Apothekerskast

Nieuws

Nieuwe vacatures - Districtelijk Programmamanager Utrecht en Bibob adviseur (beide 32-36 uur)

De lokale aanpak van ondermijnende criminaliteit versterken en versnellen is ons doel. Daarom zoeken wij een Districtelijk Programmamanager Utrecht en een Bibob adviseur

 

Bedrijventerreinen; bekend als de eigen broekzak of blinde vlek?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit-
“Het primaire doel van een integrale controle is voor mij niet drugslabs of andere ondermijnende activiteiten op te sporen. Dat is weliswaar mooie bijvangst, maar des te minder we van dat soort zaken tegenkomen, des te geslaagder voor mij het plan van aanpak Ondermijning is. Ons belangrijkste doel is een gezond ondernemersklimaat”.

Bedrijventerreinen is in het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ benoemd als geprioriteerd thema. In dat licht is voorgaande uitspraak van Beleidsadviseur veiligheid en ondermijning Wessel Groot van de gemeente Dronten wellicht opmerkelijk te noemen. De aanpak van ondermijning is immers gebaat bij een gedegen integrale aanpak, waaronder integrale controles. Toch is dat niet het enige waar het plan van aanpak Bedrijventerreinen dat het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland (onderdeel van RIEC Midden-Nederland) samen met de integrale partners heeft ontwikkeld, zich op richt. Want vitale, veilige bedrijventerreinen zijn gebaat bij een bredere aanpak.

Ben jij (online) veilig voor cybercriminelen? - Luister mee!

- Digitale Veiligheid -
Deze keer in de nieuwsbrief een tweetal podcasts. De podcastserie 'Digitaal Beroofd', waar je in drie afleveringen in het hoofd kruipt van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan en een podcast over simswapfraude. Tevens aandacht voor het pamflet waarmee 14 ‘cyberburgemeesters’ richting de formatietafel oproepen tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. En als laatste een uitnodiging voor de klankbordsessie van VNG, georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale, cruciale processen binnen de gemeente. Denk aan digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. 

De jeugd heeft de toekomst!

- Veiligheid & Zorg -
Een volle nieuwsbrief met allereerst aandacht voor jongeren: de PGA 18- aanpak in Lelystad, het Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland en Utrecht. En het nieuwe toekomstscenario kind- en gezinsbescherming raakt lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Zorg- en Veiligheidshuizen; de consultatie staat open. Verder een VNG-interview over 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland én het tweede webinar in de feestreeks; we gaan met o.a. Veilig Thuis in op de aanpak huiselijk geweld. Tot slot, hoe zinvol is de hoorplicht van de Wvggz? Lees vooral verder!

Op de agenda voor mei

- Webinar 2: Geweld hoort nergens thuis, Aanpak Huiselijk geweld - 
Op dinsdag 11 mei van 12:00-13.30 vindt het tweede webinar plaats in het kader van vijf jaar PGA in Midden-Nederland. Dit webinar staat in het teken van de aanpak huiselijk geweld, Geweld hoort nergens thuis. Bekijk het programma en meld je aan!

- Bibob Netwerkbijeenkomst -
Op 11 mei van 13.15 - 16.15 uur vindt de Bibob Netwerkbijeenkomst voor Midden-Nederland plaats. Georganiseerd door Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en het RIEC. Het onderwerp is: Zorg(fraude) en de (on)mogelijkheid van de Wet Bibob bij de aanpak ervan. Sprekers deze keer zijn Huub Habets en Matthijs IJzerman. Het belooft een erg interessante (online) meeting te worden! Aanmelden kan door een mail naar: Bibob@provincie-utrecht.nl.

- Webinar: City Deal zicht op Ondermijning - (account vereist)
Op 18 mei van 13.00 tot 14.30 uur organiseren we met de City Deal zicht op Ondermijning, een (online) verdiepingssessie voor gemeenten  in Midden-Nederland over de inzichten en het gebruik van het dashboard. Meld je hier aan (account vereist) en haal meer uit het Dashboard Zicht op Ondermijning. 

- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - Mei - 
Elke maand organiseerd TNO een webinar, waar een TNO-expert ingaat op een relevant thema. Vooraankondiging voor het webinar van 20 mei:
Cultuursensitieve benadering of discriminatie? door Dianne van Hemert. Voor de deelnamelink, klik hier

- Webinarreeks ‘Open bronnen onderzoek’ - (account vereist)
Op verzoek van gemeenteambtenaren heeft het RIEC Midden-Nederland een webinar ‘Open bronnen onderzoek’ ontwikkeld voor gemeenten. Hierin zullen de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek aan bod komen. Dit webinar wordt driemaal aangebonden en vindt plaats op 20 mei & 27 mei en 3 juni. Er is een maximum aantal deelnemers per keer, dus wacht niet te lang met aanmelden! (account vereist)

- Webinar: Pak uitbuiting aan!
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Op 15 juni 2021 geven Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB een webinar over het signaleren en het aanpakken van de uitbuiting. Bekijk hier de flyer

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand