Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Voorbereiding essentieel
Ondanks dat een incident of crisis vaak anders verloopt dan het crisisplan beschrijft, is voorbereiding essentieel voor een snelle afhandeling en het beperken van mogelijke schade en cascade-effecten. Duidelijk inzicht in rollen, taken en verantwoordelijkheden maakt dit proces een stuk makkelijker. Via laagdrempelige oefeningen kunnen gemeenten hiermee zelfstandig aan de slag.

Verschillende oefenmodules
In de verschillende modules komen twee werelden samen, het digitale domein en crisisbeheersing. Hierin staan oefeningen voor het gemeentelijk beleidsteam. Ook wordt gekeken naar de samenwerking met de CISO, FG, de lokale driehoek en waar nodig zelfs regionaal operationeel team (ROT). De voorbereiding en de uitvoering van de cyberoefening is zelfstandig uit te voeren door het crisisteam van de gemeente. Alle benodigdheden (scenario, berichten, plan van aanpak) zitten in het pakket. 

Neem voor vragen contact op met Jelle Kuiper, beleidsadviseur Digitale Veiligheid bij de VNG.