Weerbare overheid

De mate waarin georganiseerde criminaliteit de samenleving ondermijnt, is niet  afhankelijk van de activiteiten van criminelen alleen. Ongemerkt of ongewild bieden de overheid en de maatschappij soms ook gelegenheid aan  criminelen en zijn ze actief op zoek naar ‘behulpzame’ contacten in de bovenwereld. Daarom werken we in Midden-Nederland aan onze weerbaarheid tegen criminele inmenging. Ons uiteindelijk doel is een overheid te zijn die geen gelegenheid biedt aan criminelen, ziet waar georganiseerde criminaliteit de reguliere structuren aantast, daadkrachtig optreedt en goed is uitgerust om dit te kunnen doen.

Kennis en expertise zoals bijvoorbeeld handelingsperspectieven, dragen bij aan de weerbaarheid. Hiervoor zijn op deze pagina verschillend documenten beschikbaar. Het RIEC Midden-Nederland ondersteunt met team operationele versterking ook in de uitvoering. Bijvoorbeeld door versterking van de uitvoeringskracht bij bestuurlijke controles en trainingen.

Documenten en links

Dit onderzoek richt zich op de inzet van lokale bestuurlijke bevoegdheden bij de aanpak van criminaliteit en overlast.

Datum:

Auteur:

R. Salet, H. Sackers

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

252

Download bestand

Doordat er steeds meer kennis is over de gevolgen van ondermijnende processen voor gemeenten is de laatste jaren het thema ‘lokale weerbaarheid’ op de gemeentelijke agenda gekomen. In deze notitie beschrijven we – aan de hand van input uit de Leerkring Lokaal Weerbaar1 – enkele concrete handreikingen waarmee gemeenten de lokale weerbaarheid kunnen vergroten. Wij vatten deze handreikingen hier kort samen

Datum:

Auteur:

Drs. Jolijn Broekhuizen, Dr. Roos de Wildt, Prof. Dr. Hans Boutellier

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

20

Download bestand

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Afbeelding

Aantal pagina’s:

22

Download bestand

Datum:

Auteur:

Ministerie van BZK

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

30

Download bestand

Over welke processen kwetsbaar zijn voor ondermijning, bestaat geen alge¬meen beeld. Het Verwey-Jonker Instituut heeft in opdracht van BZK een verken¬nend onderzoek hiernaar uitgevoerd. Het onderzoek helpt om kwetsbare processen in de eigen gemeente in kaart te brengen en in de verkenning van hoe deze kwetsbare processen versterkt kunnen worden.

Auteur:

Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

De Wet BIBOB geeft een gemeente een extra grond om een vergunning of subsidieaanvraag te weigeren of in te trekken. Om succesvol van BIBOB gebruik te kunnen maken, dient de overheid overtuigend aan te tonen dat er risico's zijn. Bij vragen en/of voor ondersteuning kunt u contact opnemen met het RIEC, info@riec-mn.nl.

Naar website

Het Netwerk Weerbaar Bestuur spant zich gezamenlijk in voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen.

Naar website

Nieuws

Achtergrondinfo | 5 jun. 2023

Uitspraak Raad van State heeft invloed op bestuursrechtelijke handhaving

Op 31 mei 2023 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) twee uitspraken gedaan die (weer) van grote invloed zijn op de bestuursrechtelijke handhaving. 

Lees artikel