Themabijeenkomst maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël en Palestijnse gebieden

Themabijeenkomst maatschappelijke onrust n.a.v. conflict Israël en Palestijnse gebieden

Op 23 november 2023 vond een interactieve themasessie plaats over de impact van het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden. De themasessie die georganiseerd werd door bureau RVS en de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, was op verzoek van de bestuurlijke werkgroep Maatschappelijke onrust op basis van het in de veiligheidsstrategie geprioriteerde thema Maatschappelijke onrust. Meer dan 20 betrokken professionals van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, het ministerie van BZK, NCTV en ESS wisselden kennis en ervaringen uit.


Vervolg met verdiepende sessies

Hierbij is er ingezoomd op de verschillende vormen van maatschappelijke onrust in de regio Midden-Nederland en zijn er ervaringen uitgewisseld over genomen maatregelen, zowel gericht op het voorkomen van maatschappelijke onrust als het bestrijden ervan. ESS heeft de aanwezige deelnemers meegenomen in de verschillende handelingsperspectieven die voor de verschillende fases van maatschappelijke onrust zijn ontwikkeld. Het was een zeer inspirerende ochtend die we komende periode een mooi vervolg gaan geven in de vorm van verdiepende sessies. 

Ben je geïnteresseerd in deelname aan een verdiepende sessie? Heb je hiervoor ideeën en/of wensen? Neem dan contact op met Paul van Beijnum of met Juliette Hamers
Lees hier de uitkomsten van de themabijeenkomst (na inlog op site Veiligheidscoalitie).