Apothekerskast

Nieuws

Vuurwerkvrije zones? Vuurwerk toestaan? Praat erover mee tijdens de bijeenkomst over de jaarwisseling!

Veiligheidsprofessionals en communicatieadviseurs van gemeenten en politie, kom op 5 september naar de kennis- en leersessie over de jaarwisseling! Meld je snel aan door hier te klikken!

Vorig jaar vond de bijeenkomst over de jaarwisseling voor het eerst plaats en doordat het de deelnemers zo goed is bevallen, is toen afgesproken dit jaarlijks te laten terugkeren. Het doel van de bijeenkomst is om kennis en ervaring binnen en buiten regio met elkaar te delen.

Aanbod kennisbijeenkomsten en trainingen op komst

We zijn van plan om vanaf na de zomer de kennis- en leerbijeenkomsten die in het gebied van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland worden georganiseerd, beter in beeld te brengen. Een paar maanden vooruit, waardoor ze beter in te plannen zijn voor de medewerkers van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en andere relevante ketenpartners. En ook fijn als we elkaar qua onderwerp en qua datum niet beconcurreren maar juist de krachten bundelen. Heb je ook bijeenkomsten die ook open mogen staan voor partners, laat het weten via myriam.kooij@rvs-mn.nl. Lees verder voor alvast een voorproefje…

Factsheet stand van zaken Ondermijningswetgeving

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een overzichtelijke factsheet opgesteld, over de stand van zaken van de Ondermijningswetgeving per 1 juli 2019. Interessant voor professionals om kennis van te nemen!

Het overzicht zal periodiek worden uitgegeven. Als je vragen hebt dan kun je contact opnemen met Sterre Boom van het Ministerie van Justitie en Veiligheid,  s.m.boom@minjenv.nl.

Wat-kan-wél-festival Dwang & Drang

Wil jij je handelingsperspectief vergroten en ontdekken wat er allemaal wél mogelijk is bij complexe PGA-casuïstiek? Kom naar de bijeenkomst Dwang en Drang op 19 september!

De essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging

In de essaybundel #WOEST verkent de Raad voor het Openbaar Bestuur, mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), hoe de overheid het beste om kan gaan met de verontwaardiging van burgers en het grensoverschrijdend gedrag dat daar mogelijk het gevolg van is. Aan 18 toonaangevende experts is verzocht hun licht over dit vraagstuk laten schijnen. Klik hier voor meer informatie en om de essaybundel #WOEST, over de kracht van verontwaardiging te downloaden.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina