Risicolocaties

Risicolocaties zijn adressen, straten, buurten, wijken en/of gebieden met een verhoogde kans op ondermijnende (drugs)criminaliteit. Voorbeelden zijn woonwijken, buiten- en horecagebieden en bedrijventerreinen. Het kan ook gaan om specifieke plekken die bijdragen aan criminaliteit zoals growshops, seksinrichtingen, garageboxen of malafide cafés. We brengen dit soort locaties in beeld en pakken deze aan. Daarmee voorkomen en verstoren we ondermijnende criminaliteit

 

Documenten en links

Er zijn 39 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Deze flyer biedt inwoners en ondernemers uitleg over wat een integrale controle inhoudt, wie erbij betrokken zijn en hoe men zelf verdachte situaties kan melden.

Auteur:

Gemeente Gooise Meren

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Uitgebreide brochure over het veilig verhuren van een pand in het buitengebied, met daarin: risico’s die kleven aan het verhuren van een pand, waar een verhuurder op kan letten en aan welke verplichtingen de verhuurder moet voldoen. Te gebruiken voor gesprekken met of bijeenkomsten voor agrariërs.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

17

Download bestand

Speciale nieuwsbrief over 'Veilig Buitengebied' namens gemeente Bunnik

Datum:

Auteur:

GOC

Documenttype:

Nieuwsbrief

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Het doel van de horeca scan, een ontwikkelingstool, was om aan de hand van een aantal indicatoren mogelijk kwetsbare horeca in beeld te brengen. Net voor de zomer van 2021 ging het RIEC-samenwerkingsverband in Gooi en Vechtstreek samen met verschillende gemeenten op pad om een kijkje bij de horeca in het gebied te nemen. Kwetsbaarheden voor ondermijning in de horeca werden zo in kaart gebracht. Voor de huidige stand van zaken rond de horecascan lees hier meer.

Datum:

Auteur:

Elly Kamerling

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Een voorbeeld draaiboek hoe verschillende soorten locaties te controleren in het kader van de aanpak ondermijning. In de bijlage is een wettelijk kader opgenomen. Zie ook apart te downloaden: Bijlagen 2 overzicht locaties en subjecten en BIjlage 3 controleformulieren

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Folder (a4-formaat) met tips ter voorkoming van crimineel misbruik van verhuurde panden. De folder biedt suggesties voor belangrijke documenten in relatie tot de huurovereenkomst, aandachtspunten om op te nemen in de huurovereenkomst en mogelijke signalen die kunnen duiden op crimineel misbruik. De folder is hoofdzakelijk bedoeld voor gemeenten; het plaatsen van het eigen gemeentelogo en het invoegen van de eigen contactgegevens is zonder voorafgaande toestemming toegestaan.

Datum:

Auteur:

Gemeente Amsterdam

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Dit filmpje kan gebruikt worden om agrariërs voor te lichten over ondermijning in het buitengebied. Het maakt boeren bewust van de gevaren van het verhuren van schuren en loodsen aan drugscriminelen. De centrale boodschap is: ‘Je kunt maar een keer nee zeggen’.

Naar website