Veiligheidscoalitie Midden-Nederland

Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de veiligheidsaanpak. Op landelijk niveau heeft de minister van Justitie en Veiligheid in overleg een landelijke veiligheidsagenda opgesteld. Regionaal zijn we vooral gericht op winst door samenwerking op gezamenlijke thema’s. Onveiligheid trekt zich immers weinig aan van gemeentegrenzen.

De Veiligheidsstrategie 2023-2026 biedt richting aan de gezamenlijke aanpak van de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en de vele andere veiligheidspartners voor een veiliger Midden-Nederland. De strategie biedt focus en richt zich op drie prioriteiten: Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, Maatschappelijke onrust en Digitale Veiligheid.

De partners van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland hebben ieder een eigen doelstelling, visie en missie. Voor informatie over één van deze partners klik je op één van de logo's.

Ons team