Apothekerskast

Nieuws

Huisverbod bij huiselijk geweld wordt te weinig ingezet

Het huisverbod, waarbij na huiselijk geweld de volwassene die het gevaar veroorzaakt uit huis wordt geplaatst, wordt ondanks positieve ervaringen nog te weinig ingezet, blijkt uit recent rapport van het Verwey-Jonker Instituut. Lisanne Drost, projectleider Veiligheid & Zorg bij Bureau RVS, heeft mee gewerkt aan het onderzoek en vertelt: "Het huisverbod is een krachtig bestuurlijk instrument om een geweldpleger voor maximaal 28 dagen de deur uit te zetten en hulpverlening op gang te brengen. Het huisverbod wordt bij slechts 3 tot 12 procent van de politiemeldingen ingezet. Dat is wel weinig." Het onderzoek beschrijft dat de daling vooral te maken heeft met reorganisaties binnen de politie en het sociaal domein. Daardoor verdwenen veel functies en afdelingen met kennis over de aanpak van huiselijk geweld en huisverboden. "Juist deze kennis is belangrijk voor het goed inzetten van een huisverbod. Je kunt bijvoorbeeld ook een huisverbod inzetten als er geen crisismelding is, maar dan moet je dit wel weten. Daarbij zagen we ook dat het voor de politie en hulpverlening door capaciteitsproblemen soms lastig is om een huisverbod procedure op te starten, en dat is natuurlijk jammer."

Onderzoek veiligheidsbeleving door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Bewoners voelen zich steeds veiliger in Almere, zo blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017, maar er zijn verschillen te zien in de veiligheidsbeleving tussen wijken. Om de vraag te beantwoorden waarom het veiligheidsgevoel in wijken verschillend beoordeeld wordt, heeft het CCV in 2018 een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in Molenbuurt en Muziekwijk Zuid. Uit de Veiligheidsmonitor bleek dat het niveau van de objectieve veiligheid (geregistreerde criminaliteit) in beide wijken even hoog was, maar dat het veiligheidsgevoel sterk verschilde. De onderzoekers hebben in het najaar van 2018 groepsgesprekken gehouden met bewoners, professi­onals geïnterviewd en observaties gedaan in de twee wijken. Het onderzoek beoogde aanknopingspunten op te leveren voor de gemeente om het veiligheidsgevoel (verder) te verbeteren. Lees verder voor meer informatie.

We kunnen van start!

Yes, we kunnen van start! Afgelopen maand is de eerste bijeenkomst geweest met alle deelnemers van het onderzoeksconsortium van het RAAK project. Samen met dit consortium gaan we op zoek naar manieren om onze burgers digitaal weerbaarder te maken. Hoe werkt het? De wetenschap kijkt vanaf de start en gedurende een interventie mee. Op die manier kan tussentijds gekeken worden naar wat werkt. Een specifiek element binnen dit project is de mate waarin de interventie het gedrag van mensen beïnvloedt. Dus ga jij ook daadwerkelijk je wachtwoord aanpassen of blijf je in de waan dat je weinig kans hebt om slachtoffer te worden?

Dit onderzoeksconsortium bestaande uit 12 gemeenten en 4 regionale netwerkverbanden staat onder leiding van Remco Spithoven (lector maatschappelijke veiligheid, Saxion) en Rutger Leukfeldt (senior onderzoeker cybercrime bij het NSCR en lector Cybersecurity bij de Haagse Hogeschool). Bureau RVS sluit samen met de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Almere namens de regio Midden-Nederland aan. Nieuwsgierig geworden over het project? Neem contact op met Linde van der Meer.

Even voorstellen: Nicky van Oosterhout

Hoi collega’s! Ik ben Nicky van Oosterhout en ik ga me bezighouden met de doelgroep jongeren binnen het programma Digitale Veiligheid. Specifiek onder leiding van Linde van der Meer en Martijn Simons, maar ik sta ervoor open om met andere afdelingen en organisaties mee te kijken. Graag zelfs!

Vanuit de master Youth Studies, waarbij vanuit verschillende invalshoeken wordt gekeken naar de ontwikkeling van adolescenten, mag ik de komende 5 maanden stagelopen bij Bureau RVS. Hiervoor heb ik Integrale Veiligheidskunde gestudeerd, vandaar mijn interesse voor jeugd en veiligheid. Het betreft een meewerkstage, dus ik zal op meerdere fronten ondersteuning bieden, maar mijn hoofdproject wordt Cyber 24. Ik ga vanaf de start met deze interventie meelopen en de kennis en ervaring die ik daarbij opdoe, delen in de regio. Het doel is om de interventie door te ontwikkelen en te achterhalen hoe de cyber24 koffer op de meest effectieve manier kan worden ingezet. Ik heb er heel veel zin in. Hopelijk tot snel!

Even je updates checken, voordat ze je hacken

Onze levens zijn steeds vaker verbonden met het internet. Niet alleen door de laptop, tablet of mobiele telefoon, maar ook door bijvoorbeeld smart tv’s, slimme thermostaten en draadloze printers. Fijn, want ze maken ons dagelijks leven makkelijker. Maar ook kwetsbaarder. Via apparaten die met internet verbonden zijn, kunnen criminelen digitaal bij jou of jouw bedrijf inbreken. En zo je gezin begluren, je privégegevens inzien of je apparaat vernielen. Tegelijkertijd is dit simpel te voorkomen. Regelmatig checken of er updates klaarstaan voor je apparaten en deze installeren, zorgt ervoor dat je apparaten veilig blijven. En dat criminelen moeilijker digitaal bij je kunnen inbreken.

Om Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Vind hier een handige toolkit om inwoners, ondernemers en andere stakeholders via jouw eigen kanalen te infomeren over de noodzaak van het updaten van slimme apparaten én tips te geven over hoe dat te doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Simons of Linde van der Meer.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand