs van politie, gemeente, OM en Belastingdienst een communicatietoolkit. Om te ondersteunen bij het uitvoeren van de communicatiestrategie 3.0. Versie 3.0 is gekoppeld aan de versie van het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’. De teksten en middelen uit deze toolkit dragen bij aan het vergroten van bewustwording en weerbaarheid bij bewoners, ondernemers en andere (interne) doelgroepen.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Toolbox

Aantal pagina’s:

3

Download bestand

Datum:

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ beschrijft de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland voor de periode 2023-2026 en borduurt voort op het actieplan 1.0 uit 2018. Het plan beschrijft de aanpak voor casuïstiek en behandelt een aantal specifieke thema’s die zich in de regio manifesteren. Tot slot bevat het plan een aantal ambities voor de genoemde jaren m.b.t. de doorontwikkeling van de aanpak.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Auteur:

Magazine voor burgemeesters

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Een voorbeeld draaiboek hoe verschillende soorten locaties te controleren in het kader van de aanpak ondermijning. In de bijlage is een wettelijk kader opgenomen. Zie ook apart te downloaden: Bijlagen 2 overzicht locaties en subjecten en BIjlage 3 controleformulieren

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Auteur:

RIEC Zebra

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Auteur:

Field Lab Mensenhandel

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Het doel van de horeca scan, een ontwikkelingstool, was om aan de hand van een aantal indicatoren mogelijk kwetsbare horeca in beeld te brengen. Net voor de zomer van 2021 ging het RIEC-samenwerkingsverband in Gooi en Vechtstreek samen met verschillende gemeenten op pad om een kijkje bij de horeca in het gebied te nemen. Kwetsbaarheden voor ondermijning in de horeca werden zo in kaart gebracht. Voor de huidige stand van zaken rond de horecascan lees hier meer.

Datum:

Auteur:

Elly Kamerling

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Documenttype:

Nieuwsbrief

Download bestand

Auteur:

Straatwaarden

Documenttype:

Factsheet

Download bestand

Datum:

Auteur:

Kapot Sterk

Documenttype:

Factsheet

Download bestand

Over welke processen kwetsbaar zijn voor ondermijning, bestaat geen algemeen beeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van BZK een verken¬nend onderzoek hiernaar uitgevoerd. Het onderzoek helpt om kwetsbare processen in de eigen gemeente in kaart te brengen en in de verkenning van hoe deze kwetsbare processen versterkt kunnen worden.

Auteur:

Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Documenttype:

Algemeen

Download bestand

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Documenttype:

Rapport

Download bestand

Agenda

27 feb. 2024
14:00 - 17:00 UUR | Gemeentehuis Almere (Stadhuisplein 1) in de Raadzaal

Q-college liquidaties: wat brengt betrokkenen tot hun daad?

Meer informatie
z
27 feb. 2024
14:00 - 17:00 UUR | Link volgt later

Online aanmelding Q-college liquidaties

Meer informatie
z

Nieuws

Veiligheidsontwikkeling | 22 feb. 2024

Jurisprudentie: politie kan en mag nog steeds aansluiten bij integrale controles

In 2022 deed de politierechter een uitspraak in een strafproces waardoor heel even paniek ontstond in politie- en gemeenteland. In die uitspraak in 2022 ging een verdachte van drugshandel (strafrechtelijk) vrijuit omdat, volgens oordeel van de rechter, het bewijs van de aanwezigheid van heel veel drugs en een drugslab onrechtmatig was verkregen. De onrechtmatigheid bestond eruit dat de politie tijdens een integrale controle zonder geldige reden direct met de gemeente meegelopen was, een loods in. Alles wat daarna in de bijhorende woning was aangetroffen was daardoor ook onrechtmatig verkregen. De landelijke ontstane onrust, die heel even neigde naar het oordeel dat politie dus nooit meer aan kan sluiten bij integrale controles, was niet terecht. 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 feb. 2024

Handelingsperspectief helpt tegen malafide vastgoedondernemers die slaatje willen slaan uit de Spreidingswet

De politie heeft de laatste tijd concrete casuïstiek en signalen dat malafide /dubieuze vastgoedondernemers gemeenten benaderen voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers en huisvesting van statushouders. Gemeenten moeten deze huisvesting op korte termijn realiseren, wat extra druk oplevert. Hierdoor is er mogelijk minder aandacht voor een integriteitscheck of de risico’s van ondermijning. Gemeentelijke organisatieonderdelen en bestuurders die bezig zijn met de aankoop of huur van vastgoed/accommodaties, moeten zich bewust zijn van het risico dat malafide ondernemers zich mogelijk verrijken met publiek geld. Om deze risico’s te verkleinen is nu handelingsperspectief beschikbaar. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 15 feb. 2024

Bijeenkomst ‘aanpak ondermijning in vastgoed’ 4 maart: jij bent er toch ook bij?

Ben jij een (beleids)medewerker OOV met de aanpak ondermijning in portefeuille? Kom dan op 4 maart naar de bijeenkomst ‘Lessons learned: Aanpak thema vastgoed Gooi en Vechtstreek’ in het gemeentehuis van Gooise Meren. En neem vooral een collega mee van een afdeling die jij nodig hebt om ‘fout vastgoed’ in beeld te brengen. Tijdens de bijeenkomst krijg je onder andere inzicht in de rol van vastgoed binnen de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook kom je meer te weten over de kwetsbaarheid van de vastgoedsector voor criminele inmenging en de eerste stap die gemeenten kunnen zetten om een vuist te maken tegen vastgoedcriminaliteit. Meld je daarom nu aan. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 15 feb. 2024

Controle villa in Amersfoort: adres voor 400 bedrijven

Een vrijstaande villa in een woonwijk in Amersfoort was dinsdag het decor van een multidisciplinaire controle, ingezet op advies van het RIEC Midden-Nederland. Gemeente Amersfoort, politie, Belastingdienst én een curator betraden het pand waar, op papier, bijna 400 bedrijven staan ingeschreven. Het vermoeden bestaat dat een aantal van deze bedrijven zich niet houdt aan wet- en regelgeving, met vermoedens van fraude, witwassen van drugsgeld en het doorgeven van onjuiste gegevens aan het handelsregister tot gevolg.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 1 feb. 2024

Uniek onderzoek naar liquidaties: wat brengt betrokkenen tot hun daad?

Onderzoek bevestigt het belang van een vroegsignalerende aanpak op jeugdcriminaliteit en het begrijpen wat schutters tot hun daden brengt.

Lees artikel