Fenomeenkaart online aangejaagde ordeverstoringen beschikbaar

Fenomeenkaart online aangejaagde ordeverstoringen beschikbaar

Fysieke ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Veiligheidsprofessionals en bestuurders zien zich hiermee steeds vaker geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan oproepen tot demonstraties of illegale feesten. Er is nog veel onduidelijk over online aangejaagde openbare ordeverstoringen (hierna: OAOV), zowel over het fenomeen als over een werkende aanpak. Daarom ontwikkelde Bureau RVS een fenomeenkaart.

Fenomeenkaart verrijkt handelingsperspectief
Onderzoeksbureau LEV (Marnix Eysink Smeets) en onderzoeksbureau EMMA (Hans Moors en Linda de Veen) voerden in opdracht van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie een onderzoek uit om te komen tot een zogenaamde fenomeenkaart. Doel hiervan is om het fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen zo volledig mogelijk in kaart te brengen en betrouwbaar te documenteren om zo het handelingsperspectief van bestuurders en professionals te verrijken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het onderzoek gesubsidieerd. Inmiddels is het onderzoekstraject afgerond en het definitieve rapport (en een korte managementsamenvatting) opgeleverd. Klik hier voor de fenomeenkaart en de managementsamenvatting (in het mapje ‘Documenten’).


Onderdeel van drieluik
De fenomeenkaart maakt onderdeel uit van een drieluik OAOV, dat te vinden is op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Klik hier voor het drieluik OAOV. Het drieluik bestaat uit de volgende onderdelen: 
1. Fenomeenkaart: achtergrondinformatie over OAOV. Waar hebben we het nu precies over? En hoe kan een gemeente het tijdig (laten) signaleren?
2. Barrièremodel OAOV: brengt het proces van het ongewenste fenomeen in kaart en de opbouw in fases ervan.
3. Afwegingskader: online tool die gemeente de mogelijkheid geeft snel en effectief te handelen bij online aangejaagde ordeverstoringen. 

Kamerbrief
Op 14 mei hebben minister Ye┼čilgöz-Zegerius (JenV) en minister De Jonge (BZK) via een Kamerbrief een beleidsreactie gegeven op de analyse van de Landsadvocaat van de bestaande wettelijke bevoegdheden om online aangejaagde openbare ordeverstoringen tegen te gaan. In deze brief wordt het bestaande handelingsperspectief nogmaals op een rijtje gezet. De bijlage van de brief besteedt aandacht aan het drieluik OAOV (inclusief de fenomeenkaart). Klik hier voor de Kamerbrief met bijlage.

Heb je vragen of opmerkingen over de fenomeenkaart OAOV? Neem dan contact op met Paul van Beijnum (tel 06 - 27 74 28 60), Tineke Hendrikse (tel 06 81 93 43 20) of Juliette Hamers (tel 06 – 14 23 25 44).