Burgernet faseert sms/spraakberichten uit

Burgernet faseert sms/spraakberichten uit

Burgernet is flink in ontwikkeling. Op korte termijn vinden weer twee belangrijkste ontwikkelingen plaats. Een daarvan is dat de berichtgeving via sms- en spraakberichten stopt. De oproep aan deze gebruikers is dan ook om over te stappen op de Burgernetapp. Een daarmee samenhangende belangrijke wijziging is de wijziging van de governance.


Burgernet stopt met sms- en spraakberichten

Burgernet kent naast de app, voor geregistreerde gebruikers, ook berichtgeving via sms/spraak. Op 31 augustus van dit jaar stopt deze manier van berichtgeving. De huidige gebruikers ontvangen hierover in de komende maanden tweemaal een bericht dat hen oproept over te stappen op de app.

Waarom stoppen?
De Burgernetapp biedt veel meer mogelijkheden dan sms- en spraakberichten, zoals het versturen van een foto. Ook is de privacy beter geborgd omdat deelnemers zich niet hoeven te registreren. Berichtgeving via de app biedt daarnaast meer ruimte voor de beschrijving van het signalement en de app maakt gebruik van de locatie van de smartphone. Gebruikers van de app ontvangen dus ook Burgernetacties uit de omgeving waar men zich op dat moment bevindt. Tot slot ontvangen app-deelnemers ook AMBER Alerts met foto.

Governance Burgernet wijzigt
Nu we vanaf september 2023 stoppen met het verspreiden van Burgernetacties via sms- en spraakberichten, vervalt die gemeentelijke taak. Na consultatie van gemeenten is daarom besloten om de governance voor Burgernet vanaf 5 juni 2023 te beleggen bij de reguliere governance van de politie, conform de Politiewet 2012. Omdat Burgernet daarnaast technisch is ondergebracht bij LMS en operationeel bij de politie is een verschuiving van de governance naar de politie een logische stap.

Landelijke adviescommissie Burgernet
Burgernetmanager Midden-Nederland Ruben Visscher en een gemeentelijk ambassadeur (werving volgt) blijven landelijk betrokken via een landelijke adviescommissie Burgernet. Hierover volgt later meer informatie.