17 mei 2022

Geregistreerde criminaliteit verder gestegen met 4%

In de eerste vier maanden van 2022 stijgt de totaal geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij tien gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Daar staan evenzoveel gemeenten tegenover waar de criminaliteit met minimaal 10% daalde. Het aantal geregistreerde woninginbraken (voornamelijk geslaagde) is met name gestegen in de maanden maart en april. Daarmee is de stijging van woninginbraken 28% in de periode januari tot en met april 2022. In vergelijking met dezelfde periode in 2020 is er echter nog altijd sprake van een daling.

Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel (achter de inlog).

Lees artikel

17 mei 2022

Regionale en landelijke actualiteiten op het snijvlak van Veiligheid en Zorg.

In deze editie een oproep aan jou om je stem te laten horen over de PGA-Monitor en online kennissessies. Ook lees je hoe je signalen van een LVB herkent. En waarom staat er een camera opgesteld in de ruimte van ZSM? 

Lees artikel

17 mei 2022

RE_B00TCMP vergroot weerbaarheid tegen cybercrime carrière

In april is er, na het ontvangen van de subsidie, een RE_B00TCMP georganiseerd in de oude Prodent fabriek in Amersfoort. Het RE_B00TCMP richt zich op het weerbaar maken van jongeren die affiniteit hebben met IT, tegen het ontwikkelen van een cybercrime carrière. Dit gebeurt door jongeren en hun ouders te informeren over wat wel en niet mag op het internet, maar vooral hoe ze hun IT-skills op een positieve manier kunnen inzetten om de (online) wereld een stukje mooier en veiliger te maken.

Lees artikel

17 mei 2022

Pilot leerlingen groep 7-8 ‘Hackers de Baas’ afgerond

Om de digitale weerstand van kinderen te vergroten, is in het najaar van 2021een pilot gestart, bestaande uit drie lessen van Hackers de Baas. De pilot was in samenwerking met de Universiteit Twente en vond plaats onder 137 leerlingen op vier scholen in Veenendaal. In verband met o.a. corona hebben niet alle leerlingen het programma gevolgd maar uiteindelijk hebben 88 van hen het vijftien weken durende programma geheel doorlopen.

Lees artikel

17 mei 2022

Burgernet werkt hard aan forse doelstellingen voor 2022

Burgernetmeldingen hebben de afgelopen maanden al tot meerdere successen geleid, waarbij vermiste personen of daders van een overval razendsnel werden opgespoord. Om dit succes uit te breiden, heeft Burgernet Midden-Nederland zichzelf forse doelstellingen opgelegd ten aanzien van onder andere het aantal nieuwe deelnemers en het aantal gemeenten dat een Burgernetambassadeur heeft.

Lees artikel

21 apr. 2022

Campagne Senioren en Veiligheid van start

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is op 5 april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Lees artikel

21 apr. 2022

Stadsmakers Utrecht: hoe bewoners helpen om de wijk digitaal weerbaar te maken

In Utrecht zijn politie en gemeente samen met bewoners aan de slag gegaan met digitale veiligheid. Naar het voorbeeld ‘Digitale Buurtambassadeurs’ uit Breda leiden ze vrijwilligers op tot ‘stadsmaker digitale veiligheid’. In dit artikel vertellen ze meer over hun eerste ervaringen, bewonersbijeenkomsten en initiatieven die tijdens dit project zijn ontstaan.

Lees artikel

21 apr. 2022

Bouw jij mee aan de nieuwe regionale Veiligheidsstrategie?

Ben jij erbij op 23 of 31 mei?

Een geeltje, een stift, opgestroopte mouwen en de benen op de tafel. Zo ziet de middag eruit. Maar wat is er dan aan de hand? Het antwoord: we gaan de basis leggen voor de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. Dat doen we in Midden-Nederland sámen en daar zijn we trots op!

Ben jij beleidsadviseur oov, of professional bij de politie of het OM? Meld je dan aan!

Lees artikel

21 apr. 2022

Onrust onder jongeren door de oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne leidt tot angst onder jongeren, zo blijkt uit recent onderzoek van Unicef. Volgens dit onderzoek maakt de helft van de Nederlandse jongeren zich zorgen over een mogelijke oorlog. Gevoelens van verdriet en angst hebben impact op hun gevoel van veiligheid. Maar hoe ga je met jongeren hierover in gesprek? En wat kun je doen om deze zorgen weg te nemen?

Lees artikel

21 apr. 2022

Alles over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg

Jouw mening telt! Stem, voor je de rest van de nieuwsbrief leest, graag eerst op jouw favoriete thema voor een volgende kennissessie. Een link naar de poll vind je in het eerste artikel.  En lees daarna verder over de ontwikkelingen op het snijvlak van veiligheid en zorg. Zo zijn er regionale ontwikkelingen op het gebied van de Wet zorg en dwang en is er nieuws over een recente subsidieaanvraag voor het PGA-Lab, het lerend netwerk Veiligheid & Zorg Midden-Nederland!

Lees artikel

21 apr. 2022

Tussenrapportage pilots met aanpak MDA++

Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar MDA++, een methode waarbij professionals samenwerken rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen van de aanpak. In een tussenrapport lees je over een aantal voorlopige resultaten. Hierin staan de werkzame elementen genoemd, de resultaten van de effectmeting in de regio Friesland en zijn de eerste bevindingen uit de casestudies te lezen.

Lees artikel

21 apr. 2022

Geregistreerde criminaliteit in eerste kwartaal gestegen met 3%

Het eerste kwartaal laat in de geregistreerde criminaliteit een stijging zien van 3%. Het aantal woninginbraken piekt hierin met +24%. Verder laat het jaar 2021 een sterke stijging van activiteiten in de transportsector zien voor Midden-Nederland. 

Lees artikel

21 apr. 2022

Lees -en luistertips

Het is al weer tien jaar geleden: het schietdrama in Alphen aan den Rijn. Een drama dat bijdroeg aan meer aandacht voor de verbinding veiligheid en zorg. Je leest er meer over in het artikel. En beluister ook de podcast. Daarnaast is er ook een podcast over de aanpak van multiproblematiek in gezinnen.

Lees artikel

21 apr. 2022

Vluchtelingenstromen uit Oekraïne en de verhoogde kans op mensenhandel

In dit nieuwsitem delen we actuele informatie rondom de zorgen en geruchten over mensenhandel en mensensmokkel ten aanzien van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast gaan we in op de taak van gemeenten om vluchtelingen op te vangen en delen we handreikingen en e-learnings die hierbij ondersteuning kunnen bieden. 

Lees artikel

21 apr. 2022

Onderzoek ‘(On)zichtbare beelden’ biedt meer zicht op jonge aanwas in de harddrugscriminaliteit

In dit artikel vind je weer de maandelijkse wist-je-dat van Straatwaarde(n). Hierin lees je onder andere meer over het feit dat niet alleen jongeren met de bekende risicofactoren tot de jonge aanwas behoren maar ook jongeren uit relatief welgestelde wijken. Normalisering van drugsgebruik en de kick van de handel spelen hierbij een rol. Dit ‘weetje’ is naar voren gekomen uit onderzoek in tien gemeenten. De resultaten van dit onderzoek lees je in het rapport ‘(On)zichtbare beelden. Een link naar het rapport vind je in deze nieuwsbrief.

Lees artikel

21 apr. 2022

PGA-specialisten ontmoeten elkaar op platform regio Utrecht

Voorkomen dat je het PGA-wiel opnieuw moet uitvinden of dat je op een eilandje komt te staan? De gemeentelijk PGA-specialisten in de regio Utrecht wisten daar wel raad mee: “Dan komen we toch gewoon af en toe vrijblijvend bij elkaar”?

Lees artikel