Terugblik Webinar

Terugblik Webinar

Deze maand stelt Mitsi van Zundert van het PGA-Lab zich voor. Ook vind je in deze nieuwsbrief een terugkoppeling van het webinar op- en afschaling

Maak kennis met het projectteam PGA-Lab. Deze maand Mitsi van Zundert 

Ik ben Mitsi van Zundert en ik ben sinds november werkzaam bij Bureau RVS en het PGA-Lab. Hiervoor heb ik de bachelor Algemene sociale wetenschappen afgerond, waar mijn interesse in het vakgebied gewekt werd. Vandaar dat ik hierna de master Forensische Criminologie heb gevolgd. Zorg en Veiligheid is een onderwerp wat hier vaak aan bod kwam. Dit is precies de reden dat ik enthousiast werd om bij het PGA-Lab te werken. 

Binnen het PGA-Lab houd ik mij voornamelijk bezig met het ondersteunen van werkzaamheden, het organiseren van bijeenkomsten (zoals het webinar op- en afschaling) en het ontwikkelen van producten (die bijvoorbeeld onderdeel zijn van de kickstart, waar Lieke in de vorige nieuwsbrief over vertelde). Ik ben te bereiken via: mitsi.van.zundert@rvs-mn.nl. 

Terugblik PGA-lab webinar ‘Op- en afschalen’ 

Wat maakt het moeilijk om op te schalen? En wanneer durf je af te schalen of los te laten? Op 18 april jl. stonden we stil bij deze en andere vragen rondom op- en afschalen samen met professionals uit het veld. Het webinar begon met een presentatie over het AVE-model, wat kan dienen als kapstok. 

Daarna vond er een panelgesprek plaats met de verschillende ‘lagen’ van op- en afschalen, namelijk (personen uit) het sociaal domein, de lokale PGA, het Zorg- en Veiligheidshuis en een operationeel expert van de politie. Een mooie bijeenkomst met deelnemers vanuit het zorg- en veiligheidsdomein in Midden-Nederland, vanuit ‘De Zaek’ in Utrecht. 

Was je er niet bij? Of wil je het nog eens terugkijken? Dat kan! Klik daarvoor op deze link: Webinar PGA-Lab: Op- en afschalen - YouTube