Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor aanwijzing toezichthouders

Nieuwe Omgevingswet heeft gevolgen voor aanwijzing toezichthouders

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Dit heeft ook gevolgen voor de aanwijzing van de in een gemeente werkzame toezichthouders. Bestemmingsplannen zijn van rechtswege overgegaan in het omgevingsplan zodat bijvoorbeeld een controle op een activiteit in een pand niet langer op grond van de Wet algemene bepalingen is, maar op grond van de Omgevingswet. En zo is er meer wet- en regelgeving gewijzigd. Het is dus zaak de aanwijzing voor toezichthouders in de gemeente aan te passen en goed te regelen. Dit om te voorkomen dat toezichthouders controles uitvoeren zonder dat zij hiertoe (nog langer) aangewezen zijn.

Iedereen kan worden aangewezen als toezichthouder
In de aanwijzing zelf moeten ook enkele zaken gewijzigd worden. Zo spreekt artikel 18.6 van de Omgevingswet niet over ambtenaren, maar over ‘personen’ die door het bestuursorgaan kunnen worden aangewezen voor een toezichthoudende taak. Dit betekent dat er geen sprake meer hoeft te zijn van een onbezoldigd ambtenaar, maar in principe kan iedereen worden aangewezen als toezichthouder. Dat maakt het mogelijk om ook direct medewerkers van het Team Operationele Versterking van RIEC MN mee te nemen in de aanwijzing.


Let op bij bevoegdheid binnentreden woningen
Let op, in artikel 18.7 van de Omgevingswet wordt de bevoegdheid voor het binnentreden van woningen specifiek genoemd. Deze moet in het aanwijzingsbesluit worden meegenomen. Is dat niet gedaan, dan kan de toezichthouder dus niet gemachtigd worden om een woning tegen wil van de bewoners te betreden. Dit komt tegemoet aan de zwaarte van die bevoegdheid. Bedoeling en advies is dan ook om slechts enkele toezichthouders hiertoe aan te wijzen. 
Als je vragen hebt, of een voorbeeldbesluit wil ontvangen neem contact op met Arie Hogendoor of Astrid Arnold (rechtstreeks of via tov@riec-mn.nl).