Apothekerskast

Nieuws

Zomer

Yes, het is bijna zomervakantie! Deze periode nemen we een pauze met de trendinventarisatie. Eind augustus starten we weer! Gedurende de zomer blijven we de trends en actualiteiten in de gaten houden. Alvast een fijne zomer toegewenst en we ‘zien’ elkaar in augustus!

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie lees je een aantal artikelen over jeugd en corona. Allereerst over de toepassing van de Halt-interventie bij overtreding van de coronamaatregelen door jongeren, als alternatief voor de boete. Vervolgens een artikel over de verwerpelijke toename van seksuele uitbuiting van kinderen op internet tijdens de lockdownperiode. Ook de net voor de coronaperiode gerealiseerde verbouwing van meer kindvriendelijke cellen voor jonge verdachten in het arrestantencomplex in Houten komt aan bod. Verder de lessons learned over veerkracht en het helpen doorbreken van hardnekkige patronen dankzij de coronaperiode van de Flevolandse jeugdzorg. Kijk tot slot terug op de Dag voor Zorg en Veiligheid waar twee collega’s van bureau RVS Midden-Nederland de best practice van de PGA-monitor vol trots met het land mochten delen.

Corona en digitale veiligheid

Elke week delen we relevante inzichten rond corona en digitale veiligheid. In deze voorlopig laatste ‘coronaspecial’ aandacht voor drie onderwerpen. In de eerste plaats het programma Digitale Veiligheid dat inmiddels door de taskforce Digitale Veiligheid aan het netwerk is aangeboden. Aanvullend hierop houden we de komende periode een belronde om te inventariseren hoe we het programma samen tot een succes kunnen maken. Verder in deze trendinventarisatie aandacht voor de vraag die veel mensen bezighield de afgelopen maanden: wat is het effect van corona op cybercrime? En tot slot: wat zegt het recent verschenen cybersecuritybeeld 2020 over digitale veiligheid?

Camera’s in coronatijd; zegen of vloek?

Is er een digitale oplossing met cameratoezicht om de opkomende drukte in onder meer binnensteden in goede banen te leiden? Een vorm van crowdcontrol, maar dan voor het handhaven van de anderhalve meter maatregel. Steeds meer gemeenten zoeken daarnaar en onze technologische vooruitgang maakt het mogelijk. Adviseur cameratoezicht van Het CCV Rodney Haan zoekt in dit artikel naar antwoorden.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en ondermijning

De coronacrisis heeft de maatschappij de afgelopen maanden onder grote druk gezet. Om de gevolgen daarvan op de ondermijnende criminaliteit inzichtelijk te maken, hebben we je met onze nieuwsbrief in de afgelopen weken onder andere meegenomen in de jonge aanwas en drugscriminaliteit op straat, in criminele weldoeners in tijden van crisis maar ook in de financiële gevolgen die de coronacrisis heeft op bepaalde groepen in de samenleving. Ook bleek dat de georganiseerde criminaliteit zich aanpast aan de omstandigheden en nieuwe manieren ontdekt om snel en makkelijk geld te verdienen. Gelukkig geldt dit aanpassingsvermogen ook voor anderen.

In deze editie daarom de focus op de maatschappelijke veerkracht die we de afgelopen maanden in Midden-Nederland hebben gezien. Hoe hebben buurten elkaar door deze tijd geholpen? Waarom denken we dat veerkracht belangrijk is als het gaat om ondermijning? Wat zegt hoogleraar polarisatie & veerkracht Hans Boutellier daarover? Veerkracht en weerbaarheid komen ook terug in de aanpak van het RIEC Midden-Nederland. Wat doet het RIEC MN met maatschappelijke veerkracht en wat kan je als professional doen om oog te krijgen voor veerkracht en dit te versterken? Het RIEC heeft een gespreksleidraad ontwikkeld voor professionals om in gesprek te gaan met burgers en zo zicht te krijgen op veerkracht. Tot slot ook aandacht voor de kwetsbaarheden bij horecaondernemers als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand