Weerbare overheid

De mate waarin georganiseerde criminaliteit de samenleving ondermijnt, is niet  afhankelijk van de activiteiten van criminelen alleen. Ongemerkt of ongewild bieden de overheid en de maatschappij soms ook gelegenheid aan  criminelen en zijn ze actief op zoek naar ‘behulpzame’ contacten in de bovenwereld. Daarom werken we in Midden-Nederland aan onze weerbaarheid tegen criminele inmenging. Ons uiteindelijk doel is een overheid te zijn die geen gelegenheid biedt aan criminelen, ziet waar georganiseerde criminaliteit de reguliere structuren aantast, daadkrachtig optreedt en goed is uitgerust om dit te kunnen doen.

Kennis en expertise zoals bijvoorbeeld handelingsperspectieven, dragen bij aan de weerbaarheid. Hiervoor zijn op deze pagina verschillend documenten beschikbaar. Het RIEC Midden-Nederland ondersteunt met team operationele versterking ook in de uitvoering. Bijvoorbeeld door versterking van de uitvoeringskracht bij bestuurlijke controles en trainingen.

Documenten en links

Er zijn 37 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Doordat er steeds meer kennis is over de gevolgen van ondermijnende processen voor gemeenten is de laatste jaren het thema ‘lokale weerbaarheid’ op de gemeentelijke agenda gekomen. In deze notitie beschrijven we – aan de hand van input uit de Leerkring Lokaal Weerbaar1 – enkele concrete handreikingen waarmee gemeenten de lokale weerbaarheid kunnen vergroten. Wij vatten deze handreikingen hier kort samen

Datum:

Auteur:

Drs. Jolijn Broekhuizen, Dr. Roos de Wildt, Prof. Dr. Hans Boutellier

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Dit onderzoek richt zich op de inzet van lokale bestuurlijke bevoegdheden bij de aanpak van criminaliteit en overlast.

Datum:

Auteur:

R. Salet, H. Sackers

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

252

Download bestand

Hoe maak je de gemeente weerbaar tegen ondermijning? Daar heeft de algemeen directeur van de gemeente een belangrijke rol in; dit is de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris kan aan 6 knoppen draaien om criminele beïnvloeding van de ambtelijke organisatie te helpen voorkomen. De bijgaande toolkit in de vorm van een handzame en klikbare infographic helpt de gemeentesecretaris deze knoppen te vinden en gebruiken. Na bewustwording is het tijd om te dóen! En dit helpt de OOV-er in de gemeente weer; hij/zij staat er zeker niet alleen voor!

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Toolbox

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Sinds 1 mei 2023 is de VOG-P screening verplicht voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Dit handelingskader helpt gemeenten invulling te geven aan de verplichte screening om de weerbaarheid van hun organisatie te verhogen.

Datum:

Auteur:

RIEC MN

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

10

Download bestand

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Afbeelding

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

Datum:

Auteur:

Ministerie van BZK

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

30

Download bestand

Over welke processen kwetsbaar zijn voor ondermijning, bestaat geen algemeen beeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van BZK een verken¬nend onderzoek hiernaar uitgevoerd. Het onderzoek helpt om kwetsbare processen in de eigen gemeente in kaart te brengen en in de verkenning van hoe deze kwetsbare processen versterkt kunnen worden.

Auteur:

Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

De Wet BIBOB geeft een gemeente een extra grond om een vergunning of subsidieaanvraag te weigeren of in te trekken. Om succesvol van BIBOB gebruik te kunnen maken, dient de overheid overtuigend aan te tonen dat er risico's zijn. Bij vragen en/of voor ondersteuning kunt u contact opnemen met het RIEC, info@riec-mn.nl.

Naar website

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Naar website

Nieuws

Achtergrondinfo | 18 jun. 2024

Toolkit weerbare gemeente beschikbaar voor gemeentesecretarissen

Hoe maak je de gemeente weerbaar tegen ondermijning? Daar heeft de algemeen directeur van de gemeente, de gemeentesecretaris, een belangrijke rol in. De gemeentesecretaris kan aan zes knoppen draaien om criminele beïnvloeding van de ambtelijke organisatie te helpen voorkomen. Een toolkit in de vorm van een handzame en klikbare infographic helpt deze knoppen te vinden en gebruiken. En dit helpt de OOV-er in de gemeente weer; hij/zij staat er zeker niet alleen voor. De toolkit is beschikbaar in de apothekerskast.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 feb. 2024

Handelingsperspectief helpt tegen malafide vastgoedondernemers die slaatje willen slaan uit de Spreidingswet

De politie heeft de laatste tijd concrete casuïstiek en signalen dat malafide /dubieuze vastgoedondernemers gemeenten benaderen voor opvang van vluchtelingen en asielzoekers en huisvesting van statushouders. Gemeenten moeten deze huisvesting op korte termijn realiseren, wat extra druk oplevert. Hierdoor is er mogelijk minder aandacht voor een integriteitscheck of de risico’s van ondermijning. Gemeentelijke organisatieonderdelen en bestuurders die bezig zijn met de aankoop of huur van vastgoed/accommodaties, moeten zich bewust zijn van het risico dat malafide ondernemers zich mogelijk verrijken met publiek geld. Om deze risico’s te verkleinen is nu handelingsperspectief beschikbaar. 

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 15 jun. 2023

Uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld

Maandag 12 juni is het regiobrede uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld. Een plan dat aantoont dat we vooruitgang boeken in de weerbaarheidsaanpak. In de eigen organisaties, waar veel gebeurt en hard wordt gewerkt, én in het versterken van onze weerbaarheid als één overheid. Een deel van de winst zit al in hoe het plan tot stand is gekomen.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 5 jun. 2023

Uitspraak Raad van State heeft invloed op bestuursrechtelijke handhaving

Op 31 mei 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan die (weer) van grote invloed zijn op de bestuursrechtelijke handhaving. 

Lees artikel