Streetstories: in de belevingswereld van de jongere kruipen

Streetstories: in de belevingswereld van de jongere kruipen

Een aantal professionals van SAVE Jeugdbescherming in Utrecht en Flevoland gebruiken vanaf nu de gesprekstool Streetstories. Hiermee gaan ze aan de hand van stellingen en dilemma’s in gesprek met de jongeren over hun leefwereld en wat zij nodig hebben.   

Streetstories is ontwikkeld in samenwerking met SAVE Jeugdbescherming, onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland, en de William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering. Vervolgens is de tool getest door professionals en op proces geëvalueerd: “Het is een handige tool om het gesprek aan te gaan: onderwerpen worden toegankelijker om te bespreken en zetten de jongere aan tot denken. Er komt veel informatie boven tafel en je komt echt in de belevingswereld van de jongere. 

Inmiddels is het spel doorontwikkeld en zijn de eerste exemplaren uitgereikt aan het team van SAVE Jeugdbescherming. Deze versie wordt geëvalueerd om meer zicht te krijgen op onder andere de impact.  

Voor wie is Streetstories
Professionals in de forensische hulpverlening kunnen de tool inzetten bij jongeren die volgens signalen en/of politieregistraties betrokken zijn geweest bij één of meerdere drugsdelicten 

Hoe werkt Streetstories
De ontwikkeling van Streetstories is gebaseerd op een aantal werkzame principes voor de aanpak van crimineel gedrag. De aanpak heeft bijvoorbeeld meer kans van slagen als risico- en beschermende factoren in kaart worden gebracht om te bepalen op welke domeinen de focus moet liggen. Met de gesprekskaarten kan dit inzichtelijk worden. Ook is het begrijpen van het perspectief en het wereldbeeld van de jongere van belang. Door middel van het gesprek begrijpt de professional de wereld van de jongere beter en wat er achter het crimineel gedrag schuilgaat. 

Streetstories is beschikbaar in de regio Midden-Nederland. Ben je werkzaam in de forensische hulpverlening en wil je Streetstories inzetten op jouw werk? Neem contact op via straatwaarden@riec-mn.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.