Samenwerking sleutel tot aanpak ondermijning en vastgoed

Samenwerking sleutel tot aanpak ondermijning en vastgoed

Op 4 maart vond een goed bezochte netwerkbijeenkomst vastgoed plaats. In de afgelopen drie jaar is veel kennis opgedaan over hoe ondermijning op de meest effectieve manier bestreden kan worden in relatie tot vastgoed. Burgemeester Niek Meijer van Huizen benoemde samenwerking als ‘de sleutel’ in de aanpak. De gemeente Gooise Meren is deze samenwerking bijvoorbeeld aangegaan met woningcorporaties, om zo woon- en adresfraude tegen te gaan. Hoe ze dat willen doen en welke inzichten tijdens de vastgoedbijeenkomst werden gedeeld, lees je in dit artikel. 


Gemeente Gooise Meren en woningcorporaties pakken woonfraude aan

Om woon- en adresfraude tegen te gaan, gaat de gemeente Gooise Meren intensiever samenwerken met woningcorporaties. De wethouder Mark Marshall van Gooise Meren heeft onlangs met woningcorporaties de Alliantie, Dudok Wonen, G&O en Woningstichting Naarden een convenant gegevensuitwisseling getekend. Het convenant zorgt voor een nauwe samenwerking op het gebied van het voorkomen en bestrijden van woon- en adresfraude. Gegevensuitwisseling vindt continue plaats waardoor sneller misstanden worden gesignaleerd.
De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP. Wanneer deze gegevens veranderen moeten inwoners dit doorgeven aan de gemeente. Dat geldt ook voor huurders die een woning huren van een woningcorporatie. Ook wijzigingen zoals nieuwe inwonende huisgenoten, moeten zij doorgeven aan de gemeente. Als een adresregistratie niet klopt kan dat zowel voor de inwoner als de overheid problemen opleveren. Het convenant draagt eraan bij dat gegevensuitwisseling eenvoudiger is en daarmee aan een structurele aanpak van woonfraude.


DTO Gooi en Vechtstreek deelt ‘gouden eieren’ op gebied van vastgoed met partners

Op 4 maart vond een goed bezochte netwerkbijeenkomst vastgoed plaats. Bij de bijeenkomst, verzorgd door districtelijk team ondermijning Gooi en Vechtstreek was bijna de helft van de gemeenten uit de regio Midden-Nederland vertegenwoordigd. De bijeenkomst was de ‘wrap up’ in high lights van het districtelijke ontwikkelthema vastgoed in Gooi en Vechtstreek. We deelden, terugkijkend op de afgelopen 3 jaar, onze opgedane kennis, inzichten met de aanwezige gemeenten.


Sprekers delen hun inzichten en tools
Burgemeester Niek Meijer van Huizen opende de bijeenkomst en benadrukte dat (integrale) samenwerking de sleutel is voor de aanpak van ondermijning. Hierna nam Niek Weemaes van de politie de deelnemers mee in de verschijningsvormen en aanpak van vastgoedcriminaliteit. Na de voor- en tegens van het inrichten van een handhavingsknelpunt (HKK) te hebben behandeld, vertelde de Hilversumse wethouder Arno Scheepers (foto) over de doelstelling en de aanpak van het ‘Bruisend Hart’, welke strategie hij als wethouder koos en wat de opbrengst tot nu toe is. Daarna nam Loek Antebrink ons mee in de, mede door de provincie Noord-Holland gesubsidieerde, datatool Apollo voor het ontsluiten van gemeentelijke vastgoedinformatie. En tot slot vertelde Denise Ligter van het bestuurlijk interventie Team (BIT) over de ontwikkelde vastgoedapp die het schouwen van panden als voorbereiding van een integrale controle makkelijker maakt. 
We kijken als DTO terug op een geslaagde bijeenkomst. Wij hebben een aantal (gouden) eieren gelegd en gedeeld en we hopen andere gemeenten in Midden-Nederland hiermee te hebben geïnspireerd.