Apothekerskast

Nieuws

Q-college Coke & Jonge Aanwas: de podcast!

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten ‘Q-colleges Coke & Jonge Aanwas’ voor professionals in de regio Midden-Nederland. Het tweede Q-college vond plaats op 19 december 2019. Straatwaarde(n) heeft daarover deze podcast uitgebracht. Geïnteresseerd geworden na het horen van deze podcast? Save the date: op 19 maart vindt het volgende Q-college plaats! Het doel van de Q-colleges is het verbinden van (wetenschappelijke) kennis met de praktijk. De colleges staan in het teken van onderzoek en storytelling en zijn bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de aanpak van) cocaïneproblematiek en jonge aanwas. Elk college stelt een wisselend (aanverwant) onderwerp centraal met andere sprekers.

Hoe voorkomen we jonge aanwas in de cocaïnehandel?

Samen met jongeren in het zogeheten 'cokepanel' zoeken we een antwoord op deze vraag. Het RIEC Midden-Nederland voert samen met partners het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ uit waarin jonge aanwas in de cocaïnehandel centraal staat. Om samen met partners een (innovatieve) tegenbeweging te versterken, doen we een beroep op de denkkracht van jongeren met het zogeheten ‘Cokepanel Straatwaarde(n)’. Zij weten als geen ander wat er op straatniveau speelt, wat verleidingen zijn en hoe deze om te buigen zijn. Het cokepanel is bedoeld om mét de doelgroep in plaats van óver de doelgroep te praten. 1 x per kwartaal bespreekt het cokepanel inhoudelijk over anonieme casuïstiek waarin cocaïne, geweldsdelicten en/of jonge aanwas centraal staat. Ken je jongeren die mee zouden willen doen met het panel of wil je meer informatie? Bekijk de oproep en/of mail naar Straatwaarde(n).

Digitale veiligheid: op zoek naar effectieve interventies

Welke effectieve interventies kun je als adviseur OOV lokaal inzetten om de digitale weerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten? Met het beantwoorden van deze vraag kunnen we nu concreet aan de slag. Eind december is er een subsidie toegekend voor een meerjarig onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om gezamenlijk op zoek te gaan naar effectieve interventies zodat iedereen beter beschermd is tegen digitale dreiging en risico’s. Dit gebeurt door bij de start van een interventie gelijk de wetenschap hierbij te betrekken. Onder regie van Saxion Hogescholen en de Haagse Hogeschool wordt dit praktijkgerichte onderzoek uitgevoerd. Bureau RVS en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Almere leveren hier uren voor. Daarnaast hebben we iedereen uit de regio hard nodig om van dit onderzoek een succes te maken! Bijvoorbeeld door interventies die je als gemeente doet. De komende periode betrekken we jullie bij dit onderzoek en de mogelijkheden om lokaal aan te sluiten.  Meer informatie vind je in deze factsheet. Heb je alvast vragen over hoe je kunt bijdragen? Neem contact op met Martijn Simons.

Nieuwe wet USB in werking (over effectieve uitvoering straffen)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB) in werking. Hierdoor verschuift de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van straffen en maatregelen (die door de rechter of het Openbaar Ministerie zijn opgelegd) van het Openbaar Ministerie (OM) naar de minister voor Rechtsbescherming. Doel is het sneller en beter uitvoeren van straffen; versterken van de positie van slachtoffers en nabestaanden; goed informeren van partners binnen en buiten de strafrechtketen en een persoonsgerichte tenuitvoerlegging. Om de regie op de tenuitvoerlegging te versterken, gaat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de uitvoering van straffen coördineren. Het CJIB heeft hiervoor het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) ingericht. Het AICE zal de voor ten­uit­voer­legging vatbare beslissingen die het OM aanlevert, namens de Minister als opdracht uitzetten bij de personen en instanties die met de feitelijke ten­uit­voer­legging van die beslissingen zijn belast, zoals gevangenissen, politie, OM, CJIB, reclassering en Raad vd Kinderbescherming. De executieketen is nog erg druk met de optimale inrichting en de onderlinge samenwerking. Wordt vervolgd.

Hoe radicaal mag het zijn?

Hoeveel ruimte mag er zijn voor radicale ideeën en uitingsvormen? En hoe werkt dit door wanneer er bijvoorbeeld een salafistische stichting in jouw gemeente wordt opgericht?

Binnen de aanpak van radicalisering en extremisme spelen verschillende bestuurlijke dilemma’s. Morele oordeelsvorming is een manier om in complexe situaties makkelijker de afweging te maken of en welke bestuurlijke maatregel je kunt inzetten. Tijdens de Bestuurlijke Ronde Tafel gaan we het gesprek aan over de keuzes die de burgemeesters daarin hebben. Maar ook, wat zijn de consequenties daarvan in bijvoorbeeld de beeldvorming? De Bestuurlijke Ronde Tafel wordt georganiseerd op 23 maart en vindt plaats in het gemeentehuis van De Bilt. Lees verder voor de inhoud en sprekers van deze dag.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina