Apothekerskast

Nieuws

Veiligheid in tijden van corona

Het coronavirus heeft de wereld en ons land in zijn greep. Velen van ons zijn inmiddels al weken in touw om inwoners, ondernemers, patiënten, ouders, kinderen en anderen zo goed mogelijk te helpen om deze crisis door te komen.  In deze tijd is het belangrijker dan ooit om elkaar (virtueel) op te zoeken. Te blijven afstemmen en samenwerken om bestaande en nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. Maar wat zijn die dan? Welke impact heeft dat coronavirus nu op de veiligheid in Midden-Nederland? En wat zijn kansen om hier slim op in te spelen? Om daar antwoord op te geven hebben we een eerste trendanalyse gemaakt.  Hierin geven we een beeld van de huidige situatie en tips. Deze trendanalyse is een inschatting. De komende periode moeten we kijken wat het echte effect is en hoe we daar als partners samen mee om kunnen gaan. In samenwerking met het CCV en andere regio's houden we jullie regelmatig op de hoogte van de laatste trends. Daarnaast is er een speciale pagina op onze website met alle informatie over corona en de impact op criminaliteit. Mocht je interessante ontwikkelingen willen delen of suggesties hebben, mail ons dan. Want Midden-Nederland maken we samen veiliger!

Corona en digitale veiligheid

Het is een bekend fenomeen dat criminelen inhaken op actuele gebeurtenissen. Dat gebeurt ook nu in de coronacrisis. In alle landen is door de coronacrisis een toename van digitale criminaliteit te zien en een afname van traditionele criminaliteit. Deze ontwikkeling zien we ook in Midden-Nederland. De politie Midden-Nederland komt binnenkort met een duiding hierop richting partners vanuit het cyberteam. Wereldwijd gaat dit om phishingmails, afpersing door ransomware, toename van handel op het darkweb en online fraude door in te spelen op schaarste (medische producten, geneesmiddelen, voedsel, hygiëne producten). Nadat de coronacrisis is geluwd zullen deze praktijken zich op een hoger niveau voortzetten dan voor de coronacrisis en dus meer slachtoffers maken.

Lees verder voor tips over veilig digitaal thuiswerken, jongeren en online veiligheid en een update over het programma Digitale Veiligheid.

Corona en ondermijning

Nu er weinig gebeurt buiten op straat in Midden-Nederland, vallen straatdealers of illegale praktijken op een bedrijventerrein extra op. Tegelijkertijd zien we een verschuiving in de drugsmarkt en dat ondernemers in financiële nood wellicht vatbaarder zijn voor de mooie praatjes van criminelen. In de media staan verschillende artikelen over de impact op de drugshandel (Crimesite.nl), beveiliging van bedrijven die medicijnen tegen corona produceren en de vergrote kwetsbaarheid van arbeidsmigranten.

Tegelijkertijd zien we dat verscherpt toezicht ook een kans biedt om ondermijning te signaleren. Om hier samen tijdig en effectief op in te kunnen spelen, maken we de (mogelijke) effecten, kansen en bedreigingen voor zowel criminelen als de aanpak van ondermijning, inzichtelijk. Het RIEC Midden-Nederland ondersteunt hierbij. Lees verder voor meer over de impact van het coronavirus op ondermijning!

Corona en de verbinding veiligheid en zorg

We zitten in deze tijden thuis allemaal bovenop elkaar. Dat kan heel gezellig zijn, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen voor wie het risico op problemen groter wordt. Denk aan gezinnen die kampen met huiselijk geweld, mensen met verward gedrag en gedetineerden. Tegelijkertijd zien we ook dat mensen meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. Wat zijn de risico’s en kansen? En hoe kunnen we daar samen op inspelen? Wil je meer lezen over de impact van het coronavirus op Veiligheid en Zorg? Klik hier!

Inschatting flinke toename huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling door coronacrisis

Er zijn gezinnen en huishoudens waar thuisblijven door corona de veiligheid juist níet vergroot. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van problemen in een gezin die voor zoveel spanning zorgen dat er juist nu extra escalaties ontstaan. Toenemende stress en op elkaars lip zitten kan leiden tot een groter risico op kindermishandeling en huiselijk geweld waaronder seksueel geweld. Kinderen lopen extra risico, omdat zij niet veilig kunnen zijn op school, bij het uitgaan of op de sportclub. Die escape valt in deze tijd weg. Hulpverleners, reclassering en wijkteams leggen bovendien minder huisbezoeken af en hebben daardoor mogelijk minder zicht op situaties.

Advies: Neem dit probleem serieus en denk met de gezinnen mee. Wees extra alert op risicofactoren zoals wegvallend inkomen, schulden, verslaving, krappe huisvesting, kindproblematiek en psychische problemen. Bespreek welke opties er wel zijn en bel eens wat vaker op om vinger aan de pols te houden. Overigens is Veilig Thuis nog steeds bereikbaar en ook de vrouwenopvang blijft beschikbaar als dat nodig is. Met dank aan Afke Jong, projectleider Geweld hoort nergens thuis Gooi en Vechtstreek. Voor meer info: Myriam Kooij, programmamanager Verbinding zorg en veiligheid.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Amersfoort
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Midden-Nederland
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Aantal pagina’s:
download bestand