Apothekerskast

Nieuws

Algortimes en jouw kijkgedrag op Youtube?

- Digitale Veiligheid - 
In januari hadden we aandacht voor online veiligheid, privacy en het voorkomen van online fraude. Deze maand focussen we op algoritmes en je privacy op Youtube. Verder vind je in deze nieuwsbrief het meeste recente cyberbeeld Midden-Nederland en de resultaten van een onderzoek naar de invloed van de coronapandemie op de online-wereld van kinderen en jongeren.

Zorgfraude baart zorgen: complex veld verdient prioriteit

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
‘Sjoemelen met zorggeld is makkelijk en winstgevend, de aanpak van zorgfraude juist complex en tijdrovend’, aldus Eugène van Mierlo, wethouder in Almelo. Ondanks dat zegt hij dat het toch de moeite waard is om erin te investeren. Met malversaties met zorggeld valt veel te verdienen: tonnen tot miljoenen euro’s per jaar met diensten als huishoudelijke hulp, dagbesteding en begeleiding. Het Regionaal Team Ondermijning (RTO) van het RIEC Midden-Nederland heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het speelveld van zorgfraude en de mogelijke rol van het RIEC-Midden Nederland daarin. Ook is onderzoek gedaan in concrete (mogelijke) zorgfraudecasuïstiek, om de werkwijze van zorgfraudeurs te ontrafelen en leerpunten te verzamelen. De conclusie hieruit is dat het zorgveld een complex veld met vele spelers betreft, en ook dat de vraag naar kennis over zorgfraude veel breder leeft. Reden temeer om in deze nieuwsbrief aandacht te besteden aan dit onderwerp. Daarom aandacht voor de rapporten over zorgfraude. Daarnaast vertelt gemeente Huizen over een pilot met samenhang met zorgfraude en de door de gemeente en regio genomen stappen tegen zorgfraudeurs. Tot slot worden er tips gegeven voor andere gemeenten.

Save the date: 5 jaar PGA in Midden-Nederland; dat gaan we vieren!

- Veiligheid & Zorg -
Dit jaar bestaat de lokale persoonsgerichte aanpak (lokale PGA) 5 jaar in Midden-Nederland en dat gaan we op allerlei manieren vieren! Lees alvast de save-the-date. In deze nieuwsbrief hebben we verder een aantal interessante webinars uitgezocht, waaronder over zorgfinancieringen en over de straatcultuur. Ook willen we je wijzen op een leuke workshopcarrousel. Daarnaast gaan we kort in op de doordecentralisatie beschermd wonen en de afronding van het bovenregionale project ondersteuning implementatie Wet verplichte GGZ .

Agenda

- 6e Q college  ‘De logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk’ -
Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal de zogeheten Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Ditmaal op maandag 15 maart 2021 van 10.00 uur tot 11.15 uur. Vanwege de Corona-maatregelen organiseren we ook deze keer het Q college middels een (kosteloos) webinar. Deze keer nemen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) je mee in de (logistieke) wereld achter de cocaïnehandel. Voor het programma en om je aan te melden, bezoek de website

- Een introductie in de wereld van de aanpak van ondermijning - 
Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de digitale bijeenkomst op 23 maart. Meer info en om je aan te aanmelden, klik hier.

- NIEUWE DATUM: Online training Leefstijlen -
Op 18 februari is de online training wegens omstandigheden helaas niet door gegaan. Er is hiervoor een nieuwe datum bekend, donderdag 1 april. De online training is bedoeld voor veiligheids- en communicatieadviseurs uit de regio over Leefstijlen, de verbeterde versie. De definitieve uitnodiging volgt nog per mail.

Verder nog op de agenda voor maart:

Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht zoekt een (tijdelijke) Projectleider Effectieve Verbinding

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de aanpak van personen met problematiek op het snijvlak van zorg en Justitie. Sinds 2018 kent het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht een specifiek casusoverleg gericht op deze doelgroep. Doel van dit project is: het verbinden van en de (gedeelde) regie nemen over de verschillende initiatieven en pilots tot één samenhangende aanpak onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Concreet betekent het dat er na 18 maanden een bestuurlijke en uitvoeringsstructuur onder de vlag van het Zorg- en Veiligheidshuis staat waar alle relevante partijen zich aan hebben gecommitteerd en waar voor elke persoon op het snijvlak van zorg en justitie.

Interesse? Bekijk de volledige functie hier >>

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand