Veilige leefomgeving

Veiligheid -een veilige woon- en leefomgeving- is een kerntaak van de overheid. Mensen willen en moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Het waarborgen van een veilige leefomgeving is daarom essentieel. Zaken die hierbij een rol spelen zijn onder andere het terugdringen van woninginbraken, woonoverlast en heling. Burgerparticipatie speelt binnen dit thema een grote rol. Initiatieven zoals Burgernet dragen hieraan bij. 

Documenten en links

Er zijn 2 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Nu lachgas in bepaalde verschijningsvormen onder de Warenwet is komen te vallen, is onduidelijk wat het handhavingsregime moet zijn. Om dit te kunnen beoordelen, is een risicobeoordeling nodig. Het RIVM beoordeelt dit in dit stuk uit 2016.

Datum:

Auteur:

RIVM

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

De toename van lachgasgebruik leidt tot grote zorgen bij gemeenten, professionals, scholen en ouders. Een preventieve aanpak is wenselijk. Met deze handreiking hoopt het Trimbos Instituut gemeenten in Nederland te helpen bij het invullen en vormgeven van de aanpak van lachgasgebruik.

Datum:

Auteur:

L. Nijkamp

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

26

Download bestand

Diverse gemeenten hebben bureau RVS gevraagd om meer kennis te bundelen over de (on)mogelijkheden om overlast en hinder als gevolg van verkoop en gebruik van lachgas, tegen te gaan. Deze conceptversie handreiking is geschreven om gemeenten en hun partners hierin te ondersteunen.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

Dit campagne filmpje (lage resolutie) toont een moeder die haar kind kwijt is en de politie Burgernet inzet. Het is een vervolg op de campagne video van februari 2023, met daarin een woninginbraak waarbij de dief met Burgernet werd gevonden.

Datum:

Auteur:

Burgernet

Documenttype:

Video

Download bestand

Nieuws

Veiligheidsontwikkeling | 22 apr. 2024

Sterke daling aantal zedendelicten in Midden-Nederland

In het eerste kwartaal van 2024 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij negen gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan negen gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in desbetreffende periode zien we wederom bij zakkenrollen (+49%). De grootste daling betreft wederom zedendelicten (-23%). 

Lees artikel

Beleid en sturing | 14 mrt. 2024

Oproep aan gemeenten: Blijf Burgernet promoten

‘Stap over op de Burgernetapp’. Dat was de kernboodschap in de mail die álle 38 gemeenten in Midden-Nederland in een laatste oproep verzonden naar de Burgernetdeelnemers in de regio. Mooie prestatie! Verwachting is een forse toename aan downloads van de app, waardoor de effectiviteit van Burgernet toeneemt. De oproep was een laatste gerichte oproep omdat deze maand alle persoonsgegevens worden verwijderd uit het systeem en alle communicatie via de Burgernetapp verloopt. Het is daarom belangrijk dat gemeenten Burgernet blijven promoten, samen met de basisteams. Promotiemateriaal is digitaal beschikbaar via het dashboard.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 14 mrt. 2024

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 2%

In de eerste twee maanden van 2024 stijgt de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 2% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij elf gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan tien gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijging in type criminaliteit in deze periode is weer te zien bij zakkenrollen (+82%). Zedendelicten laat met -22% de grootste daling zien.  

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 feb. 2024

Geregistreerde criminaliteit daalt met 5%

In januari 2024 daalt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij vijftien gemeenten deze daling 10% of meer geweest. Daar staan zes gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% steeg in genoemde periode. Zakkenrollen blijft de koppositie bekleden als het gaat om de grootste stijging: +79%. De grootste daling is te zien bij openlijk geweld: -29%.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 22 jan. 2024

Jaarverslag Burgernet 2023 is uit: succespercentage 21,7%

In 2023 is Burgernet maar liefst 11.842 keer ingezet met een succespercentage van 21,7%. Daarmee is het waardevol opsporingsmiddel voor de politie. Burgernet wordt ingezet bij vermiste of verdachte personen / voertuigen waarbij deelnemers gevraagd worden mee te zoeken. In 2023 werden de sms/spraakberichten uifgefaseerd zodat de deelnemer volledig anoniem is via de Burgernetapp. De sms-actie en online promotiecampagne om nieuwe gebruikers te werven of om bestaande gebruikers over te laten stappen naar de app, leverde in korte tijd ruim 400.000 nieuwe downloads van de Burgernetapp op. 

Lees artikel