Demonstraties

Historisch gezien heeft de uitoefening van het demonstratierecht mensen in staat gesteld allerlei kwesties te agenderen, mensenrechten op te eisen en bij te dragen aan maatschappelijke verandering. Demonstraties zijn zowel een forum voor publiek debat en politieke betrokkenheid als een belangrijke manier voor mensen om samen te komen en hun mening te laten horen. Door te demonstreren kan iedereen, ook zij die tot een gemarginaliseerde groep behoren, een stem opeisen en kracht putten uit het feit dat zij deel uitmaken van een grotere groep of beweging. Verreweg de meeste demonstraties verlopen zonder problemen, en dat moet ook het uitgangspunt zijn; de overheid moet demonstraties en demonstranten als vreedzaam beschouwen, zolang het tegendeel niet vaststaat.

 Echter geldt vaak, hoe complexer de demonstratie, hoe complexer het spanningsveld van vrijheid van meningsuiting en handhaven van de openbare orde. Zo zien we een trend waarbij steeds meer gemeenten te maken hebben met complexe demonstraties. Denk bijvoorbeeld aan de pro-Palestina ‘sit-ins’, Koranverbrandingen of anti-asielopvang-demonstraties. Dat geldt ook voor de gemeenten in de regio Midden-Nederland. Daarom streeft Bureau RVS ernaar de benodigde kennis en kunde van gemeenten, politie en OM rondom (complexe) demonstraties op niveau te brengen en te houden, zodat toekomstige demonstraties in goede banen worden geleid.

Documenten en links

Er zijn 6 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Amnesty laat in deze publicatie zien dat zowel de landelijke als de lokale overheden te kort schieten in het waarborgen van het demonstratierecht. Demonstreren is een recht, geen gunst. Demonstraties worden primair gezien als een risico voor de openbare orde, niet als de uitoefening van een mensenrecht. Verreweg de meeste demonstraties verlopen echter zonder problemen, en dat moet ook het uitgangspunt zijn; de overheid moet demonstraties en demonstranten als vreedzaam beschouwen, zolang het tegendeel niet vaststaat.

Datum:

Auteur:

Amnesty International Netherlands

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

82

Download bestand

Dit artikel gaat over de aard en de rechtvaardiging van het grondrecht op demonstratievrijheid. Betoogd wordt dat de overheid zich bij demonstraties primair dient op te stellen als beschermer van de democratische publieke sfeer.

Datum:

Auteur:

Michiel Bot

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

9

Download bestand

Nieuws

Bijeenkomsten en evenementen | 20 dec. 2023

Save the date: kennissessie complexe demonstraties 1 februari

Op donderdag 1 februari 2024 organiseren bureau RVS en de ambtelijke werkgroep Maatschappelijke onrust, samen met de politie een kennissessie over complexe demonstraties. Het doel van de sessie is het verstevigen van de samenwerking in de regio Midden-Nederland rond het thema Maatschappelijke onrust in het algemeen en de aanpak van complexe demonstraties in het bijzonder. Daarnaast streven we ernaar de kennis over handelingsperspectief m.b.t. de aanpak van complexe demonstraties te vergroten.

Lees artikel