Bureau RVS verspreidt enquête over fenomeen soevereinen/autonomen

Bureau RVS verspreidt enquête over fenomeen soevereinen/autonomen

Maatschappelijke onrust is een breed thema. Zo heeft Bureau RVS in samenwerking met Hogeschool Inholland een enquête verspreid onder de gemeenten in Midden-Nederland om het fenomeen soevereinen/autonomen in beeld te brengen. Ook besteedt het programma aandacht aan complexe demonstraties waarover 1 februari een kennissessie plaatsvond. Je vindt de powerpoint van die kennissessie in dit nieuwsartikel.


Bureau RVS verspreidt enquête over fenomeen soevereinen/autonomen

In samenwerking met de Hogeschool Inholland heeft Bureau RVS, vanuit het programma Maatschappelijke onrust, een enquête verspreid onder de Midden-Nederland-gemeenten over de zogenaamde soevereinenbeweging. Het doel van de enquête is te komen tot een indruk van de omvang van het aantal soevereinen/autonomen en hoe gemeenten met deze groep omgaan. De enquête helpt daarnaast om de kennisvragen en -behoeften van gemeenten in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten ontwikkelen we samen met de bestuurlijke en ambtelijke werkgroep, de Zorg- en Veiligheidshuizen en de hogeschool een passend vervolgtraject. 

Enquête draagt bij aan beeld heel Nederland
De samenwerking die Bureau RVS met de hogeschool aangaat, beperkt zich tot de regio Midden-Nederland. Wel faciliteert Bureau RVS de hogeschool in het leggen van contacten met andere samenwerkingsverbanden om zo het onderzoek ook in enkele andere delen van het land mogelijk te maken. We willen zo proberen te komen tot een indruk van de omvang van de groep in heel Nederland. Wil je meer weten over het fenomeen van soevereinen/ autonomen, luister dan de podcast ‘De groeiende groep autonomen en soevereinen’!

Vul ook de enquête in 
De enquête is bedoeld voor ambtenaren werkzaam op verschillende afdelingen binnen een gemeente. Werk jij bij een gemeente in Midden-Nederland en heb(ben) jij en/of jouw collega van een andere afdeling de enquête nog niet ingevuld? Of heb je vragen, suggesties en/of wensen t.a.v. het fenomeen soevereinen in het algemeen en deze enquête in het bijzonder? Neem dan contact op met programmamanager Maatschappelijke onrust Paul van Beijnum of programmamedewerker Maatschappelijke onrust Juliette Hamers.


Heb jij de kennissessie over complexe demonstraties gemist? Bekijk de powerpoint

Op 1 februari organiseerde Bureau RVS samen met de gemeente Utrecht, politie en OM een interactieve kennissessie over complexe demonstraties. De kennissessie vond plaats bij de politie-unit Regionale Conflict- en Crisisbeheersing (RCCB) in Amersfoort, waarbij meer dan 80 professionals van gemeenten uit Midden-Nederland, politie, OM en het ministerie van BZK, kennis en ervaringen uitwisselden. 

Koranverbrandingen en pro-Palestinademonstraties 
Aan de hand van een breed pallet aan concrete praktijkvoorbeelden is stilgestaan bij de kaders, de beleidsuitgangspunten, de taken en rollen van gemeenten, politie en OM bij complexe demonstraties, in de verschillende fases. Hierbij hebben de deelnemers doorleefd hoe het is om met elkaar aan de lat te staan om een complexe demonstratie in goede banen te leiden. Koranverbrandingen, pro-Palestinademonstraties, anti-asielopvangdemonstraties en demonstraties rond 4 mei vallen onder de noemer complexe demonstraties. 

Bekijk de PowerPoint
Het was een zeer inspirerende ochtend die we komende periode een mooi vervolg gaan geven door relevante stukken en kennis uit te wisselen en vervolgsessies te organiseren. Meer informatie over het thema Maatschappelijke onrust vind je op de site van de Veiligheidscoalitie. De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven, vind je hier (let op, inlog is vereist). Binnenkort zullen alle deelnemers een verslag ontvangen.

Contact en vragen
Heb je vragen en/of opmerkingen over maatschappelijk onrust of complexe demonstraties in het algemeen en de kennissessie van 1 februari in het bijzonder? Of heb je ideeën over de inhoud en/of vorm van een verdiepende bijeenkomst over complexe demonstraties? Neem dan contact op met programmamanager Maatschappelijke onrust Paul van Beijnum of programmamedewerker Maatschappelijke onrust Juliette Hamers