Werkend leren: training helpt de gemeentelijke organisatie beter te doorgronden

Werkend leren: training helpt de gemeentelijke organisatie beter te doorgronden

Meer zicht krijgen op elkaars beweegredenen, motivaties en barrières, vormde een belangrijk aandachtspunt uit de evaluatie van het actieplan 'Wie praat die gaat’ 1.0. Dit moet uiteindelijk leiden tot een betere onderlinge samenwerking. Het is dus belangrijk dat de veiligheidspartners de 'donkere krochten' van de verschillende organisaties kennen. Daarom ontwikkelt iedere kernpartner (politie, gemeente, Belastingdienst, OM) een specifieke training die medewerkers van de andere partnerorganisaties kunnen volgen.

De Belastingdienst bijt het spits af 
Kennen en ‘gekend’ worden is essentieel om als betrokken partner meer (be)grip te krijgen op de integrale ondermijningstafel en het goede gesprek te kunnen voeren. Wat beweegt de andere partner aan tafel, waar komt dat vandaan en hoe kan ik effectief beïnvloeden? Je verdiepen in de ander is daarvoor een hele simpele oplossing. Doe je dit op de juiste wijze, dan kunnen we integraal samenwerken in de aanpak van ondermijning wel degelijk leuker én makkelijker maken. 

Teamleider Ronald Netten van de Belastingdienst nam als eerste het initiatief:  
“Wij zouden zo graag een training willen hebben over de gemeentelijke organisatie. We werken er veel mee samen en meer kennis zou ons helpen om het 'samenspel' beter te begrijpen.” 

Alle medewerkers van de Belastingdienst die betrokken zijn bij de verschillende districtelijke teams ondermijning, volgden de training 'Hoe werkt de gemeente?'. Zij werden meegenomen in de wondere wereld van de vele gemeentelijke afdelingen, besluitvorming, burgervader of-moeder en boegbeeld. Wat is de rol van de gemeente in de aanpak van ondermijning en hoe is dat intern georganiseerd? Niet alleen handig voor de integrale samenwerking, maar ook als 'gewone' inwoner van de betreffende gemeente, zo bleek. 
 
Werkend leren: van elkaar wíllen leren als uitgangspunt 
De Belastingdienst neemt nu het stokje over en ontwikkelt een soortgelijke training over de eigen organisatie. Binnenkort volgt er meer informatie over de aanmelding voor deze training. Op deze manier komen al onze kernpartners aan bod dit jaar. 

Deze trainingen vallen onder het thema werkend leren: hoe gaan wij als partners onderling en ook intern meer van elkaar leren? Dat doen we (o.a.) door middelen beter vindbaar te maken, trainingen te ontwikkelen en last but not least: het van elkaar wíllen leren in ons dagelijks werk als uitgangspunt te nemen.Binnen dit thema werken het RIEC en Bureau RVS samen, om al lerend van elkaar tot een goede inhoud van werkend leren te komen. Zo stellen het RIEC en Bureau RVS een gezamenlijk inwerkprogramma op voor overlappende werkzaamheden. Bureau RVS en het RIEC hebben namelijk meer gemeen dan je in eerste instantie zou denken. 

Heb je zelf een goed idee over kennisuitwisseling met partners (vorm, inhoud van aanpakken etc.)? Neem dan contact op met Miriam Knepper.