Veilige leefomgeving

Veiligheid -een veilige woon- en leefomgeving- is een kerntaak van de overheid. Mensen willen en moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het waarborgen van een veilige leefomgeving is daarom essentieel. Zaken die hierbij een rol spelen zijn onder andere het terugdringen van woninginbraken, woonoverlast en heling. Burgerparticipatie speelt binnen dit thema een grote rol. Initiatieven zoals Burgernet dragen hieraan bij. 

Documenten en links

De toename van lachgasgebruik leidt tot grote zorgen bij gemeenten, professionals, scholen en ouders. Een preventieve aanpak is wenselijk. Met deze handreiking hoopt het Trimbos Instituut gemeenten in Nederland te helpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik.

Datum:

Auteur:

L. Nijkamp

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

26

Download bestand

Nu lachgas in bepaalde verschijningsvormen onder de Warenwet is komen te vallen, is onduidelijk wat het handhavingsregime moet zijn. Om dit te kunnen beoordelen, is een risicobeoordeling nodig. Het RIVM beoordeelt dit in dit stuk uit 2016.

Datum:

Auteur:

RIVM

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze conceptversie handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

Dit campagne filmpje (lage resolutie) toont een moeder die haar kind kwijt is en de politie Burgernet inzet. Het is een vervolg op de campagne video van februari 2023, met daarin een woninginbraak waarbij de dief met Burgernet werd gevonden.

Datum:

Auteur:

Burgernet

Documenttype:

Video

Download bestand

Nieuws

Campagnes | 24 okt. 2023

Geslaagde Burgernetoefening Nieuwegein

Burgernet is meer dan alleen een app die oproept naar vermiste personen uit te kijken. Dat wist jij als professional natuurlijk al. Een geslaagde oefening op 5 oktober in Nieuwegein bevestigde nogmaals het nut van de app, ook als het bijvoorbeeld gaat om een inbraak. Bewoners van twee wijken in Nieuwegein werden die dag via Burgernet opgeroepen uit te kijken naar een ‘boef’ in hun wijk. De persoon die de melding deed die leidde tot arrestatie van de ‘boef’ kreeg na afloop een leuke prijs uitgereikt. Een mooi samenspel tussen alerte Burgernetdeelnemers, gemeentelijke handhavers, de politieheli, basisteam Lekpoort en centralisten op de meldkamer. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Burgernetcampagne voor extra deelnemers nu live

“Wist je dat je zelf ook een bijdrage kunt leveren aan een veilige buurt? Download de Burgernetapp vandaag nog en zoek mee naar vermiste of verdachte personen. Iets gezien? Dan bel je via de app 112”.
Met deze boodschap startte op 18 september de Burgernetcampagne om inwoners en ondernemers te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne (filmpje en slider) wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken. Je kan de video zelf ook inzetten. In het vervolg van dit nieuwsbericht vind je de link ernaar.

Lees artikel

Tips | 21 apr. 2023

Kijk- lees en luistertips

Met deze maand een rapport over de kenmerken en risicofactoren van delinquente meisjes en jongvolwassen vrouwen, een webinar over woonoverlast en een reeks van drie webinars over de aanpak van jeugdcriminaliteit.

Lees artikel