Cijfers geregistreerde criminaliteit: warme weer in juni heeft invloed

Cijfers geregistreerde criminaliteit: warme weer in juni heeft invloed

In de afgelopen warme maand juni zien we bij een aantal delicten een stijging ten opzichte van juni 2022 waarbij het mooie weer in combinatie met evenementen van invloed is geweest; jongerenoverlast, drugsdelicten en geweldsincidenten.

In het algemeen stijgt in de eerste helft van 2023 in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio is bij zestien gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan vier gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de eerste helft van dit jaar zien we bij zakkenrollen (54%). 
 
Meer actuele informatie vind je in de overzichtstabel
 
De veiligheidsbeelden-online is een onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, vastgoed, werk en inkomen, KvK-handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen. 
Wilt u meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche.