Digitale veiligheid en cybercrime

Wat is er aan de hand?
De geregistreerde criminaliteit in Nederland neemt al jaren af. Toch zijn er vormen van criminaliteit die toenemen en minder zichtbaar zijn in deze cijfers. Digitale criminaliteit en cybercrime is daar een voorbeeld van. Daarom investeren we in de digitale veiligheid van Midden-Nederland. De aankomende jaren gaan we aan de slag om slachtoffer- en daderschap te voorkomen en daders te pakken. Goede samenwerking tussen publiek-private partijen is hierin belangrijk. Gezamenlijk zetten we in op bewustwording, preventie (gericht op daders en slachtoffers), opsporing en vervolging.

 

Hoe gaan we hieraan werken?
Het Programma Digitale Veiligheid en Cybercrime bestaat uit vijf sporen waarmee gewerkt wordt om de doelen voor de komende jaren te bereiken:

1. In actie komen!  Gemeenten, politie en OM komen gezamenlijk in actie om potentieel slachtoffer- en daderschap te voorkomen en daders te pakken.
2. Info, intelligence en sturing  We zetten ons in op het verbeteren van de zicht op (de grootte van) de problematiek, zodat er gericht kan worden gestuurd op acties die aansluiten op (lokale) problemen.
3. Kennis- en expertiseoverdracht  We vormen (kennis)netwerken die professionals input bieden om aan de slag te gaan met de opgave die er voor Midden-Nederland ligt.
4. Innovatie en verandering  'Digitaal is normaal'. We werken samen om deze boodschap binnen gemeenten, OM en politie te laten landen.
5. Communicatie  We zetten in op gedragsverandering bij (potentiële) slachtoffers en daders, maar ook bij veiligheidspartners. Een goede communicatiestrategie is essentieel.

 

Wat vind je in de lade Digitale Veiligheid en Cybercrime?

De lade is opgebouwd aan de hand van de vier wegen die door het CCV onderscheiden zijn op de cyberwegenkaart:

  1. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
  2. Eigen huis op orde
  3. Cyberincidenten en -crisis
  4. (Online) ordeverstoringen

 

Mis je informatie of staat er informatie in de apothekerskast die gedateerd is? Je kunt dit melden bij Tineke Hendrikse. 

Documenten en links

Een woordenboek voor de technische en digitale terminologie.

Datum:

Auteur:

Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

115

Download bestand

Agenda

29 feb. 2024
14:30 - 17:00 UUR | Kroonstraat 25, Utrecht

Kennissessie Deep dive in gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime

Meer informatie

Nieuws

Campagnes | 15 feb. 2024

Nieuwe overheidscampagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ van start

Op safer internet day 2024 is een nieuwe rijksoverheidscampagne van start gegaan met als thema Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig. De campagne richt zich op het belang van online dubbele beveiliging, ook wel two factor authentication genoemd (2fa) en bevat onder andere een toolkit die gemeenten (en private partijen) in kunnen zetten om inwoners weerbaarder te maken. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 15 feb. 2024

Training aan senioren op het gebied van digitale veiligheid. Ook in jouw gemeente?

Onderdeel van het programma Digitale veiligheid en cybercrime zijn twee young professionals die in de regio Midden-Nederland trainingen geven op het gebied van digitale veiligheid. Zo is er de training “Laat je geen h@ck zetten”. Deze training gaat in op de psychologische aspecten van wat het slachtofferschap van cybercriminelen doet met mensen, maar ook welke psychologische trucjes de cybercriminelen gebruiken om de mensen zo ver te krijgen dat zij geld overmaken of persoonsgegevens afstaan. Een tweede training behoort bij de campagne ‘Echt-nep’. Wil jij in jouw gemeente oudere inwoners ook weerbaarder maken? In dit nieuwsartikel vind je meer informatie. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 22 jan. 2024

Digitale agenda gemeenten 2024: Naar een waardenvolle informatiesamenleving

Onze samenleving is digitaal in transitie. Die transitie biedt nieuwe mogelijkheden en enorme kansen voor onze welvaart en ons maatschappelijk welzijn. Echter baren digitale ontwikkelingen ook zorgen. De ‘Digitale agenda gemeenten 2024’ van de VNG biedt hierbij de helpende hand en ordent thema’s, onderwerpen en vraagstukken die spelen in de informatiesamenleving. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 20 dec. 2023

Save the date 4 april: regionale bijeenkomst thema’s veiligheidsstrategie

Op 4 april vindt in de ochtend een netwerkbijeenkomst plaats voor iedereen die zich in de regio Midden-Nederland bezighoudt met de thema's digitale veiligheid en/of maatschappelijke onrust. Deze ochtend wordt gevuld met interessante sprekers, workshops en veel ruimte om best practices en lessons learned uit te wisselen. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 20 nov. 2023

Behoefte aan meer kennis over digitale veiligheid en cybercrime? Kijk hier eens naar.

Heb jij behoefte aan meer kennis op het gebied van de lokale kant van cybercrime in jouw gemeente? Of ben je net nieuw als OOV-er met aandachtsgebied cyber en kan je wel wat extra kennis gebruiken? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om die kennis bij te spijkeren. Bijvoorbeeld in de vorm van een presentatie van Henrique van Huisstede of door een online cyberintroductie te volgen. Hoe je dat regelt? 

Lees artikel