Save the date 4 april: regionale bijeenkomst thema’s veiligheidsstrategie

Save the date 4 april: regionale bijeenkomst thema’s veiligheidsstrategie

Op 4 april vindt in de ochtend een netwerkbijeenkomst plaats voor iedereen die zich in de regio Midden-Nederland bezighoudt met de thema's digitale veiligheid en/of maatschappelijke onrust. Deze ochtend wordt gevuld met interessante sprekers, workshops en veel ruimte om best practices en lessons learned uit te wisselen. 

Let op: In de middag vindt op dezelfde locatie ook het verplaatste netwerkevenement ondermijning plaats. Voor deze bijeenkomst is in november een aparte ‘Save The Date’ naar alle genodigden verzonden.

3 voor de prijs van 1!

Dit betekent dat op 4 april alle drie de geprioriteerde thema’s van de regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 aan bod komen. Tussen het ochtendprogramma van Digitale veiligheid en cybercrime en Maatschappelijke onrust en het middagprogramma van GOC is er een netwerklunch met de gelegenheid om te ‘mixen’ en bruggen te slaan.

Houd jij je bezig met de thema’s Maatschappelijke Onrust en/of Digitale Veiligheid en wil jij je netwerk binnen de regio Midden-Nederland uitbreiden? Zet dan deze Save the Date voor het ochtendprogramma op 4 april in je agenda. Heb je geen uitnodiging voor het middagprogramma Ondermijning ontvangen, maar zou je wel graag willen aansluiten, mail dan naar info@riec-mn.nl.