Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Criminele samenwerkingsverbanden (csv’s) uit Midden-Nederland spelen een grote, regisserende rol in de (inter)nationale drugshandel. Drugscriminaliteit hangt samen met andere misdrijven, zoals excessief geweld, mensenhandel, plofkraken, witwassen en ondergronds bankieren. En vooral in kwetsbare wijken rekruteren criminelen jongeren voor de drugscriminaliteit; een uitweg hieruit is vaak complex. Csv’s maken misbruik van (legale) bedrijven, diensten of locaties om hun werk te kunnen doen. De onder- en bovenwereld vermengen zich waarmee een omvangrijke hoeveelheid crimineel geld is gemoeid. Het maatschappelijk probleem van de drugscriminaliteit is groot en veelomvattend. Onze ambitie is dan ook de csv’s terug te dringen en de maatschappelijke weerbaarheid te helpen vergroten. Met als doel het verkleinen van de kwetsbaarheid van jongeren, buurten, branches en overheden voor deze gewelddadige en kille wereld. In Wie praat, die gaat 3.0 2023-2026 staat hoe de partners in Midden-Nederland de komende jaar de georganiseerde ondermijnende (drugs)criminaliteit voortvarend en integraal aanpakken.

 

 

Documenten en links

Datum:

Documenttype:

Infographic

Download bestand

Het actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ beschrijft de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland voor de periode 2023-2026 en borduurt voort op het actieplan 1.0 uit 2018. Het plan beschrijft de aanpak voor casuïstiek en behandelt een aantal specifieke thema’s die zich in de regio manifesteren. Tot slot bevat het plan een aantal ambities voor de genoemde jaren m.b.t. de doorontwikkeling van de aanpak.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Over welke processen kwetsbaar zijn voor ondermijning, bestaat geen alge¬meen beeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van BZK een verken¬nend onderzoek hiernaar uitgevoerd. Het onderzoek helpt om kwetsbare processen in de eigen gemeente in kaart te brengen en in de verkenning van hoe deze kwetsbare processen versterkt kunnen worden.

Auteur:

Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

Nieuws

Achtergrondinfo | 5 jun. 2023

Uitspraak Raad van State heeft invloed op bestuursrechtelijke handhaving

Op 31 mei 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan die (weer) van grote invloed zijn op de bestuursrechtelijke handhaving. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 21 apr. 2023

Werkend leren: training helpt de gemeentelijke organisatie beter te doorgronden

Meer zicht krijgen op elkaars beweegredenen, motivaties en barrières, vormde een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie van het actieplan 'Wie praat die gaat’ 1.0. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere onderlinge samenwerking. Het is dus belangrijk dat de veiligheidspartners de 'donkere krochten' van de verschillende organisaties kennen. Daarom ontwikkelt iedere kernpartner (politie, gemeente, Belastingdienst, OM) een specifieke training die medewerkers van de andere partnerorganisaties kunnen volgen.

Lees artikel

5 apr. 2023

Werkbezoek Italië: een indrukwekkende maatschappelijke strijd tegen de maffia

Symposium Il metodo Italiano 
Het is een druilerige koude avond in oktober 2022. Wij, Jan van Wijck en Henk Goldsteen van RIEC MN hebben in Rotterdam een afspraak met collega’s van Libera een organisatie in Italie, die zich bezighoudt met de preventieve aanpak van de Italiaanse maffia. Lichtelijk zenuwachtig of ons Engels voldoende is, lopen we naar het hotel waar de Italiaanse delegatie verblijft. De volgende dag organiseren we samen met deze collega’s op het symposium “Il Metodo Italiano” een workshop over Libera en over ons programma Straatwaarde(n). Onze taak is om de Italiaanse situatie te vertalen naar de Nederlandse context. Onze programma’s lijken ergens wel op elkaar.

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2022

Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

De aanpak van allerlei vormen van criminaliteit -waaronder mensenhandel- is allang geen taak meer van de overheid alleen. De website No place for sextrafficking.org biedt diverse branches gratis trainingen aan op het gebied van herkenning van signalen van mensenhandel. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek stimuleren hotels in hun gemeente de training te volgen.

Lees artikel