21 dec. 2021

Team TOV helpt, nieuwe integriteitsproducten en ‘repressie plus’ succesvol

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit - 
In dit artikel: hoe het Team Operationele Versterking gemeenten met mankracht en expertise ondersteunt bij (integrale) controles. Daarnaast een interessante casus in de gemeente Utrecht die het succes van 'repressie plus' weergeeft; niet alleen straffen maar tegelijk perspectief bieden. Tot slot: het RIEC MN biedt gemeenten nieuwe tools en producten op het gebied van bestuurlijke weerbaarheid. In dit artikel lees je welke dat zijn en welke producten in Q1 2022 beschikbaar komen.  

Lees artikel

21 dec. 2021

DVC’s bekrachtigen inzet Burgernet voor burgerparticipatie 

- Burgernet - 
Burgerparticipatie in het veiligheidsdomein is een opkomend thema, zowel bij gemeenten als bij de politie. Inwoners voelen zich vaak betrokken bij de veiligheid in hun eigen buurt en zijn veelal bereid mee te werken aan het vergroten van deze veiligheid. Een deelname van ruim 15% van alle inwoners van Midden-Nederland aan Burgernet bevestigt dit.

Lees artikel

21 dec. 2021

Verslag regionale netwerkbijeenkomst 7 december AVO-leden

Op dinsdag 7 december vond een online netwerkbijeenkomst plaats voor collega’s van gemeenten, OM en politie uit de regio Midden-Nederland. De bijeenkomst bestond uit drie workshops, in totaal bijgewoond door ongeveer 100 professionals. Benieuwd hoe dat ging? Lees dan gauw verder.

Lees artikel

21 dec. 2021

Mijlpaal in PGA-samenwerking, driehoek+, kijk- en luistertips en meer

- Veiligheid en Zorg - 
Het is nooit saai op het snijvlak van Veiligheid en Zorg. Lees hier over een nieuwe mijlpaal in de PGA samenwerking tussen lokaal en regionaal, over de driehoek+ en over LVB jongeren: hoe worden zij geronseld voor de criminaliteit en wat valt hier tegen te doen door professionals?
Ook krijg je een inkijkje in het jaarlijkse Bestuurlijk Overleg WvGGZ, lees je over de mogelijkheid voor politie om persoonsgegevens te verstrekken aan meldpunten ‘niet-acuut’ en tippen we jou op een aantal interessante Podcasts, docu’s en artikelen.

Lees artikel

21 dec. 2021

Rapport "Wat werkt bij preventie van radicalisering?" en meer

- Radicalisering en extremisme - 
De website maatschappelijkestabiliteit.nl biedt sinds kort een overzichtelijk leer- en ondersteuningsaanbod met betrekking tot maatschappelijke instailiteit voor proffesionals. Ook is het rapport "Wat werkt bij preventie van radicalisering?" beschikbaar. In dit artikel lees je hier meer over. 

Lees artikel

21 dec. 2021

Resultaten behoeftepeiling aanpak digitale criminaliteit en Hackshield

- Digitale veiligheid - 

Behoeftepeiling aanpak digitale criminaliteit. Wat hebben gemeenten nodig?

De Taskforce Digitale Veiligheid bedankt alle 25 gemeenten die de behoeftepeiling over de aanpak van digitale criminaliteit hebben ingevuld. De kern van de uitkomst is dat ruim 80% van de gemeenten de aanpak van digitale criminaliteit in de nieuwe IVP’s wil prioriteren. Maar om tot daadwerkelijke uitvoering over te gaan hebben gemeenten ondersteuning nodig in de vorm van specifiekere cybercrimecijfers en duiding, deskundigheidsbevordering, startklare beproefde interventies en meer (financiële) ruimte. De Taskforce neemt deze resultaten mee voor het jaarplan 2022.

Een samenvatting van de resultaten vind je hier (beschikbaar achter de inlog).

Resultaten Hackshield 2021

Tijdens de bestuursconferentie op 1 december gaf Tim Murck van Hackshield een energieke presentatie over Hackshield in Midden-Nederland. Hij blikte terug op onze gezamenlijke resultaten en de plannen voor 2022. Laat je opnieuw inspireren en bekijk de presentatie hier terug. En vergeet vooral niet om in jullie jaarplan voor 2022 opnieuw ruimte in te bouwen voor Hackshield en Hackshield for grown-ups. Heb je daar vragen over of praktische ondersteuning bij nodig: schroom niet om contact op te nemen met martijn.simons@rvs-mn.nl.

 

Lees artikel

21 dec. 2021

Nieuw in de apothekerskast!

- Maatschappelijke onrust en (online) ordeverstoring -
De coronacrisis heeft ons in onbekend vaarwater gebracht. In het publieke debat voeren verdeeldheid, onrust, onvrede en tegenstellingen soms de boventoon. Demonstraties zijn aan de orde van de dag. In deze lade kun je meer lezen over de achtergronden van deze polarisatie en zie je handreikingen en goede voorbeelden wat betreft demonstraties en last but not least, ook een depolarisatiestrategie. 

Lees artikel

17 nov. 2021

Update lade Veilige feestdagen en Handreiking Jaarwisseling 2021

Gezien de huidge berichtgevingen rondom corona zouden we het bijna vergeten, maar over anderhalve maand is het alweer 2022. In de tussentijd staan er nog verschillende feestdagen op de planning. Daarom een kleine update van de lade Veilige feestdagen en de Handreiking Jaarwisseling (beschikbaar na inlog) is weer 2021-proof. 

Lees artikel

16 nov. 2021

Hoe blijf je hackers de baas en leer je alles over privacy?

- Digitale Veiligheid -
En vooral waar en bij wie begin je? Met het nieuw gestarte project "Hackers de baas" is er nu ook een offline spel om leerlingen spelenderwijs de basisbeginselen van de online wereld te leren. Het bijzondere is dat het spel heel simpel en offline gespeeld kan worden en dat vooral het groepsaspect centraal staat. Juist daarin ligt naar verwachting een groot leereffect. Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan vooral verder. Dan kun je ook gelijk je eigen kennis vergroten rondom privacy. Door bijvoorbeeld het volgen van webinars van het CIP over AI en Smart cities. Bekijk snel welke webinars er nog meer van 7 t/m 11 december op het programma staan en meld je aan. 

Lees artikel

16 nov. 2021

Jongeren weerbaar tegen (drugs)criminaliteit

- Gratis e-book -
Om profesionals, zoals docenten, wegwijs te maken in wat zich in de wereld van jongeren afspeelt als het gaat om criminaliteit, hebben Wilma van Raalte (politie) en Martine Kroezen (STRDR) de handen ineen geslagen. Het resultaat; Fuik, is een e-publicatie waarin de actualiteit wordt geschetst vanuit het perspectief van veiligheid in combinatie met de belevingswereld van jongeren. Het e-book is aan te vragen via deze link.

- Kapot Sterk -
Na een succesvolle pilot met 2 scholen in 2020, zijn er vanaf dit schooljaar drie nieuwe basisscholen in Utrecht gestart met het onderwijsprogramma Kapot Sterk (beschikbaar na inlog). Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7-8 en heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid tegen verleidingen uit de wereld van (drugs)criminaliteit. Lees daar hier meer over.

Lees artikel

16 nov. 2021

Landelijke start Orange The World in Breda - 25 november

De Nederlandse aftrap van de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen, Orange the World, is dit jaar in Breda. Er staan landelijk verschillende acties op de planning. Benieuwd hoe je zelf, jouw organisatie of de regio een bijdrage kan leveren? Of op welke manier je hier aandacht voor kan vragen?

Lees artikel

16 nov. 2021

Podcast - Wat is het belang van data in de strijd tegen ondermijning?

Interview met Mignon Wuestman, Data Scientist, Shintō Labs. Mignon deelt in deze podcast haar visie over het belang van data in de strijd tegen ondermijning.  

Je krijgt antwoord op vragen als:

  • Wat kun je bereiken met data in de strijd tegen ondermijning?
  • Wat houdt datagedreven werken in?
  • Hoe kun je de data concreet toepassen in de praktijk?

Lees artikel

15 nov. 2021

Advies Raad van State evenredigheidstoets Wet Damocles

- Georganiseerde ondermijdende criminaliteit - 
Welk effect heeft dit op de toepassing van de wet?
Artikel 13b Opiumwet, beter bekend als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of publiektoegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Over woningsluitingen op grond van 13b Opiumwet zijn kritische geluiden te horen....

Lees artikel

15 nov. 2021

Alles over de afgelopen webinar, jongeren en drugscriminaliteit en meer

- Veiligheid & Zorg -
Webinar over Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit gemist? Alvast een plekje bemachtigen voor de volgende? Wil je leren hoe de gemeente Almere jongeren probeert te behoeden voor criminaliteit? En wist je al dat het de Week tegen Kindermishandeling is? Pak even een kopje koffie en neem de tijd voor deze onderwerpen en meer in deze nieuwsbrief.

Lees artikel

15 nov. 2021

Bestuurlijke ronde tafel ‘Radicalisering en Extremisme’

Hevige sneeuwval en lockdown maatregelen … dit waren de redenen dat de bestuurlijke werkgroep Radicalisering en Extremisme tot twee keer toe de Bestuurlijke Ronde tafel moest uitstellen. De behoefte aan een dergelijke intervisie-bijeenkomst bleef bestaan en op 8 november jl. was het dan eindelijk zover. 

Lees artikel

15 nov. 2021

Overgang Amber Alert naar Burgernet

Al maanden wordt erover gesproken in de media: Amber Alert wordt ondergebracht in de Burgernetapp. Via een “warme overdracht’ van Amber Alert door de private partij die het hostte (Netpresenter) is de politie nu de eigenaar, net als van de merknaam Amber Alert. Wat betekent dit nu precies?

Lees artikel

15 nov. 2021

Op de agenda voor de komende maand

- CCV - Livestream over jongeren uit de criminaliteit houden
Het CCV verzorgt op dinsdag 23 november een livestream met interessante sprekers over het voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden. Van 13.00 uur tot 16.30 uur worden deelnemers online bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, succesvolle programma’s en nieuwe inzichten om jonge aanwas uit de criminaliteit te houden. Deelname is gratis. Je kunt hiervoor een link naar de livestream aanvragen. Eén van de sprekers is Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Ze spreekt over ‘Het doorbreken van jonge criminele drugscarrières met een persoonsgerichte aanpak'. Meer lezen?

- Straatwaarde(n) - 9e Q College
Het negende Q College vindt plaats op: maandag 29 november van 10.00 uur tot 11.30 uur. In dit Q college staan we stil bij de praktijk van de jeugdreclassering en luisteren we naar het verhaal van een leefwereldexpert. We nemen jullie mee in het verhaal van zijn leven en het vallen en opstaan bij het afstand nemen van criminaliteit. Jordi, leefwereldexpert en Wendy van Lith, criminoloog bij de jeugdreclassering nemen jullie mee in hun praktijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan straatwaarden@riec-mn.nl

- VNG - Webinar Mensenhandel: Beleid, tools, regelgeving en het speelveld - 
De VNG organiseert met o.a. het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en FairWork een drietal webinars omtrent de implementatie van het Kader aanpak mensenhandel. Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid ontwikkelde de VNG, in samenwerking met Comensha, gemeenten en andere partners, 2 instrumenten: het KOMPAS / Aanpak Mensenhandel en het Kader aanpak mensenhandel. Op 2 december zal de het tweede webinar plaatsvinden, van 10:30 tot 12:00 uur. Het eerste webinar is terug te kijken via YouTube. Je kunt je ook al inschrijven voor het derde webinar.

- Zorg en veiligheidshuizen - Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ -
Professionals die met jeugd werken kunnen sinds 3 november hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd. De e-learning wordt gevolgd op de tijd en plaats waar de professional voor kiest en duurt ongeveer een uur.  Meer lezen?

Lees artikel

15 nov. 2021

Gratis e-book Fuik maakt professionals wegwijs in de (criminele) wereld van jongeren

Een leerling die opeens dure merkkleding draagt of in een gloednieuwe auto naar school komt; het kunnen signalen zijn die erop wijzen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. Te vaak weten professionals, bijvoorbeeld docenten, niet hoe ze deze signalen moeten interpreteren of waar ze deze kunnen melden.

Lees artikel

15 nov. 2021

Onderwijsprogramma “Kapot Sterk’ breidt uit met drie extra scholen

-Straatwaarde(n)-
Na een succesvolle pilot met 2 scholen in 2020, zijn er vanaf dit schooljaar drie nieuwe basisscholen in Utrecht gestart met het onderwijsprogramma Kapot Sterk (beschikbaar na inlog). Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7-8 en heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid tegen verleidingen uit de wereld van (drugs)criminaliteit. Straatwaarde(n), dat zich in Midden-Nederland richt op het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit, doet dit samen met partners zoals de gemeente, politie, Halt, het OM, jongerenwerkers en positieve rolmodellen.

Lees artikel