Apothekerskast

Nieuws

De nieuwe veiligheidsstrategie is vastgesteld!

Op maandag 8 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 vastgesteld. Bekijk de video en kom alles te weten over de Regionale Veiligheidsstrategie!

In deze Veiligheidsstrategie maken we afspraken over de manier waarop we – gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in Midden Nederland - samenwerken om de gezamenlijke veiligheidsvraagstukken aan te pakken. De ambities van de veiligheidsstrategie zijn: een veiliger Midden Nederland in 2022, meer zicht op problematiek en het ontwikkelen van innovatief handelingsperspectief. De prioriteiten zijn: georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC), effectieve verbinding veiligheid en zorg, en cyberveiligheid. Lees de Regionale Veiligheidsstrategie hier.

Intervisie lokale PGA gaat van start!

In de enquête en het symposium Lokale PGA gaven veel gemeenten en ketenpartners aan vaker te willen sparren met collega’s over het werk en over complexe casuïstiek. Zo kun je veel van elkaar leren en stappen vooruit maken. Dit gaan we nu in kleine settings faciliteren. Wil jij jouw lastige PGA-casus eens voorleggen aan een andere gemeente en hun reflectie horen, en v.v.? Samen met enkele ketenpartners en onder kundige, neutrale gespreksleiding. Je krijg nieuwe inspiratie voor (regie en interventies in) die complexe casus maar ook over hoe je de samenwerking tussen zorg en veiligheid verder kunt versterken. Tips en tops, do’s en don’ts. Interesse, meer info of aanmelding bij programmamanager: Myriam Kooij.

 

Even voorstellen: Elze Aalbers: accounthouder min. J&V

Elze Aalbers is sinds kort beleidsmedewerker en accounthouder bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, de directie Veiligheid en Bestuur. Ze volgt Gerard Rinckes als accounthouder op, en stelt zich graag via deze nieuwsbrief voor.

"Ik hoop dat ik u als accounthouder Midden-Nederland goed kan helpen de lijntjes zo kort mogelijk te houden."

Taskforce Verbinding Veiligheid & Zorg ondersteunt bij nieuwe Wet verplichte GGZ

Op verzoek van vele gemeenten, OM en politie komt er regionale hulp bij de implementatie van de Wet verplichte GGZ, in aanvulling op de VNG-handreikingen.

De taskforce Veiligheid en Zorg wil helpen bij het creëren van overzicht, enige eenduidigheid en met coördinatie op de implementatie. In het bijzonder voor het wettelijke regionale kwartaaloverleg, maar desgewenst ook rond de hoorplicht en het verkennend onderzoek. Hoe en wat precies, bespreken we op 18 april a.s. in een regionale sessie. Meer info óf deelnemen aan deze bijeenkomst, neem dan contact op met Bureau RVS: myriam.kooij@rvs-mn.nl. In heel Midden-Nederland lopen inmiddels allerlei initiatieven rond de Wvvggz. Vanuit GGZ, OM of gemeenten in de verschillende werkgebieden in Midden-Nederland. Bureau RVS heeft inmiddels een verkenning uitgevoerd.

Uitnodiging: meedenken over het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Burgers en bedrijven maken dagelijks dankbaar gebruik van alle nieuwe technologische toepassingen. Maar een op de tien burgers en zelfs een op de vijf MKB-bedrijven worden slachtoffer van cybercriminaliteit. Daarom ontwikkelen dr. Remco Spithoven en Dr. Rutger Leukfeldt in co-creatie met de beroepspraktijk handvatten voor het effectief tegengaan van slachtofferschap van cybercrime onder burgers en MKB-bedrijven. Zij nodigen jou graag uit om met hen mee te denken! Lees er hier alles over.

Lees meer nieuws op de nieuwspagina