Apothekerskast

Nieuws

Werkbezoek minister Ferd Grapperhaus

Vandaag brengt minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, een werkbezoek aan het RIEC Midden-Nederland. Dit werkbezoek staat in het teken van de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in de regio.

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland heeft alles te maken met drugs, en dan met name cocaïne. Midden-Nederland speelt een grote rol in de (inter)nationale cocaïnehandel. Dit gaat gepaard met excessief geweld en uit zich in dekmantelbedrijven, criminele dienstverleners en witwasstructuren. Tijdens zijn werkbezoek krijgt de minister een inkijkje in wat de regio doet om haar aanpak van ondermijning in het algemeen te versterken en de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit in het bijzonder duurzaam te verstoren. Dat duurzaam verstoren draait om een combinatie van repressie en preventie. Met name de preventieve kant heeft hierin de volle aandacht van de regio en vormt dan ook de rode draad in het programma: repressie, preventie, maatschappelijke tegenbeweging, verminderen jonge aanwas, handelingsperspectief, etc.

Een verslag van het bezoek volgt later!

Welkom nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

Sinds 1 januari 2019 heeft de provincie Utrecht er een nieuwe gemeente bij. De voormalige Zuid-Hollandse gemeenten Leerdam en Zederik vormen sinds die datum samen met het voormalig Utrechtse Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Omdat Vijfheerenlanden tot de provincie Utrecht is gaan behoren is het Veiligheidshuis Regio Utrecht (VHRU) aan zet als het gaat om de complexe casuïstiek uit deze nieuwe gemeente. Inmiddels heeft een kennismaking plaatsgevonden met burgemeester Lokker. Het Veiligheidshuis Regio Utrecht heeft vertrouwen in een goede samenwerking met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden!

7 maart 2019: symposium Lokale PGA Midden-Nederland

Save the date! Op 7 maart bespreken we de resultaten van de digitale enquête Lokale PGA, van de Taskforce PGA. Deze is maar liefst door 68 PGA-experts van gemeenten ingevuld. Leren van elkaar, de praktijk, inspireren en netwerken staan deze middag centraal! Meld je meteen hier aan, of klik hieronder door voor meer informatie.

Kom op 21 maart naar de themamiddag Zorg & Veiligheid

Op donderdag 21 maart organiseert het Veiligheidshuis Regio Utrecht een themamiddag over het actuele thema Zorg en Veiligheid. De nieuwe wet Verplichte GGZ die volgend jaar wordt ingevoerd komt op die middag aan de orde, maar ook de inzet en werkwijze van de BOPZ-brigade van het OM. Verder is er inmiddels een jaar ervaring met het casusoverleg Zorg en Veiligheid in de Regio Utrecht en ziijn Gooi & Vecht en Flevoland ook gestart met specifieke Zorg & Veiligheidscasuïstiek. Een mooi moment om de ervaringen te delen. Je kunt je voor deze middag aanmelden bij Fabiënne van der Werf: f.van.der.werf@utrecht.nl.

Meld je aan: Masterclass '21st Century Cyber Experience'

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Linksom of rechtsom, digitalisering transformeert onze samenleving. Mogelijkheden en impact van deze ontwikkelingen lijken onbegrensd en hebben gevolgen voor criminaliteit en ons dagelijks werk. Meer weten? Kom dan naar de masterclass 21st Century Cyber Experience op donderdag 11 april. 

Lees meer nieuws op de nieuwspagina