Apothekerskast

Nieuws

Ontwikkeling geregistreerde criminaliteit in oktober minder gunstig: +3%

In iedere maand van 2018 was er tot nu toe sprake van minder geregistreerde criminaliteit dan in dezelfde maand in 2017. Echter; in oktober steeg de geregistreerde criminaliteit met ruim 3%. Over de totale periode januari t/m oktober is er wel nog steeds sprake van een daling van -5% ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. In 14 gemeenten was de afname over die periode -10% of meer. In acht gemeenten stijgt de geregistreerde criminaliteit. In vier gemeenten was dat meer dan +10%. Bij de afzonderlijke delicten zien we in de eerste negen maanden weinig verschuivingen. Een daling bij woninginbraken, jongerenoverlast en bedrijfsinbraken. Een stijging bij zedenmisdrijven, overig geweld en straatroven.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel. 

Themabijeenkomst ondermijning: aanmelden kan vanaf vandaag!

Op donderdagmiddag 6 december organiseert de Veiligheidscoalitie een regionale bijeenkomst op het thema ondermijning voor gemeenten, politie, OM en Belastingdienst.

Met de oplevering van het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit is het nu zaak om gezamenlijk aan de slag te gaan met de concrete uitvoering hiervan. Tijd dus om met elkaar na te denken over de uitwerking en vooral: van elkaar te leren! Hoe geven wij samen succesvol vervolg aan de benoemde thema’s? Om die reden nodigen wij jou en collega’s van de 39 gemeenten, politie, OM, belastingdienst en overige organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijning, uit voor deze regionale bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link.  

Start pilot radicalisering en extremisme

Op dinsdag 30 oktober startte in het district West Utrecht een pilot ten behoeve van het inrichten van een districtelijk casusoverleg radicalisering en extremisme. Binnen dit thema vindt een nieuwe samenwerking plaats vanuit de gemeenten, politie en OM met het Veiligheidshuis regio Utrecht, die het casusoverleg ondersteunt en faciliteert. Tijdens de eerste drie bijeenkomsten staat kennisbevordering op dit thema centraal. Michel Kok van de gemeente Utrecht nam de gemeenten en politie tijdens de eerste bijeenkomst mee in de laatste ontwikkelingen en werkwijzen. Het was een interessante middag met veel energie om gezamenlijk aan de slag te gaan!

 

Nieuw! App Ondermijning

Vanaf aanstaande vrijdag 16 november staat de app Ondermijning in de App Store en de Google Play store. De app bestaat uit een spel waarmee iedereen zijn/haar kennis over ondermijnende criminaliteit kan testen en vergroten. Weet jij bijvoorbeeld welk land de grootste producent is van synthetische drugs? Of wat ondermijning de samenleving kost per jaar? Download vanaf vrijdag de app!

Meer weten? Lees de flyer!

Nieuwe locatie én manager Zorg- en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

Vanaf 2019 bevindt het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) Gooi en Vechtstreek zich aan de Larenseweg 30 in Hilversum. Omdat het politiebureau in Groost wordt gesloopt, moest het ZVH op zoek naar een nieuwe locatie. De exacte verhuisdatum is nog niet bekend. De locatie sluit aan bij de wens van de partnerorganisaties om het ZVH in Hilversum te behouden.

Daarnaast start per 1 december Brigitte van den Bergh als nieuwe ketenmanager. Zij vervangt Maura Timmer die een jaar als interim-manager alle ontwikkelingen in goede banen leidde. Brigitte werkte een kleine 10 jaar bij het Openbaar Ministerie en heeft van hieruit onder andere ervaring met ketensamenwerking in veiligheidshuizen en ZSM.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina