RIEC Midden-Nederland

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN) richt zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het verbindt informatie, expertise en de slagkracht van verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleert en ondersteunt het RIEC MN de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning.

Het RIEC MN vormt samen met negen andere RIEC’s en het LIEC (Landelijk Informatie- en Expertise Centrum) het RIEC-LIEC bestel. Samen ondersteunen de RIEC’s en het LIEC (overheids)partners in heel Nederland bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met als doel samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Ons werkveld

De regio Midden-Nederland speelt een grote, regisserende rol in de (inter)nationale drugshandel. Criminelen in de regio vormen gezamenlijk een omvangrijk en adaptief systeem dat sterk verbonden is en snel reageert op interventies door de overheid. Ze hanteren excessief geweld of dreigen daarmee om hun imperium in stand te houden of uit te breiden. Om de weerbaarheid tegen de invloed van criminele krachten te versterken, moet een brede beweging en samenwerking binnen overheid en samenleving op gang worden gebracht.

Hoe doen we dat?

  • Versterken van het optreden als één sterke overheid
    We verstoren de criminele samenwerkingsverbanden die een sterk ontwrichtende werking op de maatschappij hebben. We pakken criminelen uit de top of met een cruciale, moeilijk vervangbare rol aan en verstoren de (lokale) bedrijfsprocessen. Daarvoor investeren we de komende jaren in het vergroten van de informatiepositie van partners. We ontwikkelen informatieproducten die het ‘doen’ voor een gezamenlijk doel mogelijk maken of stimuleren. We realiseren een stevige (bestuurlijke) aanpak van ondermijnende criminaliteit. Betrouwbaarheid en integriteit moeten prioriteiten zijn voor bestuurders en ambtenaren. 
  • Zichtbaar en wendbaar zijn
    De focus verschuift van bewustwording naar het betrekken van de omgeving. Dat doen we door in de aanpak op de thema’s en in de casuïstiek expliciet aandacht te hebben voor de impact op de maatschappij. We communiceren als één sterke overheid over interventies en plaatsen deze in de context van de problematiek. Zo is het voor burgers en criminelen helder dat we bij misstanden optreden.
  • Doorlopend smeden van maatschappelijke coalities
    Met het smeden van maatschappelijke coalities creëren en vergroten we bewustwording, genereren we meer signalen van ondermijnende criminaliteit en bieden we handelingsperspectief. Onderwijs speelt een belangrijke rol; al vroeg in hun leven krijgen jongeren met de verleidingen van de (drugs)criminaliteit te maken. Onderwijsprogramma’s als Kapot Sterk en LeerlingAlert stimuleren het vergroten van kennis op het gebied van ondermijning met als doel de jeugd weerbaarder te maken tegen die verleidingen.