Tips | 23 nov. 2022

Trainingen signaalherkenning mensenhandel voor verschillende branches

De aanpak van allerlei vormen van criminaliteit -waaronder mensenhandel- is allang geen taak meer van de overheid alleen. De website No place for sextrafficking.org biedt diverse branches gratis trainingen aan op het gebied van herkenning van signalen van mensenhandel. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek stimuleren hotels in hun gemeente de training te volgen.

Lees artikel

23 nov. 2022

Blijf in ontwikkeling: congressen en bijeenkomsten

Enkele interessante tips voor congressen en bijeenkomsten rondom het thema Veiligheid en zorg.

Lees artikel

21 okt. 2022

Aandacht voor slachtoffers mensenhandel essentieel

In de aanpak van mensenhandel is het (h)erkennen van slachtofferschap en weten wat je als professional kunt doen voor slachtoffers, erg belangrijk. Dit was onderwerp van gesprek tijdens de middag tegen mensenhandel op 13 oktober. Verder in deze nieuwsbrief: het ministerie van Justitie en Veiligheid lanceert een publiekswebsite over (de aanpak van) georganiseerde criminaliteit: www.nederlandtegengeorganiseerdecriminaliteit.nl. En heb je nog wel eens vragen over hoe het RIEC-LIEC bestel nou eigenlijk werkt? Bekijk dan de animatie die dit alles in slechts twee minuten uitlegt.

Lees artikel

21 okt. 2022

Verbinding Veiligheid en Zorg

Het aangepaste reglement problematische jeugdgroepen is eindelijk klaar. Verder: de Taskforce Veiligheid en Zorg bracht een werkbezoek aan Sherpa in Baarn, en de nieuwe ketenmanager ZVH regio Utrecht stelt zich aan je voor.

Lees artikel

21 okt. 2022

Update PGA-Lab: Schrijf je nu in voor het webinar op 22 november

Dat mag ik niet van de AVG”. Een veelgehoorde opmerking die een gezond gesprek en gegevensdeling vaak in de weg staan. Maar als we nu eens écht kijken hoe het zit? Wat moet jij weten over de AVG en over nieuwe wetgeving die eraan komt? En zijn er slimme manieren om de broodnodige samenwerking in stand te houden? Kom hier meer over te weten tijdens een webinar op 22 november. 

Lees artikel

Bijeenkomsten en evenementen | 21 okt. 2022

Straatwaarde(n) neemt deel aan symposium over Italiaanse aanpak van maffia en kick-off aanpak jonge aanwas succes

Kunnen we in Nederland wijze lessen leren van de Italiaanse maffia-aanpak? En hoe creëer je met behulp van vrijwilligers een hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid? Straatwaarde(n) deed hiermee ervaring op tijdens het symposium ‘Il metodo Italiano’. Ook vond in de gemeente Vijfheerenlanden de aftrap plaats van de overkoepelende aanpak jonge aanwas.  

Lees artikel

21 okt. 2022

Districtelijke sessies vormen startsein voor schrijven districtelijke uitvoeringsplannen

In de afgelopen weken vonden in alle districten van Midden-Nederland startsessies plaats met gemeenten, OM, politie en Belastingdienst. De sessies waren bedoeld om in ieder district ‘handen en voeten te geven’ aan het nieuwe actieplan ‘Wie praat, die gaat 3.0’ in de vorm van tweejarige uitvoeringsplannen 2023-2024.

Lees artikel

Veiligheidsontwikkeling | 21 okt. 2022

Geregistreerde criminaliteit: aantal winkeldiefstallen stijgt met 44%

In de eerste drie kwartalen van 2022 is de totale geregistreerde criminaliteit in Midden-Nederland  met 4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Van de 38 gemeenten is bij vijf gemeenten de geregistreerde criminaliteit met 10% of meer toegenomen. Bij negen gemeenten daalde de criminaliteit met minimaal 10%. De grootste stijgingen zien we bij (brom)fietsdiefstal (+27%), winkeldiefstal (+44%) en zakkenrollen (+67%). Het aantal incidenten met personen met verward gedrag en ongevallen op de weg stijgt al enkele jaren gestaag. 

Lees artikel

20 sep. 2022

We mogen trots zijn op het actieplan ‘Wie praat, die gaat’ 3.0

Op 15 september heeft de Veiligheidscoalitie met trots het regionale versterkingsplan tegen ondermijnende criminaliteit aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. In dit actieplan staat hoe de samenwerkende partners de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit effectiever tegenwicht willen bieden. Wie praat, die gaat 3.0 is tot stand gekomen in samenwerking met de 38 gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. 

Lees artikel

20 sep. 2022

Ondersteuningsbudget kwetsbare burgers beschikbaar voor iedere gemeente

In 2022 en 2023 kunnen gemeenten een eenmalige financiële impuls aanvragen tot maximaal €10.000 om hiermee de dienstverlening aan de (meest) kwetsbare burgers te verbeteren en te versterken. De financiële impuls is onderdeel van bredere ondersteuning door een team van regioadviseurs van het samenwerkingsplatform sociaal domein. Aanvragen van het budget is mogelijk vanaf 1 september.

Lees artikel

20 sep. 2022

RIEC actualiseert integrale werkprocessen

Onder het RIEC-convenant werken verschillende overheidspartners samen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze aanpak vindt plaats op basis van diverse werkprocessen, te weten het werkproces Integrale casusaanpak, handhavingsknelpunten en Gebied- en wijkscan. Naar aanleiding van signalen dat deze werkprocessen onvoldoende aansluiten bij de praktijk, is een werkgroep geformeerd om de processen te actualiseren. Het resultaat hiervan is een concept werkproces integrale samenwerking.

Lees artikel

20 sep. 2022

Toolkit bewustwording ondermijning voor gemeenten beschikbaar  

Kennen medewerkers de signalen en risico’s van ondermijnende criminaliteit? En wat doen ze met signalen? Om gemeenten te helpen het bewustzijn van medewerkers te vergroten, heeft het RIEC Midden-Nederland een toolkit Interne bewustwording ondermijning samengesteld. De toolkit biedt gemeenten een helpende hand om de verschillende afdelingen te betrekken in de aanpak ondermijning en bewust te maken van de risico’s van ondermijnende criminaliteit in en voor hun gemeente.

Lees artikel

Plannen van aanpak | 20 sep. 2022

Structurele financiering voor Platform Veilig Ondernemen Midden-Nederland

De komende 4 jaar ontvangt het PVO Midden-Nederland een structurele financiering van 800.000 euro per jaar, beschikbaar gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tot en met 2021 hadden de meeste PVO's in Nederland geen meerjarig gegarandeerde middelen. Dat gold ook voor het PVO Midden-Nederland. Hierdoor was het lastig om een duurzame, inhoudelijke lijn en samenwerking met het bedrijfsleven te ontwikkelen. Met de structurele financiering voor de komende vier jaar komt hier dus verandering in.

Lees artikel

20 sep. 2022

Belangrijke oproep aan PGA-experts en procesregisseurs

In deze nieuwsbrief meer informatie over het nieuwe reglement problematische jeugdgroepen. Ook doen we een oproep aan PGA-experts en procesregisseurs over de samenwerking tussen PGA en ZSM-partners en kan je je aanmelden voor bijeenkomsten over de PGA rondom voetbalgeweld.

Lees artikel

20 sep. 2022

PGA-Lab van start!

Met de toekenning van een subsidie van ZonMw heeft de regio Midden-Nederland het vertrouwen gekregen om de komende drie jaar te bouwen aan een lerend netwerk met alle betrokken zorg- en veiligheidsprofessionals. Dit is natuurlijk een prachtige erkenning van al het goeds wat we met elkaar al hebben bereikt rond de (lokale) PGA. Onder de naam PGA-lab gaan we elkaar ontmoeten, van elkaar leren en gezamenlijk ontwikkelen. Kleinschalig (lokaal) en regionaal. 

Lees artikel

20 sep. 2022

Team Operationele Versterking traint Bestuurlijk Interventieteam Gooi en Vechtstreek

Op dinsdag 30 augustus verzorgde het Team Operationele Versterking van het RIEC een training voor het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Gooi & Vechtstreek. Tijdens de training kwamen onderwerpen als kennis over controles op bedrijventerreinen, algemene gesprekstechnieken en vooral het daadwerkelijk (in een oefensetting) uitvoeren van integrale controles aan bod. De deelnemers van het Bestuurlijk Interventieteam konden zo in een veilige omgeving oefenen en samenwerken. 

Lees artikel

20 sep. 2022

Lichte stijging totaal geregistreerde criminaliteit

Iedere maand geven we een (algemene) update van de belangrijkste ontwikkelingen in de veiligheids- en criminaliteitscijfers. Deze maand: een forse stijging van het aantal zakkenrolincidenten en de jongerenoverlast is terug op het niveau voor corona.   

Lees artikel

8 jul. 2022

Wet zorg en dwang: Vergoeding IBS voor mensen met een verstandelijke handicap zonder Wlz-indicatie vanuit de zorgverzekeringswet

Burgemeester Dijksma van Utrecht deed in maart van dit jaar een prangende oproep aan minister Helder van VWS om met een oplossing te komen voor mensen met een verstandelijke handicap die in crisis gedwongen zorg nodig hebben maar nog niet beschikken over een Wlz-indicatie.

Lees artikel