Jaarcongres sociale veiligheid online, handelingskaders en wat is er aan de hand in de Nederlands-Eritrese gemeenschap?

Jaarcongres sociale veiligheid online, handelingskaders en wat is er aan de hand in de Nederlands-Eritrese gemeenschap?

Op 20 juni vindt het PrOCoM jaarcongres sociale veiligheid online plaats. In dit nieuwsartikel meer informatie over de inhoud en de inschrijving. Daarnaast heeft het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke onrust een nieuw handelingskader gepubliceerd over ‘omgaan met maatschappelijke onrust’ en krijg je in dit nieuwsartikel een inkijk in wat er aan de hand is in de Nederlands-Eritrese gemeenschap, naar aanleiding van de rellen in februari.


Schrijf je in voor het jaarcongres ‘Sociale veiligheid online’ op 20 juni in Den Haag

Op donderdag 20 juni organiseert het Project Online Content Moderatie (PrOCoM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid hun tweede jaarcongres ‘Sociale veiligheid online’. Het PrOCoM loopt sinds 2022 en heeft als doel het bieden van een publiek-privaat kader waarbinnen burgers, overheid en internetsector actief en effectief kunnen handelen bij online materiaal dat strafbaar is, schade toebrengt of maatschappelijk ongewenste effecten met zich meebrengt. Tijdens het congres laat het PrOCoM zien waar ze de afgelopen twee jaar aan hebben gewerkt en welke producten en resultaten dit heeft opgeleverd.

Handelingsperspectief voor lokale bestuurders
Er zullen verschillende break-out sessies plaatsvinden. Een van de break-out sessies is ‘Handelingsperspectieven voor lokale bestuurders: Live Leerkring XL’. Dit is een live bijeenkomst waarin het CCV aan de hand van concrete casussen een beeld geeft van het handelingsperspectief voor lokale bestuurders tijdens incidenten van online aangejaagde openbare ordeverstoringen. Tijdens deze break-out sessie zal Gilbert Isabella, burgemeester van Houten en tevens voorzitter van de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust, worden geïnterviewd over dit thema. 

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven voor het PrOCoM jaarcongres op 20 juni.


Landelijke Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (OMO) stelt handelingskader beschikbaar


Het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke onrust heeft een nieuw handelingskader gepubliceerd over ‘omgaan met maatschappelijke onrust’. Veel gemeenten zoeken naar manieren om goed om te gaan met maatschappelijk ongenoegen en onrust. Dit overzichtelijke en gestructureerde handelingskader beschrijft wat vanuit de ervaring wijs blijkt om in te regelen als gemeente. Van preventie en het oplopen van spanningen tot en met de nazorg als er een escalatie is geweest. Het kader koppelt deze fasen aan tips, voorbeelden en ondersteuningsaanbod vanuit het Rijk. Het kader bundelt relevante informatie en maakt die makkelijk te vinden. Het krijgt regelmatig een update.

Klik hier voor het handelingskader Maatschappelijke Onrust


Wat is er aan de hand in de Nederlands-Eritrese gemeenschap?

Op 17 februari raakten mensen binnen de Eritrese gemeenschap slaags met elkaar. Dat gebeurde tijdens een feest van de regeringsgezinde groep. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt in Nederland, net als in andere Europese landen. Wat is hier aan de hand? Waarom zijn Eritrese vluchtelingen het onderling oneens? En kunnen we vergelijkbare incidenten in de nabije toekomst verwachten? Het landelijke Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (OMO) ging daarvoor in gesprek met een expert die precies weet wat er binnen deze gemeenschap aan de hand is. Hij heeft de afgelopen jaren als vrijwilliger geholpen bij de organisatie van feesten en sociale evenementen voor de Afro-Caribische gemeenschap. Hij wil graag anoniem blijven, zodat hij zijn werk kan op constructieve wijze kan blijven doorzetten. Klik hier om het gesprek te lezen.

Handreiking Nederlands-Eritrese gemeenschap ESS
Daarnaast heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) onlangs een handreiking uitgebracht over de Nederlands-Eritrese gemeenschap. Hierin worden enkele handvatten voor gemeenten aangeboden over hoe om te gaan met polarisatie en spanningen in en rondom de Nederlands-Eritrese gemeenschap. Klik hier voor de handreiking (in het mapje ‘Praktische hulp’).