Apothekerskast

Nieuws

Podcast zesde Q College Straatwaarde(n) ‘De logistieke keten van cocaïnehandel’

Afgelopen 15 maart vond het 6e Q College van Straatwaarde(n) plaats. Tijdens het Webinar namen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) 214 deelnemers mee in de logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk. Kon je niet aanwezig zijn of wil de hoogtepunten van het Webinar nogmaals horen? Bekijk de opties om deze terug te luisteren.

Lobby Wet Zorg & Dwang: brief staatssecretaris Blokhuis

De Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg is een lobby gestart om de uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang te helpen oplossen.

Zo is er een brief aan onder meer staatssecretaris Blokhuis verzonden.

Lees deze brief hier terug.  

Gebruik data belangrijk bij zicht op ondermijningsproblematiek

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
De Veiligheidscoalitie ondersteunt de veiligheidspartners in Midden-Nederland bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Data kan ons helpen om het zicht op en de kennis van de problematiek te vergroten en daarmee een betere aanpak op de geprioriteerde thema’s genereren. Daarvoor blijkt het noodzakelijk data aan elkaar te koppelen en hieraan gezamenlijk duiding te geven. In dit artikel besteden we aandacht aan een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data, namelijk op Veiligheid in Beeld (VIB), Zicht op Ondermijning (ZoO), netwerkanalyses en geo-informatie. We vertellen over onze ambities op het gebruik van data, hoe je via een kennissessie binnenkort meer leert over het combineren van data op ZoO en hoe netwerk- en geo-analyses ons een unieke inkijk kunnen geven in de drugswereld.

Verbinding ZSM en PGA: nog veel te winnen

- Veiligheid & Zorg -
Een jubileumjaar komt met cadeautjes. We blikken in deze editie terug op het 1e webinar van hele reeks webinars in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. OM, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM en de verbinding met de PGA. De Taskforce Zorg en Veiligheid stuurde bovendien een feestelijke verrassingsbox aan de PGA-experts. Ook bracht de Taskforce met veel plezier en trots het interactieve document ‘Inspiratie door intervisie’ uit. Tot slot gaan we apart in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de toename van jongerenoverlast in 2020 en op voor de PGA belangrijke nieuwe beleidsregels vanuit het OM. 

Op welke manier social media de verkiezingen beïnvloedt

- Digitale Veiligheid -
Deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de afgelopen verkiezingen. We gaan in op de invloed van sociale media op de campagnes, de dreiging van deepfake video’s én hoe ondernemers zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen cybercriminelen.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand