Er is meer mogelijk dan we denken!

Er is meer mogelijk dan we denken!

Martin Sitalsing verlaat met ingang van 1 juni de eenheid Midden-Nederland. Hij gaat aan de slag als politiechef van de eenheid Noord-Nederland. Martin was sinds oktober 2019 politiechef van de eenheid Midden-Nederland. De procedure voor een opvolger in Midden-Nederland loopt. Maar uiteraard verlaat hij de regio niet zonder woord van afscheid.


Terugkeer naar het Noorden
Martin over zijn overstap: “Ik heb het nog steeds uitstekend naar mijn zin in Midden-Nederland. Dat maakt de beslissing om over te stappen dan ook geen makkelijke. Midden-Nederland als draaischijf van wat er op veiligheidsgebied speelt in het hele land, brengt een bepaalde dynamiek met zich mee. Het Marengo-proces, het hele gebeuren rondom bewaken en beveiligen en de dynamiek van het Mediapark is vaktechnisch gezien natuurlijk razend interessant. Maar de kans om nu terug te keren naar het Noorden, waar ik woon en een groot deel van mijn eerdere loopbaan bij de politie, de GGZ en de Jeugdbescherming heb doorgebracht, wil ik graag grijpen. Ik blijf trekker van de landelijke thema’s zorg en veiligheid en jonge aanwas. Ook Politie voor Iedereen laat ik natuurlijk niet los.”

Wat wenst Martin Midden-Nederland toe in de aanpak van ondermijnende criminaliteit?
“Wat ik Midden-Nederland toewens is een scherpe hantering van het begrip ondermijning, waarbij de oorsprong in georganiseerde criminaliteit ligt. Anders lopen we het risico dat het begrip een vergaarbak wordt. Een effectieve aanpak van ondermijning vraagt een bredere blik dan alleen vanuit de koker van het strafrecht. Fijn dat daar al veel stappen in zijn gezet. Hierop moeten we voortborduren.”

Laten we experimenteren
“We opereren nog steeds heel erg vanuit ons eigen organisatieprincipe. Veel informatie houden de partners nog steeds exclusief voor zichzelf of zijn ze te terughoudend. De moeite die het kost om informatie van elkaar te krijgen is nog steeds een puzzel.”

Martin ziet een oplossing in het specifieker maken van bepaalde vraagstukken. “Ethische bezwaren of privacyregels zijn nu vaak een sta in de weg, maar om echt snelheid te maken pleit ik voor een toetsingscommissie. Naar het voorbeeld van de commissie Stiekem in de Kamer. Een specifieke casus op het gebied van ondermijnende criminaliteit leggen we voor aan deze commissie in een beperkte samenstelling. Die beoordeelt de methode van informatiedeling. Er is wellicht meer mogelijk dan wat we denken. Laten we daarmee gaan experimenteren.”

 Namens Midden-Nederland: Grote dank en veel succes


In Midden-Nederland gaan we Martin erg missen. We wensen hem een prachtige doorstart in het mooie Noorden!