Online aangejaagde openbare ordeverstoringen

In Nederland zijn online platforms en sociale media niet meer weg te denken bij demonstraties en openbare ordeverstoringen. Denk bijvoorbeeld aan Project X in Haren, maar ook de rellen in 21 verschillende Nederlandse gemeenten die ontstonden als gevolg van de ingestelde avondklok. De zogenoemde ‘avondklokrellen’ hebben een nieuwe toon gezet in protesterend Nederland. Het invoeren van de avondklok gold voor veel mensen als een legitieme reden om de straat op te gaan en hun (soms als langer opgekropt) ongenoegen en onbehagen te uiten en een politiek statement te maken.

 Bureau RVS verstaat onder ‘online aangejaagde ordeverstoringen’:

Situaties waarin de openbare orde wordt verstoord, omdat personen, al dan niet in groeps- of organisatieverband, bewust en intensief online platforms gebruik(t)en, om mensen te (des)informeren en op te roepen om op een specifiek moment op een bepaalde fysieke plek (offline) te zijn en (al dan niet strafbare) handelingen te verrichten, die mogelijk tot openbare ordeverstoring leiden.

Documenten en links

Er zijn 15 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Dit bestand betreft twee samenvattingen. De eerste is van de kamerbrief over de handreiking, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten met betrekking tot online onderzoek door gemeenten in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV). De tweede is een samenvatting van de 'Verkenning bevoegdheden politie gegevensvergaring t.b.v. openbare orde en toezeggingen mondelinge vragenuur TOOI'

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Dit onderzoek heeft in kaart gebracht wat verschillende ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering zijn en wat hierbij de rol is van sociale mediaplatforms, met daarbij specifieke aandacht voor de werking van aanbevelingsalgoritmen. Ook is gekeken naar de rol van de offline context in ontwikkelingspaden van rechtsextremistische radicalisering. Op basis van de bevindingen zijn mogelijke haalbare handelingsperspectieven beschreven voor de overheid om rechtsextremistische radicalisering via online platforms te voorkomen.

Datum:

Auteur:

Textgain & Verwey Jonker Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

162

Download bestand

Er bestaat bij de gemeente Utrecht behoefte aan inzicht in de achtergronden van de meerdaagse ongeregeldheden van 14 augustus tot en met 18 augustus 2020, op verschillende locaties in de stad, namelijk Kanaleneiland, Overvecht, Hoograven, Zuilen en Ondiep. Daartoe is aan de auteurs van dit onderzoek gevraagd om in het bijzonder veldwerk te verrichten onder bewoners en om te kijken naar factoren die de relschoppers hebben gemobiliseerd.

Datum:

Auteur:

LokaleZaken

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

29

Download bestand

In dit onderzoek verkennen de auteurs relaties tussen online conversaties en protesten op straat. Ze onderzoeken of online activiteiten protest op straat beïnvloeden en of er sprake kan zijn van mobilisering van protest door sociale media.

Datum:

Auteur:

Utrecht Data School (UDS)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

50

Download bestand

Dit onderzoek is bedoeld om ervaringen bij gemeenten met online aangejaagde ordeverstoringen in kaart te brengen en daarmee de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen te versterken.

Datum:

Auteur:

NHL Stenden en Noord-Holland Samen Veilig

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

33

Download bestand

Dit onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden van burgemeesters om (preventief) online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt raken door wat online gebeurt. De analyse richt zich uitsluitend op de openbare orde bevoegdheden van de burgemeester.

Datum:

Auteur:

Politie & Wetenschap

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Dit onderzoek betreft een verkenning naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de burgemeester om preventief online op te treden in gevallen waarbij de openbare orde verstoord wordt of dreigt verstoord te raken door wat online gebeurt.

Datum:

Auteur:

W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau en W.Ph. Stol

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

160

Download bestand

Minister De Jonge (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de handreiking, de verheldering van het juridisch kader en de beantwoording van de vragenlijst van gemeenten met betrekking tot online onderzoek door gemeenten in het kader van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Naar website

Bekijk de tijdlijn die overzicht geeft van de juridische zaken die spelen rond het thema online aangejaagde ordeverstoringen. De gebeurtenissen zijn opgedeeld in vier categorieën: rechtspraak, internationaal, documenten en activiteiten.

Naar website

Agenda

4 jun. 2024
08:30 - 13:30 UUR | Gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg 173, 3721 AH Bilthoven

Roadshow 'Online aangejaagde ordeverstoringen'

Tijdens de roadshow ‘Online aangejaagde ordeverstoringen’ krijg je inzicht in de mogelijkheden die er zijn en kun je aan de slag met een eigen praktijksituatie.
Meer informatie