Bureau RVS

Wij zijn 2,1 miljoen inwoners, 38 gemeenten, politie, OM, Belastingdienst en andere betrokken partijen in Midden-Nederland. Integraal en effectief pakken wij verschillende vormen van criminaliteit aan. We weten dat we elkaar nodig hebben. Iedereen heeft een stukje van de veiligheidspuzzel in handen. Op de thema’s van de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 vormen politie, OM en gemeenten samen met andere partijen een krachtige coalitie. Wij vertrouwen op elkaar, de kracht van de inwoners, maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en sluiten aan bij goede initiatieven. Als partner in de Veiligheidscoalitie faciliteren Bureau RVS, RIEC MN en de Zorg- en Veiligheidshuizen samenwerken aan veiligheid. Wij geloven in samen effectief voor een veilig Midden-Nederland.

Ons werkveld

Wij geloven in een veiliger Midden-Nederland. Daarom versterken we de samenwerking tussen partners voor een effectieve aanpak van onveiligheid. Dat doen we door te verbinden, innoveren en praktische hulp te bieden bij actuele veiligheidsvraagstukken. Om effectiever te worden en te blijven, kiezen we ervoor om onze aanpak aan te scherpen aan de hand van de volgende strategische uitgangspunten: meer focus, meer flexibiliteit en passend en slim. In dit kader ondersteunt Bureau RVS de veiligheidspartners door middel van:

  • Rijker kiezen en verantwoorden door meer aan te sluiten bij de actualiteit (meer flexibiliteit).
  • Rijker kiezen en verantwoorden dient ook als aanvulling op de cijfers en informatie uit bijvoorbeeld benchmarks en ondermijningsbeelden. Dit doen we door lokaal in gesprek te gaan met professionals;
  • Gezamenlijk leren en nieuwe oplossingen vinden. Zo brengen we de aanpak naar een hoger niveau;
  • Zorgen voor meer verbinding tussen de bestuurstafel en de uitvoering;
  • Veiligheidsontwikkeling te blijven monitoren en verantwoorden;
  • Het maken van nieuwe afspraken over welke (kwalitatieve en kwantitatieve) indicatoren we daarbij monitoren;
  • Het realiseren van onze ambities en prestatieafspraken. 

Samenwerken en leren van elkaar in de regio is essentieel!

Ons team