‘Bevorderen, beschermen, bestrijden’ - De Nationale Extremismestrategie 2024-2029

‘Bevorderen, beschermen, bestrijden’ - De Nationale Extremismestrategie 2024-2029

Op 17 mei hebben minister Yesilgöz (JenV), minister De Jonge (BZK) en minister Van Gennip (SZW) de eerste Nationale Extremismestrategie 2024-2029 naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze is tot stand gekomen onder coördinatie van de NCTV in samenwerking met meerdere departementen en ketenpartners en bouwt voort op de analyse van extremisme van het analistennetwerk Nationale Veiligheid van oktober vorig jaar.


Ruimte voor kritiek binnen grenzen van de wet

Er zijn al langer zorgen over de toename van extremisme en de dreiging die daarvan uitgaat. Ruimte voor kritiek, demonstraties en ander activisme binnen de grenzen van de wet zijn essentieel binnen onze maatschappij. De grens van die ruimte ligt bij het ondermijnen of bedreigen van de democratische rechtsorde zelf. Daar gaat deze strategie over. Er is al een stevige basis als het gaat om de aanpak van extremisme in Nederland. In de nieuwe strategie is gebundeld wat er al gedaan wordt om deze dreiging aan te pakken en waar dat nog scherper kan. De strategie richt zich op drie pijlers: breed voor de gehele samenleving op het bevorderen van een veerkrachtige en open samenleving. En specifiek gericht op extremisme op het beschermen van de democratische rechtsorde en het bestrijden van uitwassen van extremisme.
•    Je leest de strategie hier