Apothekerskast

Nieuws

Betrek familie en naasten meer bij behandeltraject

- Veiligheid en Zorg - 
We zien het steeds vaker binnen de GGZ: naasten en/of familieleden van mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden betrokken bij een behandelingstraject. Het Trimbos-instituut concludeerde na onderzoek dat de inzet van naasten een gunstige toevoeging is op het behandelingstraject. Ook Zorg-en veiligheidshuizen zoeken de samenwerking met naasten op. In deze nieuwsbrief vertelt een procesmanager over de samenwerking met familie in de praktijk. Daarnaast belichten we de resultaten van een grootschalig onderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld waaraan ook Veilig Thuisorganisaties uit Midden-Nederland meewerkten. Tot slot vertelt het Openbaar Ministerie over de tijdelijk aangepaste werkwijze van het PGA-loket.

Shisha-Lounge kan pop-up uitzendbureau worden

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
Publiek private samenwerking in Midden-Nederland om de aanpak van ondermijning te verstevigen. Hoe werkt dat? In dit artikel laten we voormalig commercieel directeur Alexander Reuvers aan het woord. Hij vertelt over hoe het samenbrengen van de uitzendbranche en het bedrijfsleven kan bijdragen aan de doelstellingen in het actieplan van Midden-Nederland ‘Wie praat, die gaat’. Ook vertellen Dr. Maurits Sanders en drs. Nora van der Meulen van PPS Construct in een interview hoe maatschappelijke en economische schade van ondermijning verder kan worden beperkt als bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden tot een gezamenlijke middeleninzet kunnen komen. Lees gauw meer over de ontwikkelingen op het gebied van Publiek Private Samenwerkingen!

Voor niets gaat de zon op

- Digitale Veiligheid - 
Jongeren die steeds vaker dader én slachtoffer worden van digitale criminaliteit. Hoe zit dat precies? En welke interventies kun je toepassen? Verder in deze trendinventarisatie: het regionale cyberbeeld over kwartaal 3. Er is meer fraude en ook de gemiddelde schade van cyberdelicten neemt toe.

Nog op de agenda voor 2020

- Schadelijke effecten van lachgas - 
26 november - Lege hulzen van slagroomspuiten en ballonnen. Na een evenement heb je ze vast wel eens zien liggen. Het restant van het gebruik van lachgas. Lachgas is goedkoop, overal en voor iedereen verkrijgbaar en het werkt snel en kort. Het is volkomen legaal en ziet er door de ballonnen zelfs gezellig uit. Ten onrechte heeft lachgas een onschuldig imago. Het zuurstoftekort dat lachgas veroorzaakt kan ernstige gevolgen hebben. Desondanks is ‘een ballonnetje doen’ de laatste jaren ontzettend populair onder vooral jongeren en jongvolwassenen. Tijd om eens stil te staan bij de "schadelijke effecten van lachgas".

- Datagedreven werken, leren van een voorbeeld: de City Deal ‘Zicht op ondermijning’... - 
1 december - In de bestrijding van ondermijning wordt steeds veelvuldiger gebruik gemaakt van dataverzameling en -analyse. Voor deze verzameling en analyse is het dashboard ‘Zicht op Ondermijning’ ontwikkeld. In dit dashboard worden generieke data gekoppeld aan typen criminaliteit, waardoor beter zicht ontstaat op de concrete ondermijningsproblematiek in specifieke buurten. Dat maakt sturen met oplossingen mogelijk en kan ondermijnende criminaliteit in de toekomst voorkomen? Weten hoe? Lees er hier meer over!

- ‘Georganiseerde criminaliteit op de rem’ - 
7 december - Criminelen maken gebruik van autoverhuurbedrijven. Zo huren ze auto’s om anoniem rond te rijden, illegale goederen te vervoeren en snel weg te komen na een ramkraak of liquidatie. Hoe voorkom je aan de voorkant dat bonafide autoverhuurders misbruikt worden voor criminele activiteiten? En welke barrières kunnen publieke en private partijen samen opwerpen om autoverhuurbedrijven die de onderwereld bewust faciliteren tegen te gaan? Weten hoe je antwoorden kunt krijgen? Schrijf je dan nu in

Podcast 'Straatwaarde(n)': ‘Cocaïne & Telegram’

Een lijntje ‘coke’ bestellen via de app Telegram? Het kan allemaal! Het regioprogramma 'Straatwaarde(n)' van het RIEC Midden-Nederland heeft in een kort, verkennend onderzoek de uiting van vraag en aanbod van cocaïnehandel op Telegram laten onderzoeken.

Maar wat is Telegram eigenlijk? Welke type berichten komen voor op dat platform ten aanzien van cocaïne? En waarom is het zo aantrekkelijk voor illegale activiteiten?

Ontdek het hier in de podcast (12 min)!

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand