Nieuwe regionale veiligheidsstrategie vastgesteld

Nieuwe regionale veiligheidsstrategie vastgesteld

Op 12 april heeft het Regionaal Veiligheidscollege de Veiligheidsstrategie 2023-2026 vastgesteld. In deze Veiligheidsstrategie hebben de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland prioriteiten gesteld om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en haar partners in het veiligheidsdomein. De volgende thema’s zijn als gezamenlijke prioriteit benoemd: de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid en cybercrime en maatschappelijke onrust.

Samenwerking zorgt voor meer slagkracht 
Op de gekozen prioriteiten bundelen we de krachten waarbij de samenwerking zorgt voor het organiseren van meer slagkracht en kennis. Juist omdat de thema’s hier ook om vragen en ontwikkelkracht en gezamenlijk optrekken noodzakelijk is. Lees hier de nieuwe veiligheidsstrategie 2023-2026.