Veilige leefomgeving

Veiligheid -een veilige woon- en leefomgeving- is een kerntaak van de overheid. Mensen willen en moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het waarborgen van een veilige leefomgeving is daarom essentieel. Zaken die hierbij een rol spelen zijn onder andere het terugdringen van woninginbraken, woonoverlast en heling. Burgerparticipatie speelt binnen dit thema een grote rol. Initiatieven zoals Burgernet dragen hieraan bij. 

Nieuws

Tips | 21 apr. 2023

Kijk- lees en luistertips

Met deze maand een rapport over de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen, een webinar over woonoverlast en een reeks van drie webinars over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Lees artikel