11 jun. 2021

Pilot onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond (Jeugdjournaal en EenVandaag)

Deze week is de pilot van onderwijsprogramma Kapot Sterk afgerond. Met het programma willen gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM) de jonge jeugd een begin maken met het bouwen aan weerbaarheid tegen de invloed van drugscriminaliteit. Leerlingen van groep 7 en 8 van de Ariënsschool en de Maaspleinschool uit Utrecht hebben meegedaan aan de pilot. Stadion Galgenwaard was het decor voor deze laatste les, waarin dromen en ambities van de leerlingen centraal stonden.

Lees artikel

3 jun. 2021

7e Q College Straatwaarde(n)

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Het zevende Q College vindt plaats op: dinsdag 6 juli 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Het Q college vindt weer plaats middels een webinar. Voor het programma en aanmelden

Lees artikel

26 mei 2021

Veilig Werken - Een checklist voor gemeenten

Ambtenaren en politieke ambtsdragers moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren. De versterkte aanpak van ondermijning brengt mogelijk nieuwe risico's voor hun veiligheid met zich mee. Veel gemeenten hebben onvoldoende zicht op de maatregelen die ze wel of nog niet hebben genomen om de veiligheid van hun medewerkers te waarborgen. Daarom hebben we samen met enkele gemeenten een checklist Veilig Werken ontwikkeld. Benieuwd naar de checklist?

Lees artikel

25 mei 2021

Jong geleerd is ..... oud gedaan!

- Digitale Veiligheid -
In Leusden weten ze dat als geen ander. Hier wonen namelijk de meeste Hackshield cyber agents van Nederland! Benieuwd naar de top drie gemeenten? Lees dan vooral verder. Dan delen we ook gelijk een mooi aanbod aan (interne) lezingen en kennisquizzen door Maria Genova, schrijfster van ‘Komt een vrouw bij de h@cker’.

Lees artikel

25 mei 2021

Aanpak huiselijk geweld: een lange adem?

- Veiligheid & Zorg -
In deze nieuwsbrief veel aandacht voor het webinar over de aanpak van huiselijk geweld van 11 mei jl. Dat de aanpak van huiselijk geweld niet eenvoudig is en een lange adem kent, werd tijdens dit webinar al snel duidelijk. Zo spraken deelnemers hun zorgen over regie en wachtlijsten uit. Verder lees je in deze nieuwsbrief meer over de aanpak van jeugdcriminaliteit: hoe kunnen gemeenten (nalatige) ouders aanspreken en wat doe je aan wapenbezit? Verder heeft de regionale update van de Aanvulling problematische jeugdgroepen bij het privacyreglement lokale PGA de warme aandacht getrokken van 'het land'. Lees wat dat betekent voor Midden-Nederland.

Lees artikel

25 mei 2021

“Toen werd ik gezocht voor moord…”

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
“Mijn business loopt lekker. Tot de politie me pakt…. Ze verdenken me van een brute liquidatie. Ik was het niet en moet nu kiezen. Onschuldig zitten of hem erbij lappen. En leven als wandelende schietschijf.”

De kracht van een verhaal...... Wat gebeurt er met je als je dit leest?

Lees artikel

25 mei 2021

Komende maand op de agenda

- Digitale ondermijnjngsavond Ondernemers -
Op 1 juni 2021 van 19.30 uur tot 20.30 uur organiseert de gemeente Dronten, politie, RIEC, ondernemersvereniging, het CCV en PVO een digitale Ondermijningsavond voor ondernemers in de gemeente Dronten. Ondernemers of geïnteresseerden buiten de gemeente Dronten zijn ook van harte welkom om mee te kijken. Aanmelden kan via de digitale uitnodiging

- CCV Webinar -
Online oproepen tot bijvoorbeeld rellen, vetes tussen drillrapgroepen en onaangekondigde demonstraties kunnen leiden tot verstoringen van de openbare orde. Gemeentes hebben er dagelijks mee te maken. Maar hoe krijgen zij zicht op deze online oproer? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert op woensdag 9 juni 2021 om 15.00 uur het gratis webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’

- Webinarreeks ‘Open bronnen onderzoek’ - (account vereist)
Op verzoek van gemeenteambtenaren heeft het RIEC Midden-Nederland een webinar ‘Open bronnen onderzoek’ ontwikkeld voor gemeenten. Hierin zullen de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek aan bod komen. Het laatste in een reeks van drie vindt plaats op 10 juni. Er is een maximum aantal deelnemers per keer, dus wacht niet te lang met aanmelden! (account vereist)

- Webinar: Pak uitbuiting aan!
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Op 15 juni 2021 geven Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB een webinar over het signaleren en het aanpakken van de uitbuiting. Bekijk hier de flyer.

- Seminar: Rijker Verantwoorden -
Vanuit het Landelijk Programmateam Ondermijning start een nieuw actieonderzoek. Waarbij de spotlights op de horizontale werking van Rijker Verantwoorden liggen. De focus ligt op de aanpak van ondermijning. Als aftrap organiseert de politie een seminar (via Teams) op vrijdag 25 juni van 10.00 – 12.30 uur. Voor de uitnodiging en aamelden.

Organiseer je zelf of jouw organisatie een interessant webinar, (online) evenement of training voor collegaprofessionals binnen de regio en/of daarbuiten? Welke in de nieuwsbrief en op de (website)agenda moet staan, zodat we samen Midden-Nederland effectief veilig kunnen maken?

Laat het weten via de mail

Lees artikel

23 apr. 2021

Bedrijventerreinen; bekend als de eigen broekzak of blinde vlek?

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit-
“Het primaire doel van een integrale controle is voor mij niet drugslabs of andere ondermijnende activiteiten op te sporen. Dat is weliswaar mooie bijvangst, maar des te minder we van dat soort zaken tegenkomen, des te geslaagder voor mij het plan van aanpak Ondermijning is. Ons belangrijkste doel is een gezond ondernemersklimaat”.

Bedrijventerreinen is in het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ benoemd als geprioriteerd thema. In dat licht is voorgaande uitspraak van Beleidsadviseur veiligheid en ondermijning Wessel Groot van de gemeente Dronten wellicht opmerkelijk te noemen. De aanpak van ondermijning is immers gebaat bij een gedegen integrale aanpak, waaronder integrale controles. Toch is dat niet het enige waar het plan van aanpak Bedrijventerreinen dat het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland (onderdeel van RIEC Midden-Nederland) samen met de integrale partners heeft ontwikkeld, zich op richt. Want vitale, veilige bedrijventerreinen zijn gebaat bij een bredere aanpak.

Lees artikel

23 apr. 2021

Ben jij (online) veilig voor cybercriminelen? - Luister mee!

- Digitale Veiligheid -
Deze keer in de nieuwsbrief een tweetal podcasts. De podcastserie 'Digitaal Beroofd', waar je in drie afleveringen in het hoofd kruipt van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan en een podcast over simswapfraude. Tevens aandacht voor het pamflet waarmee 14 ‘cyberburgemeesters’ richting de formatietafel oproepen tot vaart, middelen en borging van digitale veiligheid in het overheidsbeleid. En als laatste een uitnodiging voor de klankbordsessie van VNG, georganiseerd om met gemeenten in gesprek te gaan over lokale, cruciale processen binnen de gemeente. Denk aan digitaal georiënteerde dienstverlening en bedrijfsvoering. 

Lees artikel

23 apr. 2021

De jeugd heeft de toekomst!

- Veiligheid & Zorg -
Een volle nieuwsbrief met allereerst aandacht voor jongeren: de PGA 18- aanpak in Lelystad, het Expertisenetwerk complexe jeugdhulp Flevoland en Utrecht. En het nieuwe toekomstscenario kind- en gezinsbescherming raakt lokale teams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Zorg- en Veiligheidshuizen; de consultatie staat open. Verder een VNG-interview over 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland én het tweede webinar in de feestreeks; we gaan met o.a. Veilig Thuis in op de aanpak huiselijk geweld. Tot slot, hoe zinvol is de hoorplicht van de Wvggz? Lees vooral verder!

Lees artikel

23 apr. 2021

Op de agenda voor mei

- Webinar 2: Geweld hoort nergens thuis, Aanpak Huiselijk geweld - 
Op dinsdag 11 mei van 12:00-13.30 vindt het tweede webinar plaats in het kader van vijf jaar PGA in Midden-Nederland. Dit webinar staat in het teken van de aanpak huiselijk geweld, Geweld hoort nergens thuis. Bekijk het programma en meld je aan!

- Bibob Netwerkbijeenkomst -
Op 11 mei van 13.15 - 16.15 uur vindt de Bibob Netwerkbijeenkomst voor Midden-Nederland plaats. Georganiseerd door Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht en het RIEC. Het onderwerp is: Zorg(fraude) en de (on)mogelijkheid van de Wet Bibob bij de aanpak ervan. Sprekers deze keer zijn Huub Habets en Matthijs IJzerman. Het belooft een erg interessante (online) meeting te worden! Aanmelden kan door een mail naar: Bibob@provincie-utrecht.nl.

- Webinar: City Deal zicht op Ondermijning - (account vereist)
Op 18 mei van 13.00 tot 14.30 uur organiseren we met de City Deal zicht op Ondermijning, een (online) verdiepingssessie voor gemeenten  in Midden-Nederland over de inzichten en het gebruik van het dashboard. Meld je hier aan (account vereist) en haal meer uit het Dashboard Zicht op Ondermijning. 

- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - Mei - 
Elke maand organiseerd TNO een webinar, waar een TNO-expert ingaat op een relevant thema. Vooraankondiging voor het webinar van 20 mei:
Cultuursensitieve benadering of discriminatie? door Dianne van Hemert. Voor de deelnamelink, klik hier

- Webinarreeks ‘Open bronnen onderzoek’ - (account vereist)
Op verzoek van gemeenteambtenaren heeft het RIEC Midden-Nederland een webinar ‘Open bronnen onderzoek’ ontwikkeld voor gemeenten. Hierin zullen de (on)mogelijkheden van open bronnen onderzoek aan bod komen. Dit webinar wordt driemaal aangebonden en vindt plaats op 20 mei & 27 mei en 3 juni. Er is een maximum aantal deelnemers per keer, dus wacht niet te lang met aanmelden! (account vereist)

- Webinar: Pak uitbuiting aan!
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) lopen meer risico om als slachtoffer en/of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting. Op 15 juni 2021 geven Noord Holland Samen Veilig en het Landelijk Kenniscentrum LVB een webinar over het signaleren en het aanpakken van de uitbuiting. Bekijk hier de flyer

Lees artikel

23 apr. 2021

Verder zeker het lezen waard:

 • Straatwaarde(n): 
  • Escaperoom 
   Je neemt een drugsvat, wat bouwlampen en gesloten kistjes en gaat naar een basisschool. Gekke combinatie zou je denken. Niet als je leerlingen van een basisschool bewust wilt maken van de ondermijnende gevaren van drugscriminaliteit. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Bekijk het hier

  • April 2021: Wist je dat?
   Wist je dat?

   Binding met vrienden of kennissen die betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit, waaronder drugshandel, een zwaarwegende risicofactor is ten aanzien van delictgedrag?

   Bekijk de Wist je dat van april 2021 hier. De eerdere "Wist je datjes?" vind je in de apothekerskast

 • De verschillende gezichten van de coronaprotesten:
  In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 schreef de NCTV over de aanhoudende en soms intimiderende manifestaties van maatschappe­lijk ongenoegen sinds de uitbraak van COVID-19. De zorgen over de coronaprotesten binnen de samenleving en het openbaar bestuur zijn alleen maar groter geworden door recente ongeregeldheden, zoals de rellen na de invoering van de avondklok op 23 januari 2021. Deze analyse van de coronaprotesten raakt aan een minderheid van de Nederlandse bevolking.

 • Succesvol webinar Leefstijlen:
  wil jij ook communiceren op maat over veiligheid?
  Op donderdag 1 april zijn we samen met ongeveer 30 communicatie- en beleidsadviseurs veiligheid van politie, OM en gemeenten digitaal aan de slag gegaan om leefstijlgericht communiceren te gebruiken in ons werk. Benieuwd hoe dit is verlopen? Lees er hier meer over.

 • Wil je inzicht in wat er in 2020 gedaan is op het thema georganiseerde ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland?
  Lees dan de vastgestelde jaarverantwoording 2020 RIEC.

Lees artikel

23 apr. 2021

Escaperoom 'Foute Centen'

Je neemt een drugsvat, wat bouwlampen en gesloten kistjes en gaat naar een basisschool. Gekke combinatie zou je denken. Niet als je leerlingen van een basisschool bewust wilt maken van de ondermijnende gevaren van drugscriminaliteit.

Lees artikel

23 apr. 2021

De verschillende gezichten van de coronaprotesten

In het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53 schreef de NCTV over de aanhoudende en soms intimiderende manifestaties van maatschappe­lijk ongenoegen sinds de uitbraak van COVID-19. De zorgen over de coronaprotesten binnen de samenleving en het openbaar bestuur zijn alleen maar groter geworden door recente ongeregeldheden, zoals de rellen na de invoering van de avondklok op 23 januari 2021.

Lees artikel

21 apr. 2021

Podcast Digitaal Beroofd - Kruip in het hoofd van een slachtoffer en ontdek hoe cybercriminelen te werk gaan

De Veiligheidscoalitie Midden-Nederland brengt een unieke podcastserie uit over cybercrime waarin slachtoffers hun verhaal doen. Met ‘Digitaal Beroofd’ kruipt de luisteraar als het ware in het hoofd van een slachtoffer en ontdekt hoe daders te werk gaan. Politie, OM, en wetenschap geven een unieke kijk achter de schermen van deze snel groeiende vorm van criminaliteit. Digitaal Beroofd is nu te luisteren op jouw Podcastkanaal.

Lees artikel

30 mrt. 2021

Podcast zesde Q College Straatwaarde(n) ‘De logistieke keten van cocaïnehandel’

Afgelopen 15 maart vond het 6e Q College van Straatwaarde(n) plaats. Tijdens het Webinar namen Maikel Dop (operationeel specialist Landelijke Eenheid) en Marco Veldhuis (gebiedsagent) 214 deelnemers mee in de logistieke cocaïneketen: van import tot indruk in de wijk. Kon je niet aanwezig zijn of wil de hoogtepunten van het Webinar nogmaals horen? Bekijk de opties om deze terug te luisteren.

Lees artikel

24 mrt. 2021

Lobby Wet Zorg & Dwang: brief staatssecretaris Blokhuis

De Taskforce Verbinding Veiligheid en Zorg is een lobby gestart om de uitvoeringsproblemen rond de Wet Zorg en Dwang te helpen oplossen.

Zo is er een brief aan onder meer staatssecretaris Blokhuis verzonden.

Lees deze brief hier terug.  

Lees artikel

18 mrt. 2021

Gebruik data belangrijk bij zicht op ondermijningsproblematiek

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
De Veiligheidscoalitie ondersteunt de veiligheidspartners in Midden-Nederland bij de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit. Data kan ons helpen om het zicht op en de kennis van de problematiek te vergroten en daarmee een betere aanpak op de geprioriteerde thema’s genereren. Daarvoor blijkt het noodzakelijk data aan elkaar te koppelen en hieraan gezamenlijk duiding te geven. In dit artikel besteden we aandacht aan een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data, namelijk op Veiligheid in Beeld (VIB), Zicht op Ondermijning (ZoO), netwerkanalyses en geo-informatie. We vertellen over onze ambities op het gebruik van data, hoe je via een kennissessie binnenkort meer leert over het combineren van data op ZoO en hoe netwerk- en geo-analyses ons een unieke inkijk kunnen geven in de drugswereld.

Lees artikel

18 mrt. 2021

Verbinding ZSM en PGA: nog veel te winnen

- Veiligheid & Zorg -
Een jubileumjaar komt met cadeautjes. We blikken in deze editie terug op het 1e webinar van hele reeks webinars in het kader van 5 jaar lokale PGA in Midden-Nederland. OM, reclassering en politie namen de kijkers mee in de wereld van ZSM en de verbinding met de PGA. De Taskforce Zorg en Veiligheid stuurde bovendien een feestelijke verrassingsbox aan de PGA-experts. Ook bracht de Taskforce met veel plezier en trots het interactieve document ‘Inspiratie door intervisie’ uit. Tot slot gaan we apart in deze nieuwsbrief uitgebreid in op de toename van jongerenoverlast in 2020 en op voor de PGA belangrijke nieuwe beleidsregels vanuit het OM. 

Lees artikel

18 mrt. 2021

Op welke manier social media de verkiezingen beïnvloedt

- Digitale Veiligheid -
Deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de afgelopen verkiezingen. We gaan in op de invloed van sociale media op de campagnes, de dreiging van deepfake video’s én hoe ondernemers zichzelf weerbaarder kunnen maken tegen cybercriminelen.

Lees artikel