Bijeenkomsten en evenementen | 4 okt. 2023

Werkt voorlichting als interventie?

Deze vraag stond centraal tijdens de laatste bijeenkomst van de Denktank ‘jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit’. Onder de noemer ‘Baat het niet, dan schaadt het wel…?’ spraken professionals, ervaringsdeskundigen en experts met elkaar over de mate van effectiviteit van interventies op gedragsverandering. Zet bijvoorbeeld een voorlichtingscampagne over de gevaren van de drugscriminaliteit een jongere aan het denken? Of zijn juist interventies als individuele begeleiding en coaching bij deze doelgroep effectiever?

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 27 sep. 2023

Werkend leren; leren van je successen én je ‘fouten’

Werkend leren en de integrale aanpak ondermijning; wat verstaan we eronder en welke uitgangspunten liggen eraan werkend leren ten grondslag? En belangrijker; wat levert het jou op? Om adaptief en flexibel te zijn in de aanpak van ondermijning, is een programmatische aanpak van leren en ontwikkelen nodig. De taskforce GOC heeft dan ook de ambitie om meer kennis op te halen, vast te houden en uit te wisselen, mede vanwege de constatering dat dat nu te weinig gebeurt. Daarnaast heeft niet iedereen hetzelfde beeld over wat samenwerken is en nodigt de manier van samenwerken niet altijd uit tot het goed bespreken van dilemma’s en issues. Iedereen onderkent dat van elkaar leren belangrijk is maar de optimale vorm ontbreekt daarvoor vaak nog. Voorgaande punten komen uit de evaluatie van WagenaarHoes. Om die reden heeft werkend leren een plek gekregen in WPDG 3.0.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 25 sep. 2023

Ad van Breukelen neemt na 14 jaar afscheid

Deze week neemt Ad van Breukelen na 14 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van Bureau RVS en 9 jaar RIEC MN, afscheid. Graag neemt hij de lezers van deze nieuwsbrief nog een keer mee door de regio. Naar waar we vandaan komen; een tijd waarin Midden-Nederland verreweg het hoogst aantal woninginbraken en autokraken kende. Naar alles wat we sindsdien gezamenlijk hebben bereikt. Naar wat goed gaat, wat er nog te doen is en waar we als regio trots op mogen zijn.

Lees artikel

Tips | 25 sep. 2023

Kijk- en luistertips

Deze maand twee interessante podcasts. De eerste gaat over moderne slavernij; de vaak onzichtbare wereld van uitbuiting van mensen uit Zuidoost-Azië. En wil je weten hoe jouw gemeente veerkracht kan opbouwen tegen cyberaanvallen? Luister dan naar de podcast ‘Cybersessions – The time is now.' 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Meld jij je aan voor de leergang privacy en gegevensdeling?

Ook in augustus en september vonden weer lokale ontwikkelsessies plaats in de regio. Een van de thema’s was ‘privacy en gegevensdeling’. Tijdens een sessie kwam de opmerking ‘nooit een nee zonder een komma’ aan bod. Benieuwd wat daarmee bedoeld werd? Lees dan verder. En er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de leergang Organiseren privacy en gegevensdeling. De deadline voor inschrijven is 29 september.

Lees artikel

Onderzoeken en rapporten | 25 sep. 2023

Criminaliteitscijfers: welke invloed heeft het festivalseizoen?

In de eerste acht maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 13 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vijf gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde. Ook is een duidelijk effect van het festivalseizoen te zien op het aantal geregistreerde drugsdelicten.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Jeugdgroepenaanpak: aanbiedingsmemo en het werkproces

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel is voor iedereen beschikbaar. In dit nieuwsbericht een link naar het model. Maar er is voor een aantal gemeenten ook nog werk aan de winkel en we besteden extra aandacht aan de gegevensverwerking.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Burgernetcampagne voor extra deelnemers nu live

“Wist je dat je zelf ook een bijdrage kunt leveren aan een veilige buurt? Download de Burgernetapp vandaag nog en zoek mee naar vermiste of verdachte personen. Iets gezien? Dan bel je via de app 112”.
Met deze boodschap startte op 18 september de Burgernetcampagne om inwoners en ondernemers te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne (filmpje en slider) wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken. Je kan de video zelf ook inzetten. In het vervolg van dit nieuwsbericht vind je de link ernaar.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Lees artikel

Achtergrondinfo | 25 sep. 2023

Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

De komende vier jaar is de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime een speerpunt in de veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. Hoe partners -gemeenten, politie- hierop inspelen lees je in deze nieuwsbrief. Maar ook voor de landelijke overheid is het een belangrijk aandachtspunt. Daarom lanceert de overheid dit najaar drie verschillende publiekscampagnes, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Lees artikel

Beleid en sturing | 25 sep. 2023

OM op gebied aanpak Ondermijning weer nagenoeg op sterkte

Met de komst van een aantal nieuwe collega’s is het ondermijningssmaldeel van het OM weer nagenoeg op sterkte. Zoals bekend heeft Bart Nitrauw na bijna vier jaar als officier 2.0 succesvol te hebben gepionierd met het QRT, zijn werkzaamheden als QRT-officier beëindigd en heeft hij momenteel Cter en radicalisering in portefeuille. Hij rondt zijn QRT-zaken af (er lopen er nog een paar) en draagt per 1 oktober het QRT over aan nieuwkomer Bart Niks. Het blijft dus wel een ‘Bart’; dat scheelt. Bart Niks is net terug uit Curaçao waar hij drie jaar lang een zeer afwisselende portefeuille onder zijn hoede heeft gehad.

Lees artikel

Achtergrondinfo | 19 jul. 2023

Komende maand geen nieuwsbrief

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Het PGA-Lab; waar zijn we de komende tijd mee bezig?

Wat we gedaan hebben is interessant maar wat er nog staat te gebeuren is ook goed om in de gaten te houden. Zo vindt in november de regionale vakdag voor PGA-coördinatoren plaats. Hou voor de datum en de locatie je mail en deze nieuwsbrief in de gaten. En binnenkort publiceert de website van de Vrije Universiteit (VU) twee afstudeerscripties naar het gebruik van de PGA-monitor in Midden-Nederland. In deze nieuwsbrief lees je meer over de inhoud ervan. Ook kan je je aanmelden voor een leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling’ en hebben we een aantal interessante kijktips voor je.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Het PGA-Lab: wat hebben we de afgelopen tijd zoal gedaan?

We zijn erg druk in Midden-Nederland als het gaat om de PGA. Zo heeft de eerste brainstormsessie voor het digitaal PGA-platform plaatsgevonden. En hielden we burendagen in de districten; sessie die in het teken stonden van elkaar ontmoeten en van elkaar leren.  En welke rol kan ervaringsdeskundigheid spelen in herstel van het gewone leven bij PGA-klanten? Dat was de centrale vraag om te beantwoorden tijdens een ervaringsdeskundigheidsessie met tien forensische ervaringsdeskundigen. Een sessie die zeker een vervolg krijgt.

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 18 jul. 2023

Gooise Meren organiseert ondernemerscongres

Op maandag 3 april organiseerde de gemeente Gooise Meren een ondernemerscongres voor alle ondernemers in de gemeente. Het was een dag vol interessante sprekers, een congresmarkt en een afsluitende borrel om na te praten en te netwerken. Het team openbare orde en veiligheid (OOV) van de gemeente bundelde de krachten samen met PVO Midden-Nederland, de Fraudehelpdesk en de digitaal wijkagent van de politie. Samen namen zij deel aan de congresmarkt en gingen in gesprek met de ondernemers over het thema digitale veiligheid, met als doel de cyberweerbaarheid te vergroten.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Nieuw 7 stappenmodel ‘werkproces aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’ beschikbaar

Twee maanden geleden ontvingen alle gemeenten het geactualiseerde samenwerkings- en privacyconvenant Jeugdgroepenaanpak Midden-Nederland. Enkele gemeenten hebben de ondertekening al geregeld, waarvoor dank. Sinds kort is ook het bijbehorende landelijke 7-stappenmodel voor iedereen beschikbaar. 

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Cijfers geregistreerde criminaliteit: warme weer in juni heeft invloed

In de afgelopen warme maand juni zien we bij een aantal delicten een stijging ten opzichte van juni 2022 waarbij het mooie weer in combinatie met evenementen van invloed is geweest; jongerenoverlast, drugsdelicten en geweldsincidenten.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Leerkring VOG-P (screening) van start

Op 6 juli vond de eerste leerkring screening Verklaring omtrent Gedrag met justitiële en politiegegevens (VOG-P) plaats. Bij de leerkring vanuit het programma weerbare overheid, waren deelnemers uit verschillende districten aanwezig. Goed was dat er niet alleen OOV-ers maar ook HR-professionals aan tafel zaten. Want de screening van medewerkers beoogt corruptie en ondermijning in organisaties te voorkomen; iets wat beide disciplines aangaat.

Lees artikel

Campagnes | 18 jul. 2023

Registreer je nu voor het congres - Samen digitaal veilig: Gemeenten aan de slag!

Op donderdag 28 september organiseert het programma Digitale Veiligheid van de VNG het congres Samen digitaal veilig: Gemeenten aan de slag! Deze dag vindt plaats in Amersfoort en is speciaal bestemd voor lokale bestuurders, ambtenaren, raadsleden en landelijke partners van de VNG.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 18 jul. 2023

Wet goed verhuurderschap; wat kan jij ermee?

Op 1 juli is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet biedt gemeenten handvatten in de strijd tegen ondermijning. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. En wil jij innovatieve of gedurfde interventies inzetten in de strijd tegen ondermijning? De gemeente Vijfheerenlanden en Lelystad laten zien hoe je dat doet. 

Lees artikel