Bestuurlijk rondetafelgesprek online dimensie maatschappelijke onrust levert belangrijke inzichten op

Bestuurlijk rondetafelgesprek online dimensie maatschappelijke onrust levert belangrijke inzichten op

Op 19 juni vond het bestuurlijk rondetafelgesprek over de online dimensie van maatschappelijke onrust plaats in de raadzaal van de gemeente Houten, in aanwezigheid van negen burgemeesters, het hoofd eenheidsleiding van politie en teammanager Beleid & Strategie van het Openbaar Ministerie. Het was een geslaagde bijeenkomst waarbij nieuwe kennis en inzichten zijn opgedaan en gedeeld.

 


Belangrijkste inzichten op een rijtje:

  • Er is sprake van een toenemende interactie/verwevenheid tussen de offline en de online wereld. Deze zijn niet meer los van elkaar te zien binnen de integrale veiligheidsaanpak. Deze verwevenheid geldt als uitgangspunt van de fenomeenkaart, welke helpt het fenomeen van online aangejaagde ordeverstoringen (oaov) te begrijpen.
  • Bestuurders/ gemeenten kunnen door empathie te tonen, goed te luisteren en in verbinding te komen met de verschillende groepen, bijdragen aan het tegengaan van polarisatie.
  • Gemeenten hebben online onderzoek steeds vaker nodig om potentiële dreigingen te kunnen signaleren en daarop in te spelen.
  • Voor het juridisch verantwoord inzetten van online onderzoek kan de gemeente gebruikmaken van de handreiking online onderzoek (bevoegdheden artikel 172 lid 1 van de Gemeentewet).
  • Om de impact van oaov te voorkomen en/of verkleinen zijn het barrièremodel OAOV en de interventietool ontwikkeld.


Meer informatie
Ben je geïnteresseerd of heb je vragen/ suggesties voor maatschappelijke onrust in het algemeen of online aangejaagde ordeverstoringen/ online onderzoek in het bijzonder? Neem dan contact op met Paul van Beijnum of Juliette Hamers