Apothekerskast

Nieuws

Camera’s in coronatijd; zegen of vloek?

Is er een digitale oplossing met cameratoezicht om de opkomende drukte in onder meer binnensteden in goede banen te leiden? Een vorm van crowdcontrol, maar dan voor het handhaven van de anderhalve meter maatregel. Steeds meer gemeenten zoeken daarnaar en onze technologische vooruitgang maakt het mogelijk. Adviseur cameratoezicht van Het CCV Rodney Haan zoekt in dit artikel naar antwoorden.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV).

Corona en ondermijning

In deze nieuwsbrief delen we de ontwikkelingen op het gebied van ondermijning in coronatijd met je. We bieden je inzicht in wat je kunt doen tegen criminelen op vakantieparken ten tijde van een lockdown, delen een interview met de FIOD over fraude- en misbruiksignalen en lichten een aanpak toe waarmee nagegaan kan worden of een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat nog steeds terecht is afgegeven aan een horecaonderneming. Ook verwijzen we graag naar een webinar over het modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij de aanpak van ondermijning. Lees dus gauw verder!

De gele band voor anderhalve meter afstand

Als je naar het straatbeeld kijkt, lijken steeds minder mensen zich aan de anderhalve meter afstand te houden. Ook al wil je het wel, je bent ook afhankelijk van de ander. Hoe kun je het afstand houden vergemakkelijken? Adviseur gedragsbeïnvloeding Mirjam Prinsen van Het CCV verkent het alternatief van de gele band. Lees hier de blog.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

In deze editie lees je over de positieve bijeffecten van de coronacrisis. Deze positieve effecten zijn te zien bij cliënten van de wijkteams, jeugdzorg, jeugdbescherming en reclassering. Een ander bijeffect is dat de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte ggz en de Wet Zorg en dwang door spoedreparatiewetgeving wordt verbeterd. Jouw mening hierin is belangrijk; je kan deze geven via een internetconsultatie. Ook in deze nieuwsbrief tips voor gemeenten hoe zij dak- en thuisloze jongeren kunnen helpen nu hun positie tijdens corona nog verder verslechterd is. Tot slot kun je kennis maken met de nieuwe Bovenregionaal projectleider implementatie Wet verplichte ggz in Midden-Nederland, Bianca den Outer.

Nieuw webdossier van Het CCV: Corona en handhaving

In het dossier van Het CCV over Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kunnen handhavers en hun leidinggevenden vanaf nu actuele informatie, praktijkvoorbeelden en lessons learned vinden met betrekking tot de regelgeving en naleving van de coronamaatregelen. Ook voor andere geïnteresseerden die beleidsmatig met handhaving bezig zijn, kan deze informatie interessant zijn. Zie hier voor meer informatie.

(Dit artikel is geschreven door Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Het CCV). 

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand