Apothekerskast

Nieuws

Informatiemarkt nieuwe raadsleden provincie Utrecht

Woensdag 11 april vond de informatiemarkt van de provincie Utrecht plaats voor de nieuwe raadsleden. De Veiligheidscoalitie (RIEC, Bureau RVS, Burgernet, Veiligheidshuis regio Utrecht, politie) was ook aanwezig.

Wisseling voorzitterschap Dagelijks Bestuur Bureau RVS/RIEC

Het DB RVS/RIEC heeft een nieuwe voorzitter! Lees hier wie burgemeester Van de Groep zal opvolgen.

Succes in aanpak PGB fraude

Twee broers in Utrecht zijn aangehouden door de ISZW omdat zij voor meer dan 6 miljoen euro gefraudeerd zouden hebben met PGB-geld. Lees hier wat de rol van het RIEC was bij het signaleren en aanpakken hiervan.

Stabiliteit van leven

Vorige week maandag vond de Bestuursconferentie plaats. Het thema van de bijeenkomst was Zorg en Veiligheid. Lees hier een kort verslag over de bijeenkomst.

Leer- en inspireersessie Lokale PGA gemeente Veenendaal en Utrecht

Onlangs hebben de gemeenten Veenendaal en Utrecht samen met politie en bemoeizorg elk één van hun lastigste multiprobleemgezin-cases aan elkaar gepresenteerd.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina