15 nov. 2021

Alles over de afgelopen webinar, jongeren en drugscriminaliteit en meer

- Veiligheid & Zorg -
Webinar over Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit gemist? Alvast een plekje bemachtigen voor de volgende? Wil je leren hoe de gemeente Almere jongeren probeert te behoeden voor criminaliteit? En wist je al dat het de Week tegen Kindermishandeling is? Pak even een kopje koffie en neem de tijd voor deze onderwerpen en meer in deze nieuwsbrief.

Lees artikel

15 nov. 2021

Bestuurlijke ronde tafel ‘Radicalisering en Extremisme’

Hevige sneeuwval en lockdown maatregelen … dit waren de redenen dat de bestuurlijke werkgroep Radicalisering en Extremisme tot twee keer toe de Bestuurlijke Ronde tafel moest uitstellen. De behoefte aan een dergelijke intervisie-bijeenkomst bleef bestaan en op 8 november jl. was het dan eindelijk zover. 

Lees artikel

15 nov. 2021

Overgang Amber Alert naar Burgernet

Al maanden wordt erover gesproken in de media: Amber Alert wordt ondergebracht in de Burgernetapp. Via een “warme overdracht’ van Amber Alert door de private partij die het hostte (Netpresenter) is de politie nu de eigenaar, net als van de merknaam Amber Alert. Wat betekent dit nu precies?

Lees artikel

15 nov. 2021

Op de agenda voor de komende maand

- CCV - Livestream over jongeren uit de criminaliteit houden
Het CCV verzorgt op dinsdag 23 november een livestream met interessante sprekers over het voorkomen dat jongeren in de zware criminaliteit belanden. Van 13.00 uur tot 16.30 uur worden deelnemers online bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, succesvolle programma’s en nieuwe inzichten om jonge aanwas uit de criminaliteit te houden. Deelname is gratis. Je kunt hiervoor een link naar de livestream aanvragen. Eén van de sprekers is Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht. Ze spreekt over ‘Het doorbreken van jonge criminele drugscarrières met een persoonsgerichte aanpak'. Meer lezen?

- Straatwaarde(n) - 9e Q College
Het negende Q College vindt plaats op: maandag 29 november van 10.00 uur tot 11.30 uur. In dit Q college staan we stil bij de praktijk van de jeugdreclassering en luisteren we naar het verhaal van een leefwereldexpert. We nemen jullie mee in het verhaal van zijn leven en het vallen en opstaan bij het afstand nemen van criminaliteit. Jordi, leefwereldexpert en Wendy van Lith, criminoloog bij de jeugdreclassering nemen jullie mee in hun praktijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan straatwaarden@riec-mn.nl

- VNG - Webinar Mensenhandel: Beleid, tools, regelgeving en het speelveld - 
De VNG organiseert met o.a. het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en FairWork een drietal webinars omtrent de implementatie van het Kader aanpak mensenhandel. Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid ontwikkelde de VNG, in samenwerking met Comensha, gemeenten en andere partners, 2 instrumenten: het KOMPAS / Aanpak Mensenhandel en het Kader aanpak mensenhandel. Op 2 december zal de het tweede webinar plaatsvinden, van 10:30 tot 12:00 uur. Het eerste webinar is terug te kijken via YouTube. Je kunt je ook al inschrijven voor het derde webinar.

- Zorg en veiligheidshuizen - Lancering e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ -
Professionals die met jeugd werken kunnen sinds 3 november hun kennis op het gebied van Privacywetgeving en Beroepsgeheim vergroten. Speciaal hiervoor heeft de GGZ Ecademy de gratis e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het Jeugddomein’ gelanceerd. De e-learning wordt gevolgd op de tijd en plaats waar de professional voor kiest en duurt ongeveer een uur.  Meer lezen?

Lees artikel

15 nov. 2021

Gratis e-book Fuik maakt professionals wegwijs in de (criminele) wereld van jongeren

Een leerling die opeens dure merkkleding draagt of in een gloednieuwe auto naar school komt; het kunnen signalen zijn die erop wijzen dat jongeren afglijden in de criminaliteit. Te vaak weten professionals, bijvoorbeeld docenten, niet hoe ze deze signalen moeten interpreteren of waar ze deze kunnen melden.

Lees artikel

15 nov. 2021

Onderwijsprogramma “Kapot Sterk’ breidt uit met drie extra scholen

-Straatwaarde(n)-
Na een succesvolle pilot met 2 scholen in 2020, zijn er vanaf dit schooljaar drie nieuwe basisscholen in Utrecht gestart met het onderwijsprogramma Kapot Sterk (beschikbaar na inlog). Het programma is bedoeld voor kinderen uit groep 7-8 en heeft als doel het vergroten van de weerbaarheid tegen verleidingen uit de wereld van (drugs)criminaliteit. Straatwaarde(n), dat zich in Midden-Nederland richt op het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit, doet dit samen met partners zoals de gemeente, politie, Halt, het OM, jongerenwerkers en positieve rolmodellen.

Lees artikel

14 okt. 2021

Maak kennis, praat- en spijker bij (met of zonder een kopje koffie)!

- Veiligheid & Zorg -
Maak kennis met onze nieuwe Projectleider, lees over bijzondere filmopnames in Almere en wordt bijgepraat over de acties rondom capaciteitsproblemen van JJI’s. En natuurlijk kan je weer lezen hoe je je kennis kunt bijspijkeren deze maand. Dit keer met een webinar op 29 oktober boordevol tips & trucs over PGA aanpak van jongeren in de drugscriminaliteit en een interessante bijeenkomst in Almere waarin kennis wordt gedeeld die is opgedaan in drie jaar aanpak van het thema ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dus pak een kopje koffie en neem even de tijd voor deze nieuwsbrief.

Lees artikel

14 okt. 2021

Opening Huis voor Veiligheid vestigt aandacht op mensenhandel

- Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit -
Op 23 september vond in Baarn de officiële opening plaats van het Huis voor de Veiligheid, een gezamenlijk initiatief van de politiebonden NPB en ACP. Het Huis voor de Veiligheid is bedoeld als een fysiek kruispunt waar professionals en organisaties binnen het veiligheidsdomein elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Lees artikel

14 okt. 2021

Summerschool ook in andere jaargetijden succesvol

- Straatwaarde(n) - 
De zomer mag dan voorbij zijn, de succesvolle ‘summerschool’ uit Amersfoort gaat door. 27 jongeren uit de Amersfoortse wijk Liendert, door de jongeren zelf een pechwijk genoemd, hebben sinds enige tijd een nieuw doel in hun leven. En met succes. Maandag 11 oktober namen zij het podium van de Melkweg in Amsterdam over tijdens de start van de Week van de Veiligheid. In het teken van de campagne ‘Drop your knife doe wat met je life’ brachten zij een rap uit. Bekijk de lancering, plus rap op de site. 

Lees artikel

14 okt. 2021

Nieuw in de apothekerskast!

Lachgas (Veilig Uitgaan): Vanaf 1 juli wordt bij openlijk gebruik van lachgas en ander openlijk drugsgebruik een bestuurlijke strafbeschikking mogelijk. Lees hier de Ledenbrief van de VNG. Ook nieuw in de Apothekerskast is een barrièremodel ontwikkeld door RIEC Oost-Nederland, om inzichtelijk te maken welke barrières in het bedrijfsproces van lachgas het RIEC-samenwerkingsverband kan opwerpen om de risico’s van ondermijning te beperken c.q. voorkomen, wanneer lachgas op lijst II van de Opiumwet wordt geplaatst.

Mensenhandel: De lade Mensenhandel in de Apothekerskast is geactualiseerd. Zo vind je hier nu o.a. het Kader Aanpak Mensenhandel, het Rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) ‘Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting’ en de Handreiking van het Ministerie JenV ‘De aanpak van mensenhandel en het gebruik van persoonsgegevens.’ Neem gauw een kijkje!

Lees artikel

14 okt. 2021

Op de agenda voor de komende maand

- Week van de veiligheid -
Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert, deze week, iedere avond een talkshow over het thema van de dag onder leiding van presentator Ewout Genemans. Mis deze niet, want je krijgt veel informatie en praktische tips. De uitzending start om 19.30u en is terug te kijken wanneer je maar wilt, via deze link (Youtube Kanaal).

- CCV - Talkshow 'Crimineel verpand?' -
Het CCV organiseert op op verschillende dagen, in 9 regio's, samen met de Platforms Veilig Ondernemen (PVO) de online talkshow ‘Crimineel verpand?’. In elke talkshow staat een specifiek thema centraal, dat wordt besproken met tafelgasten uit de regio waar de talkshow plaatsvindt. Ben jij actief betrokken bij de verhuur van woningen of bedrijfspanden bij een gemeente, woningcorporatie, makelaar of vastgoedeigenaar? Dan mag je de talkshow ‘Crimineel verpand?’ niet missen. In een uurtje wordt je bijgepraat over het thema en krijg je handreikingen om zelf mee aan de slag te gaan. Dus reserveer de data in je agenda en meld je aan >>.

  • 20 Oktober, ondermijdende criminaliteit in bedrijfspanden, Oost-Nederland
  • 10 November, illegaal gebruik van huurpanden, Rotterdam
  • 15 November, voordelen en risico's van bedrijfsverzamelgebouwen, Noord-Holland
  • 18 November, ondermijnende activiteiten in huurpanden, Noord-Nederland
  • 29 November, panden in transport- en logistieksector voor criminele doeleinden, Limburg

- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning -
Elke derde donderdag van de maand, dus deze maand donderdag 21 oktober, vindt het TNO Inloopspreekuur Ondermijning plaats. Dit Inloopspreekuur is toegankelijk voor medewerkers van deelnemende RIEC’s en hun convenantpartners. Experts van TNO denken graag out of the box mee met kwesties in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In het webinar worden de volgende vragen beantwoord: Hoe kan fenomeenanalyse met MARVEL helpen aard en omvang van criminele fenomenen en misbruikte gelegenheidsstructuren te analyseren? Hoe kom je vervolgens tot effectieve, integrale interventies? En: wat is er voor nodig om de methode toe te passen in de RIEC-context? Daarbij wordt vooruit gekeken naar de begin-2022 te geven MARVEL-cursus voor RIEC-analisten. Neem deel aan het webinar via deze deelnamelink.

- PGA 5 Jaar - Webinar: Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit -
De vijfde webinar op 29 oktober van 11.00 uur tot 12.30 uur in het kader van 5 jaar PGA Midden Nederland: ‘Persoonsgerichte aanpak voor jongeren in de drugscriminaliteit‘ met Karel van Duijvenbooden (ketenmanager Zorg en Veiligheidshuis regio Utrecht), Mathijs Zwinkels en Taoufik Ameziane (beiden PGA-experts gemeente Utrecht). Zij zullen vertellen over onder andere de aanpak ‘Zuid’ in Utrecht en hun ervaringen als Pga-expert specifiek voor jongeren in de drugscriminaliteit, de successen die ze hebben bereikt (en hoe!) evenals de problemen waar ook zij soms tegenaan lopen. Meld je aan via deze link >>

- CCV - Het BOA Event -
Op 4 en 5 november 2021 vindt alweer de vierde editie van het BOA Event plaats op de Politieacademie in Apeldoorn. Georganiseerd door het BOA-platform en het BOA-expertisecentrum. Dit evenement biedt professionals, werkzaam op het gebied van toezicht en handhaving, de  mogelijkheid om kennis te delen, inspiratie op te doen en kennis. Er worden twee dagen georganiseerd die ieder hun eigen programma hebben. Bekijk hier alle mogelijkheden.

Lees artikel

21 sep. 2021

Wat is de relatie tussen fakenieuws en angst voor criminaliteit?

Fakenieuws is van alle tijden. Maar wat is eigenlijk het verband tussen mediaberichtgeving en angst voor criminaliteit? En specifieker: wat is de relatie tussen fakenieuws en angst voor criminaliteit? In deze nieuwsbrief lees je er meer over. Daarnaast het nieuws dat het goed gaat met Hackshield in Midden-Nederland. De game waarmee kinderen zich spelenderwijs wapenen tegen cybercriminaliteit wordt al in meer dan 25 gemeenten in onze regio gespeeld door ruim 5200 cyberagents. Al bekend met "Hackshield in de klas"?

Lees artikel

21 sep. 2021

Masterclass Strafrecht van 7 september jl. terugkijken? Dat kan nu!

In deze nieuwsbrief kijken we terug op de masterclass strafrecht voor alle ketenpartners van het Openbaar Ministerie, voor wie dit strafrecht vaak toch een beetje abracadabra is. Maar nu weten we allemaal waarom de een in de gevangenis belandt voor een winkeldiefstal en de ander, verdacht van een mishandeling, weer naar huis mag. Wat het verschil is tussen een voorgeleiding en een raadkamer en natuurlijk nog veel meer. Weet jij het nog niet? Kijk dan vooral even terug, dat helpt je in de samenwerking in de keten! Verder lees je meer over mooie initiatieven tegen huiselijk geweld in de regio. 

Lees artikel

21 sep. 2021

Regio MNL boekt goede resultaten in het aanpakken van criminele geldstromen

“Als een verdachte chagrijnig wordt omdat ik z’n geld afpak, dan heb ik mijn werk goed gedaan”. Met een enthousiaste twinkeling in haar ogen vertelt Officier van Justitie Anne-Marie Fellinger over de ontwikkeling die ‘Afpakken’ (van crimineel vermogen) sinds 2019 doormaakt. Tegelijk met de versterkingsgelden die vanuit Den Haag beschikbaar zijn gesteld voor de aanpak van ondermijning, is ook financiering vrijgekomen voor het project Criminele geldstromen. En dat dat effect sorteert, laten de resultaten zien. Fellinger: “Recent hebben we beslag kunnen leggen op ruim 5 miljoen euro aan cryptomunten. Dat is natuurlijk een fantastisch resultaat. We zien dat we dit jaar niet alleen qua absoluut bedrag de doelstelling al ruimschoots hebben gehaald, maar dat ook het aantal afpakbewegingen met 75% is gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dat is misschien nog wel het belangrijkste. We willen niet alleen veel geld binnenhalen maar juist óók dat het steeds normaler wordt dat dat gebeurt. Dat bij wijze van spreken in ieder onderzoek wordt bekeken of er een financiële component inzit.”  

Lees artikel

21 sep. 2021

Week van de Veiligheid

De Week van de Veiligheid is een initiatief van en door ondernemers. De week vindt plaats van 11 tot en met 17 oktober (week 41). Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ondernemers om criminaliteit te voorkomen en (medewerkers) meer alert en weerbaar te maken. Door heel het land organiseren ondernemers en gemeenten activiteiten voor ondernemers, bedrijven, medewerkers en inwoners. 

Thema dit jaar: ‘Ben jij voorbereid op Criminaliteit?’

Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert iedere avond een talkshow over het thema van de dag onder leiding van presentator Ewout Genemans. Mis deze niet, want je krijgt veel informatie en praktische tips. De uitzending start om 19.30 uur en is terug te kijken wanneer je maar wilt.

Benieuwd naar alle activiteiten? 

Lees artikel

21 sep. 2021

Op de agenda voor de komende maand

- CCV-PVO - Online talkshow over cybercrime - 
De acht gemeenten in het politiedistrict Markiezaten organiseren samen met PVO Brabant-Zeeland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) op vrijdag 27 september van 19.30 tot 20.30 uur een online talkshow over cybercriminaliteit in het bedrijfsleven. Voor de tafelgasten, aanmelden en meer >>

- LIEC minisymposium drugscriminaliteit - 
Op woensdag 6 oktober aanstaande in de ochtend vindt het jaarlijkse landelijk minisymposium drugscriminaliteit plaats. Het symposium ‘van professionals, voor professionals’ is voor iedereen die werkzaam is bij de (semi)overheid en zich bezighoudt met de aanpak van drugscriminaliteit. Centraal in het minisymposium staat het delen van kennis vanuit verschillende disciplines en het informeren over nieuw opgedane kennis en initiatieven op het gebied van de aanpak van ondermijnende drugscriminaliteit. 

- CCV - Online City Deal Cybercrime congres - 
Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit online congres worden alle cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd. Kortom, wil je alles weten over deze City Deal, de inspirerende cyberprojecten die daar deel van uit maken en hoe jouw gemeente/organisatie daar profijt van kan hebben door bijvoorbeeld één of meerdere cyberprojecten bij jou in de gemeente te introduceren? Meld je dan aan >>

- De Week van de Veiligheid - 
Met het oog op veilig ondernemen vindt van 11 t/m 17 oktober 2021 weer de Week van de Veiligheid plaats. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor ondernemers om criminaliteit te voorkomen en (medewerkers) meer alert en weerbaar te maken. Door heel het land organiseren ondernemers en gemeenten activiteiten voor ondernemers, bedrijven, medewerkers en inwoners. 

- TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - oktober - 
Elke maand organiseert TNO een webinar, waar een TNO-expert ingaat op een relevant thema. Het volgende webinar is op 21 oktober  9.00-10.00 uur over Fenomeenanalyse met MARVEL, met Bas Keijser en Eefje Smits, consultants en analisten. Er wordt besproken hoe de TNO-methode MARVEL kan worden toegepast in de analyse van criminele fenomenen in de RIEC-context. In het webinar worden de volgende vragen beantwoord: Hoe kan fenomeenanalyse met MARVEL helpen aard en omvang van criminele fenomenen en misbruikte gelegenheidsstructuren te analyseren? Hoe kom je vervolgens tot effectieve, integrale interventies? En: wat is er voor nodig om de methode toe te passen in de RIEC-context?

- Netwerkevenement Ondermijning - 
Het evenement dat gepland stond voor 4 november 2021 is verplaatst naar 3 februari 2022. Reserveer de nieuwe datum alvast in de agenda!

Lees artikel

20 sep. 2021

Aan de slag met ontwrichtende effecten van drugscriminaliteit

In Utrecht gaat de gemeente samen met partners aan de slag om de ondermijnende effecten van drugscriminaliteit aan te pakken.

Het actuele beeld laat namelijk zien dat drugscriminaliteit een groot probleem is. Met het voorstel; ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ gaat de gemeente daarom aan de slag om criminele carrières te doorbreken en criminele geldstromen te stoppen. Het hele artikel kun je hier lezen. 

Lees artikel

17 sep. 2021

District - De horecascan: zicht op kwetsbaarheden voor ondermijning

Op 25 september komt er een einde aan de verplichte 1,5 meter-samenleving. Dan kan iedereen, met coronapas, weer zij aan zij een drankje drinken en lekker uit eten. Ondanks de coronaperiode is de horeca nooit uit beeld verdwenen. Het RIEC-samenwerkingsverband in Gooi- en Vechtstreek trok juist samen met verschillende gemeentes op om een kijkje bij de horeca in het gebied te nemen. Kwetsbaarheden voor ondermijning werden zo in kaart gebracht.

Lees artikel

17 sep. 2021

Updates vanuit Straatwaarde(n)

- Nieuwe podcasts beschikbaar - 
Zo kun je een samenvatting van Q college terug luisteren over het tegengestelde levensverhaal van twee broers. Maar ook de evaluatie van de Straatsjablonen is beschikbaar via Soundcloud. Wil je geen podcast missen? Volg ons dan op Soundcloud

- Wist je dat? - 
De editie van september 2021 is hier terug te lezen!

- Summerschool -
Een andere benadering. Namelijk kijken naar talenten en die omzetten in iets positiefs. Dat is wat jongeren in de zomervakantie hebben gedaan om doelen te stellen en daar ook echt voor te gaan. Tijdens de summerschool kregen zij handreikingen om een business op te zetten. Voor vijf jongeren in Amersfoort was dit een online muziekplatform.

Lees artikel