CBS: 2.2 miljoen Nederlanders in 2022 slachtoffer online criminaliteit

De aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime is een geprioriteerd thema in de kortgeleden vastgestelde regionale veiligheidsstrategie 2023-2026. De komende jaren zetten we in Midden-Nederland dan ook alles op alles om slachtofferschap te voorkomen, daderschap te voorkomen én daders te pakken. Dit vereist echter wel een koerswijziging.

Geen overbodige luxe
Dat de prioritering van het thema geen overbodige luxe is, bewijst dit artikel van het CBS waaruit blijkt dat in 2022 2.2 miljoen Nederlanders slachtoffer zijn geworden van verschillende vormen van online criminaliteit. Willen we als overheid recht doen aan al deze slachtoffers dan is de komende jaren wel een koerswijziging nodig. Deze koerswijziging moet bijdragen aan het effectiever richten van de capaciteit van de veiligheidspartners en vergroting van de capaciteit. Uiteraard in samenwerking met partijen die hierbij kunnen helpen.

Criminaliteitsvormen digitaliseren
Bij vrijwel alle criminaliteitsvormen (veel voorkomende criminaliteit, high impact crimes, georganiseerde ondermijnende criminaliteit) is te zien dat de criminele processen steeds verder digitaliseren. Iedereen die werkzaam is in het veiligheidsdomein krijgt hiermee te maken; een gezamenlijke opgave dus!

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met jeroen.hamers@rvs-mn.nl.