Geslaagde roadshow online aangejaagde ordeverstoringen

Geslaagde roadshow online aangejaagde ordeverstoringen

Dinsdag 4 juni organiseerde Bureau RVS in samenwerking met het CCV de roadshow Midden-Nederland over online aangejaagde ordeverstoringen (hierna: OAOV). Deze informatieve en praktische bijeenkomst vond plaats bij gemeente De Bilt, waarbij meer dan 40 betrokken professionals van gemeenten uit Midden-Nederland, politie, OM, en de ministeries van JenV en BZK hun kennis vergrootten en oefenden met casuïstiek van OAOV. De bijeenkomst is onderdeel van de actieagenda Maatschappelijke onrust 2024. In dit nieuwsbericht vind je o.a. een link naar een aantal praktische documenten over OAOV.

Inspirerende presentaties en zelf aan de slag met casuïstiek 
Tijdens de roadshow waren er interessante en inspirerende presentaties van achtereenvolgens Marnix Eysink Smeets, een van de betrokken onderzoekers bij de recent gepubliceerde fenomeenkaart online aangejaagde ordeverstoringen, een project dat in opdracht van Bureau RVS is gerealiseerd, Maike Borst, operationeel expert OSINT en coördinator van de Internet ondersteuningsgroep van politie Noord-Holland en Lienke Hutten van het CCV. 

Aansluitend gingen de aanwezigen in groepjes aan de slag met het barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen a.d.h.v. lokale casuïstiek. Hierbij gingen zij, met behulp van de aangereikte kennis, op zoek naar passende barrières om fysieke openbare ordeverstoringen die online zijn ontstaan en/of aangejaagd, te beheersen of voorkomen. 

•    Klik hier voor een beknopte weergave van het barrièremodel

Dank voor geslaagde bijeenkomst
Dank aan Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt en tevens lid van de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust, die de deelnemers welkom heette en het belang van bestuurlijk handelingsperspectief benadrukte, en dank aan alle andere sprekers en het CCV voor de interessante presentaties en de hulp bij de organisatie. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij nieuwe kennis en inzichten zijn opgedaan en gedeeld!