Apothekerskast

Nieuws

Gemeenten: organiseer een ondermijningsbijeenkomst met subsidie!

In 2018 heeft het Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland €20.000 subsidie van het Ministerie van Justitie & Veiligheid gekregen om 20 ondermijningsbijeenkomsten voor agrariërs in het buitengebied en ondernemers in winkelgebieden en op bedrijventerreinen in Midden Nederland te organiseren. Een deel van deze subsidie is nog beschikbaar voor gemeenten die een ondermijningsbijeenkomst willen organiseren. Belangstelling om een ondermijningsbijeenkomst te organiseren met gebruik maken van de €1.000 subsidie? Neem dan contact op met Gaby de Ruiter (gaby.deruiter@hetccv.nl of 06-46047418).

Politie en OM pakken mobiel banditisme intensiever aan

De term ‘mobiel banditisme’ wordt gebruikt om internationaal rondtrekkende groepen die zich schuldig maken aan verschillende soorten strafbare feiten zoals winkel- en ladingdiefstal, inbraak in woningen en bedrijven, oplichting, skimming, fraude en zakkenrollerij. Dit probleem speelt al lang en heeft veel impact. Om die reden gaan politie en OM de aanpak intensiveren. Jan Hoogstraten van de politie vertelt in dit artikel over het fenomeen 'mobiel banditisme' en de aanpak ervan.

Justitieel Netwerk: ketenoverleg met justitiepartners

Voor de uitvoering van de regionale veiligheidsstrategie zijn de partners uit het justitieveld essentieel. Deze partners ontmoeten elkaar op bestuurdersniveau in het Justitieel Netwerk Midden-Nederland (JN). Juist vanwege het belang van het netwerk is het belangrijk dat de kennis breder verspreid wordt. Remco Weijeburg, bestuurssecretaris van het Openbaar Ministerie, legt uit wat er besproken wordt in het Justitieel Netwerk.

Website www.overlastadvies.nl voor maatwerk bij woonoverlast

Overlast of getreiter van buren komt helaas regelmatig voor. Uit de CBS Veiligheidsmonitor en het nationale Woononderzoek blijkt dat 29% van de bewoners wel eens te maken heeft met woonoverlast (zowel huur als koop). Zij hebben soms geen idee wat ze hiertegen kunnen doen. "Het is heel ingewikkeld om allerlei juridische regels vanuit het huurrecht, gemeenterecht, strafrecht te duiden," zegt hoogleraar Woonoverlast Michel Vols van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij presenteert daarom de website www.overlastadvies.nl. Hier kunnen bewoners gratis een op maat gemaakt (juridisch) advies krijgen door vragen over hun specifieke situatie in te vullen. De site biedt 600 variaties van advies. Ook voor gemeenten en woningcorporaties een zeer nuttige website.

27 mei: Conferentie Justitiële Jeugdinrichting (JJI) Lelystad

Om stil te staan bij het 15-jarig bestaan van JJI Lelystad organiseren zij een bijeenkomst met een inhoudelijk component, verrassende perspectieven en een gezellig samenzijn in de vorm van een netwerkborrel. Voor gemeenten en relevante zorg- en justitieketenpartners. Meld je hier aan en wees erbij!

Lees meer nieuws op de nieuwspagina