5 dagen geleden | RIEC

Hoofd RIEC-RVS Midden-Nederland

In de Veiligheidsstrategie 2023-2026 hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van de regio Midden-Nederland afgesproken de krachten effectief te bundelen om de benoemde ambitieuze doelen te bereiken. Bureau RVS (Regionale Veiligheidsstrategie) en het RIEC Midden - Nederland dienen samen met de veiligheidspartners de veiligheidsopgave in Midden-Nederland. Het is onze missie om onze partners te helpen excelleren voor een veiliger Midden-Nederland. Ons motto is: Samen Slagvaardig! Mw. Sharon Dijksma, RegioburgemeesterNamens het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland.
Lees verder
20 dagen geleden | Bureau RVS | 32-36 uur

RVS - Adviseur Digitale veiligheid & cybercrime (32-36 uur)

In de Veiligheidsstrategie 2023-2026 hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van de regio Midden-Nederland afgesproken de krachten effectief te bundelen om de ambitieuze doelen op de geprioriteerde thema’s te bereiken. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) faciliteert de veiligheidspartners hierin met als motto: Samen effectief voor een veilig Midden-Nederland!
Lees verder