Apothekerskast

Nieuws

TVR ondersteunt de integrale controle van casus Opera

Op dinsdag, 12 december 2017, vroeg in de ochtend, is het Team Versnellen en Raken (TVR) aanwezig op de hoek van de Faustdreef met de Rubicondreef. Sinds het najaar van 2017 verleend het team ondersteuning bij de aanpak op garageboxen in Overvecht.

Onderzoeksproject samenwerking Veiligheid en Zorg van start

Doel is meer inzicht en praktische handvatten voor verbetering van de samenwerking tussen de domeinen veiligheid en zorg. Doet jouw gemeente ook mee? Meld (de interesse van) jouw gemeente aan op secretariaat@rvs-mn.nl .

Nieuwe bevoegdheden = nieuwe dilemma's

Op maandagmiddag 12 maart vond een rondetafelgesprek plaats met 16 burgemeesters over de Wet Woonoverlast. Met deze Wet krijgen burgemeesters de mogelijkheid om specifieke gedragsaanwijzingen te geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen.

Inventarisatie veiligheidstrends

Voor gemeenten en ketenpartners heeft Bureau RVS een bondige trendinventarisatie opgesteld van de belangrijkste veiligheidsontwikkelingen. Met het oog op de nieuwe colleges en nieuwe lokale integrale veiligheidsplannen is dit document opgesteld.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina