Zorgcriminaliteit

Een sector waar veel geld in omgaat, is de zorg. Deze miljarden euro’s zijn bedoeld voor kwetsbare mensen in onze samenleving en hulpbehoevenden. Helaas komen deze euro’s door zorgcriminaliteit niet altijd terecht bij die mensen die het nodig hebben. Criminelen hebben in het hele land de zorg ontdekt als verdienmodel en zijn op allerlei manieren de zorg binnengedrongen. Er blijkt sprake te zijn van ernstige ondermijning in de zorg. Zo zien we: het hebben van een zorgbedrijf om drugsgelden wit te wassen, het opzetten van malafide opleidingsinstellingen en uitzendbureaus, het vervalsen van zorgdiploma’s en de vorm die we vooral schrikbarend zien toenemen: criminelen die ongediplomeerd werkzaam zijn als ZZP’er in de zorg voor kwetsbare personen en hiermee grote bedragen per maand opstrijken. Ook zien we zorgbehoevenden die ingezet worden in de drugshandel of prostitutie. Plofkrakers, geweldsplegers, drugsdealers, grote criminele organisaties: we zien ze allemaal ook terug in de zorg. Dat dit alles zeer ondermijnend is zal duidelijk zijn, dus prioriteit voor partners gezamenlijk om hiertegen barrières op te werpen. Ook in Midden-Nederland is dit een thema dat op de komende periode hoog op de agenda staat. In deze lade vind je praktische documenten (hand-outs, toolbox, presentaties) om de aanpak te ondersteunen.

Bij vragen, neem contact op met projectleider Myriam Kooij.