8 jul. 2022

PGA en ZSM: belangrijk weetje over de bestandenpostbus

In de communicatie tussen PGA-lokaal en het Openbaar Ministerie wordt op twee momenten en manieren gebruik gemaakt van de bestandenpostbus. Het zijn twee verschillende en van elkaar gescheiden omgevingen. In beide gevallen is een wachtwoord nodig en deze verschillen van elkaar. Let daar goed op.

Lees artikel

7 jul. 2022

Begint de bal te rollen bij drugscriminaliteit?

Een onderzoek naar de rol van voetbalverenigingen als voedingsbodem voor jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Uitgevoerd door Jelle van Middelaar, stagiair bij DTO Gooi & Vecht en Straatwaarde(n). Het rapport biedt voldoende aanknopingspunten om aan de slag te gaan met een aanpak voor sportverenigingen.

Lees artikel

7 jul. 2022

The Movement - The Movie

Een uitweg van het verkeerde pad? The Movement laat niet alleen zien dat dat kan, maar helpt ook jongeren die dat willen. Met een muzikaal platform voor en door jongeren. Jonge talenten krijgen met dit platform de kans om zich op muzikale wijze te ontwikkelen en te groeien in de industrie. In een korte documentaire vertellen de jongens hun verhaal over vrienden kiezen en hun weg naar de toekomst.

Lees artikel

7 jul. 2022

In gesprek met OM over rol strafrecht in de integrale samenwerking

Op 16 juni jl. heeft het Openbaar Ministerie een informele netwerkbijeenkomst georganiseerd op het parket. Een selecte, gemengde groep afgevaardigden uit Zorg- en Veiligheidshuizen, gemeenten, het zorgdomein en justitiële partners was aanwezig om met het OM in gesprek te gaan over de rol van het strafrecht in de integrale samenwerking.

Lees artikel

17 jun. 2022

Rapport Trends in Veiligheid 2022-2023: digitale veiligheid behoeft aandacht

Sinds de coronacrisis is iedereen massaal gaan thuiswerken. Maar ondanks de toenemende digitale risico’s, blijft volgens het trendrapport van Capgemini de digitale veiligheid achter.

Er zijn daarom verschillende initiatieven vanuit het programma Digitale veiligheid om de digitale veiligheid van je medewerkers te vergroten.  

Lees artikel

17 jun. 2022

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 5%

In de eerste vijf maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 5% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio is bij acht gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. 

Lees artikel

17 jun. 2022

Agenda verbinding Veiligheid en Zorg: vier interessante bijeenkomsten eind juni

Op 27 juni vindt een online event plaats over de aanpak van voetbalincidenten en voetbalgeweld. Op 28 juni organiseert de Hogeschool Utrecht een kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid en is er een webinar van Justis over hoe de VOG-screening in z’n werk gaat. Tot slot vindt op 30 juni het symposium ‘Ervaringsdeskundigheid in de forensische sector plaats. Lees verder voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden.

Lees artikel

17 jun. 2022

Een succesvol ontwikkelplein in Almere, interessant interview en nieuws over inzet huisverbod

Een drukte van jewelste was het op donderdag 9 juni bij het Ontwikkelplein in Almere. We lanceerden de video over de samenwerking tussen Zorg- en Veiligheidshuizen, ZSM en lokale PGA in Midden-Nederland. Lees ook het interview met Willem Karsemeijer (Top X regio Utrecht-Oost) over complexe casuïstiek en lees de aanbevelingen in het eindadvies tijdelijk huisverbod.

Lees artikel

17 jun. 2022

Toolkit communicatie beschikbaar voor werving Burgernetdeelnemers

Wil jij graag meer Burgernetdeelnemers in jouw gemeente? Maar kom je er niet aan toe om zelf iets te ontwikkelen? Gebruik dan de kant-en-klare materialen uit deze communicatietoolkit die gemeenten ondersteunen bij de werving van nieuwe Burgernetdeelnemers. 

Lees artikel

17 jun. 2022

Nationale Contraterrorisme Strategie vastgesteld

De Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026 (NCTS) is vastgesteld door de Ministerraad. Het document is tot stand gekomen onder de coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), met betrokkenheid van alle partners. De nieuwe strategie is een voortzetting van de al bestaande goede samenwerking tussen lokale en landelijke partners om terroristisch geweld tegen te gaan. De lokale aanpak is het fundament van de Nederlandse contraterrorisme strategie en onderscheidend in Europa.

Lees artikel

17 jun. 2022

Terugblik tiende Q-college, een innovatief spel en dromen met een oud-profvoetballer

Het alweer tiende Q-college is een feit. In deze nieuwsbrief een link naar de podcast en het onderzoeksrapport van Pieter Tops over jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Ook lees je meer over een innovatief spel dat bijdraagt aan hogere ouderbetrokkenheid. En wat is jouw droom? Oud profvoetballer Imad Najah beantwoordde deze vraag aan groep 8 als onderdeel van het lesprogramma Kapot Sterk in het FC Utrecht stadion.

Lees artikel

17 jun. 2022

Meer aandacht voor arbeidsuitbuiting: wat kun jij als professional doen?

Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk omdat slachtoffers afhankelijk kunnen zijn van mensen uit hun omgeving om uit de uitbuitingssituatie te komen. Het programma Samen tegen Mensenhandel werkt aan het verminderen van het aantal slachtoffers o.a. door professionals te leren vormen van uitbuiting te herkennen. Eén van de lijnen die het landelijke programma benadrukt is het leren signaleren van arbeidsuitbuiting.

Lees artikel

17 jun. 2022

Hoe leer je seksuele uitbuiting herkennen en wat zijn de regels omtrent gegevensdeling?

Informatiedeling tussen (overheids)partners om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Logisch toch? Hiervoor gelden echter wel verschillende regels en richtlijnen. Hou hierbij wel de geldende regels en richtlijnen. De infographic informatiedeling legt exact uit hoe het zit. En weet jij hoe je seksuele uitbuiting herkent? Een door de Nationaal Rapporteur ontwikkelde animatie bevordert deze herkenning.

Lees artikel

17 jun. 2022

Ondermijningsbeelden maken plaats voor maatwerk, actiegerichte beelden en verdieping

Een sterke behoefte aan maatwerk, actiegerichte beelden, verdieping en hier in gezamenlijkheid aan werken. Deze behoeftes, welke het RIEC Midden-Nederland opgehaald heeft uit gesprekken binnen het samenwerkingsverband, zijn aanleiding geweest om een nieuwe, heldere koers te formuleren. Deze koers geeft aan hoe we vanuit het RIEC, voor en met de partners, de komende jaren willen werken aan een integrale informatiepositie op GOC.

Lees artikel

17 jun. 2022

Lees & luistertips

In dit artikel hebben we verschillende lees- en luistertips voor je op een rijtje gezet. Van podcasts over cocaïnekoorts, maar ook boeken over tweede kansen. Benieuwd naar meer? Lees snel verder.

Lees artikel

3 jun. 2022

Samen bouwen aan een nieuwe Veiligheidsstrategie

Wat gaan we in 2023-2026 doen? En hoe willen we dat doen? Deze twee vragen stonden centraal tijdens twee werksessies in Utrecht en Almere.

Lees artikel

1 jun. 2022

Deelnemers gezocht voor leergang: "Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!"

Start half september. Deadline aanmelden 3 juni!

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Die professionals werken vanuit verschillende organisaties en voeren taken uit vanuit verschillende wet- en regelgeving. Regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling kan hierbij in de weg staan.

De VNG heeft een leergang ontwikkeld voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners en het Rijk. De doelgroep zijn de personen die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van gegevensverwerking (denk aan: privacy officers, juristen en beleidsadviseurs).  In de bijlage lees je meer over de leergang die in september van start gaat en bestaat uit zeven dagdelen.

Meer informatie >>

Lees artikel

17 mei 2022

Feit of onderbuikgevoel: wat te doen bij drugs op school?

Ongeoorloofd schoolverzuim, sneller agressief, meerdere telefoons in bezit en enkel dure merkkleding. Er is een vermoeden dat een leerling de criminele ladder beklimt. Maar is dit een feit of een onderbuikgevoel? En wat kun je doen? Om scholen, gemeenten en andere betrokken organisaties hierin te ondersteunen, is door het regioprogramma Straatwaarde(n) de beslisboom ‘Drugs op school’ ontwikkeld.

Lees artikel

17 mei 2022

Los op of schaal op!  Handreiking regionale doorzettingsmacht GGZ

Op 1 mei is de handreiking regionale doorzettingsmacht (RDM) van kracht geworden.

De kern van de regionale doorzettingsmacht is, dat als een persoon met een specialistische zorgvraag aan de ggz tussen wal en dreigt te vallen omdat er geen passend aanbod is, professionals de hulp kunnen inroepen van verschillende regionale en bovenregionale structuren, om samen tot oplossingen te komen. Los op of schaal op!

Lees artikel