Veilig ondernemen

Voor een veilig ondernemersklimaat werken politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers samen aan veiligheidsproblemen door de criminaliteit in kaart te brengen. Samen kijken ze wat nodig is: preventieve maatregelen, repressieve maatregelen of een mix. Waar mogelijk is de eerste keuze preventieve maatregelen. Voorkomen is nu eenmaal nog steeds beter en efficiënter dan genezen. 

Hiervoor bestaat het Platform Veilig Ondernemen. Zij ondersteunt en adviseert bij verschillende thema's (zoals Digitale Veiligheid en Ondermijning) over veilig ondernemen. Meer informatie over de werkwijze is hier te vinden. 

Nieuws

Onderzoeken en rapporten | 15 jun. 2023

'Bij de vraag of we ook watermeloenen wilden vervoeren, ging een alarmbelletje af’

In de week van 5 tot en met 9 juni vond de transportweek van de Landelijke Eenheid Transport Facilitated Organized Crime (TFOC) plaats. Ook het Platform Veilig Ondernemen nam deel aan deze week. Zowel bij de verkeerscontroles als bij de preventieve bedrijfsbezoeken gingen adviseurs van het PVO in gesprek met werknemers zoals chauffeurs en planners. Vaak bevestigden deze gesprekken de twijfelachtige eer die Nederland te beurt valt als grootste drugsdistributieland te wereld.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 21 apr. 2023

Succesvol cyberevent ‘Digitaal veilig ondernemen’ maakt ondernemers bewust van risico’s

Dinsdag 28 maart vond het grote cyberevent: ‘Digitaal veilig ondernemen’ plaats in stadion Galgenwaard in Utrecht. Maar liefst 180 deelnemers kwamen af op het door de gemeente Utrecht, de Rabobank en het Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland georganiseerde én geslaagde event. Kees van der Spek trapte de avond af met een praktijkvoorbeeld van cybercriminaliteit waarin hij een verdachte van CEO-fraude opspoorde.

Lees artikel

Plannen van aanpak | 20 sep. 2022

Structurele financiering voor Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

De komende 4 jaar ontvangt het PVO Midden-Nederland een structurele financiering van 800.000 euro per jaar, beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot en met 2021 hadden de meeste PVO's in Nederland geen meerjarig gegarandeerde middelen. Dat gold ook voor het PVO Midden-Nederland. Hierdoor was het lastig om een duurzame, inhoudelijke lijn en samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen. Met de structurele financiering voor de komende vier jaar komt hier dus verandering in.

Lees artikel