Fenomeenanalyse soevereinenbeweging in Nederland 'Met de rug naar de samenleving’ beschikbaar

Fenomeenanalyse soevereinenbeweging in Nederland 'Met de rug naar de samenleving’ beschikbaar

De grootste urgentie is het beschermen van onze democratische rechtsstaat en het voorkomen dat mensen in kwetsbare posities en hun kinderen de dupe worden. Dat is een belangrijke conclusie uit de fenomeenanalyse van de soevereinenbeweging. Deze analyse is een coproductie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nationale Politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).


Drie doelen bepaald om beweging het hoofd te bieden
Om de ondermijning door de soevereine en breder, de anti-institutionele beweging het hoofd te bieden, zijn drie doelen bepaald. 
1.    Het handhaven bij wetsovertreding en het tegengaan van gewelddadig extremisme. 
2.    Het beperken van de impact van gedragingen die de democratische rechtsstaat ondermijnen. 
3.    Zorgen dat de beweging afneemt of in elk geval niet groter wordt om ondermijning van de democratische rechtsorde op de lange termijn te voorkomen.

Conclusie
Mensen die zich soeverein verklaren, keren zich af van de overheid en andere instituties. Hoewel ze veelal een open houding houden richting andere mensen, verspreiden ze wel feitelijk onjuiste verhalen die stellen dat instituties kwade intenties hebben. Een deel van de soevereinen wil zelf bepalen of wet- en regelgeving op hen van toepassing is. Dit gedrag kan op lange termijn de democratische rechtsorde ondermijnen. Van een klein deel van de soevereinenbeweging gaat ook een geweldsdreiging uit op de korte termijn.

De fenomeenanalyse is beschikbaar na inlog op de site van de Veiligheidscoalitie.