Apothekerskast

Nieuws

Release nieuwe website over ProHIC-aanpak

High Impact Crime (HIC) krijgt de laatste tijd minder aandacht dan bijvoorbeeld ondermijning en cybercrime. Maar het blijft een belangrijk onderwerp, ook vanwege de grote impact op de slachtoffers. Voor een probleemgerichte aanpak op lokaal niveau is een website met een serie samengebrachte instrumenten ontwikkeld.

PGA 5 Jaar - Webinar 4: Masterclass Strafrecht 7 september

Snap jij het? Waarom de een in de gevangenis belandt voor een winkeldiefstal en de ander verdacht van een mishandeling weer naar huis mag? Daarom organiseren RVS en het Openbaar Ministerie, speciaal voor jou als ketenpartner,  op dinsdag 7 september 2021 van 12.00- 13.30 uur de Masterclass Strafrecht.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Een goede voorbereiding is het halve werk!

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
Toolbox gemeenteraadsverkiezingen handig hulpmiddel
De gemeenteraadsverkiezingen zijn pas in 2022, maar de lokale politieke partijen zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen zoals het samenstellen van de kieslijsten. Dit is een belangrijk moment om de integriteit van de potentiële raadsleden te toetsen, ook vanuit het oogpunt van ondermijning. Hier ligt een belangrijke rol voor de griffier, voor wie ondersteuning bij de gemeenteraadsverkiezingen een van de taken is. Denk hierbij aan zaken als een publiciteitscampagne, opkomstbevordering en het proces van kandidaatstelling. Een belangrijk element hierin is de mogelijkheden voor integriteitstoetsing onder de aandacht brengen bij de politieke partijen. In deze nieuwsbrief een toelichting door de griffier van Veenendaal. 

Doe jij al mee met CIP of ken je onze 'Cyberhelden' al?

- Digitale Veiligheid -
Nu digitale veiligheid steeds belangrijker wordt in ons werk hebben we behoefte aan overzicht en toegankelijke kennis en expertise. Hier kan het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming bij helpen. Lees in deze nieuwsbrief meer over op welke manieren. De zomer staat voor de deur, de uitgesproken tijd om meer te weten te komen over de mensen die iedere dag bezig zijn ons land digitaal veilig te houden. Luister nu alvast twee afleveringen van de podcastserie 'Cyberhelden'! En verder, met welke interventies kunnen we de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven binnen onze regio vergroten? Bekijk de eerste onderzoeksresultaten. 

Masterclass Strafrecht: wie gaat vrijuit en wie moet er naar de gevangenis?

- Zorg & Veiligheid -
In deze zomerse nieuwsbrief aandacht voor de wet straffen en beschermen die sinds 1 juli in werking is. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat zijn de reacties uit de praktijk? Je leest het in deze nieuwsbrief. We blikken ook terug op de zeer geslaagde webinar over de wet Zorg & Dwang. Zet gelijk de volgende webinar in je agenda, namelijk de ‘Masterclass Strafrecht’ op 7 september! Over waarom de een in de gevangenis belandt voor een winkeldiefstal en de ander die verdacht wordt van een mishandeling, weer gewoon naar huis mag....

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. Een resultaat van een reeds 16 jaar lopend onderzoeksproject naar de aard en omvang van georganiseerde misdaad in Nederland.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
376
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Voorbeeldprocedure om via een aantal stappen (8) tot sluiting van een woning over te gaan.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand

In mei 2020 heeft de webinar ‘Introductie en gebruik PGA-monitor’ plaatsgevonden. Myriam Kooij en Lisanne Drost lopen tijdens dit webinar stap voor stap door de monitor heen en vertellen hoe je de monitor en benodigde formulieren het beste kunt gebruiken. Het webinar is met name gericht op pga-experts, procesregisseurs van zorg- en veiligheidshuizen en eventueel beleidsambtenaren OOV en sociaal domein die met de PGA van doen hebben.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Brochure Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Integraal veiligheidsplan van de gemeente Amersfoort

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
29
download bestand

Folder van de politie voor burgers om verdacht gedrag te herkennen. (webversie)

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
4
download bestand