Zorgfraude: met 63 verschijningsvormen valt er nog een hele wereld te winnen

Zorgfraude: met 63 verschijningsvormen valt er nog een hele wereld te winnen

Dit bleek bij de twee webinars zorgfraude die kortgeleden vanuit het RIEC-MN zijn georganiseerd. Het webinar was er met name op gericht om gemeenten aan de voorzijde te ondersteunen in het opwerpen van barrières tegen zorgfraude. Zo gaf Renée Emmelkamp van de VNG uitleg over het zorgveld, de verschijningsvormen, de hulpmiddelen en verschenen rapporten. Aansluitend ging Huub Habets in gesprek aan de hand van complexe casuïstiek om meer zicht te krijgen op de processen en informatiebronnen binnen de gemeenten.  

Veel vragen bij RIEC over zorgfraude
Het RIEC ontvangt vaak vragen of signalen vanuit gemeenten over (vermoedens van) zorgfraude. We (het RIEC) spreken we van zorgcriminaliteit als zorgorganisaties via bestuurders, personeel of cliënten, (vermoedelijk) activiteiten van ondermijnende criminaliteit uitvoeren. Denk hierbij aan criminele uitbuiting van vluchtelingen, jeugd rekruteren voor en gebruiken in de drugshandel zoals het knippen van hennep, witwassen en de zorgonderneming gebruiken als dekmantel. Maar een uitingsvorm is ook criminele (familie) netwerken die een zorgonderneming gebruiken als verdienmodel, bijvoorbeeld met huisjesmelkers en andere zorgaanbieders. Door met malafide zorgaanbieders in zee te gaan, faciliteren gemeenten onbewust dat er te weinig of slechte zorg wordt geleverd waarbij het geld niet terechtkomt bij de mensen voor wie het is bedoeld. 

 
Fenomeenanalyse criminele zzp’ers in de zorg
Dat we alert moeten zijn op zorgfraude, bleek ook uit de recent verschenen fenomeenanalyse van het RIEC Oost-Nederland over zzp’ers in de zorg. Uit het onderzoek blijkt dat er in Oost-Nederland aantoonbaar criminele zzp’ers in de zorg werkzaam zijn. Zij hebben veroordelingen op hun naam staan variërend van geweldsdelicten tot drugscriminaliteit en werken vooral met kwetsbare doelgroepen zoals verstandelijke gehandicapten, alleenwonende ouderen en kwetsbare jeugd. Het is onwaarschijnlijk dat deze zzp’ers over een geldende VOG beschikken, terwijl dit meestal een voorwaarde is om in de zorg te mogen werken. Dit is een meer dan zorgelijke ontwikkeling. 
Heb je een vraag over zorgfraude en ondermijning neem dan contact op met Miriam Knepper van het RIEC-Midden-Nederland of met onze collega’s in je eigen districtelijk team ondermijning.