Het PGA-Lab; waar zijn we de komende tijd mee bezig?

Het PGA-Lab; waar zijn we de komende tijd mee bezig?

Wat we gedaan hebben is interessant maar wat er nog staat te gebeuren is ook goed om in de gaten te houden. Zo vindt in november de regionale vakdag voor PGA-coördinatoren plaats. Hou voor de datum en de locatie je mail en deze nieuwsbrief in de gaten. En binnenkort publiceert de website van de Vrije Universiteit (VU) twee afstudeerscripties naar het gebruik van de PGA-monitor in Midden-Nederland. In deze nieuwsbrief lees je meer over de inhoud ervan. Ook kan je je aanmelden voor een leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling’ en hebben we een aantal interessante kijktips voor je.


PGA-Monitor als afstudeeronderzoek biedt interessante inzichten

Lisanne Labordus en Michelle Kroes, twee studenten Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), hebben het afgelopen half jaar onderzocht hoe de PGA-monitor gebruikt wordt in de verschillende gemeenten van Midden-Nederland. Hiervoor zijn zij langs verschillende gemeenten gegaan, hebben zij meegekeken bij PGA-overleggen en ook interviews afgenomen. Het onderzoek wijst uit dat de PGA-monitor langs zes grote lijnen wordt gebruikt. Deze hanteringswijzen hebben betrekking op ofwel het verzamelen van informatie, ofwel het in kaart brengen van behoeften en hebben potentie in het bijdragen aan een bewustere afweging in het instellen van effectieve interventies. 

Informatie kan casus-overstijgende problemen blootleggen
Ook de ingevulde monitors kunnen voor verschillende doeleinden gebruikt worden, waaronder ontwikkelingen binnen een casus in kaart brengen, het plan van aanpak evalueren en als ondersteuning bij het verantwoorden van het beleid. Informatie uit verschillende monitors tezamen kan ook casus-overstijgende problemen blootleggen en zo een bron vormen voor nieuw beleid. Het is daarbij wel van belang dat de monitors volledig en op vergelijkbare manieren worden ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat dat (nog) niet het geval is.
Bent je nieuwsgierig naar de scripties? Binnenkort worden deze gepubliceerd op de website van de VU. Meer informatie over de PGA-monitor vind je hier: Werkwijze PGA (veiligheidscoalitie.nl)


Meld je aan voor de leergang ‘Organiseren privacy en gegevensdeling: Zo doe je dat!’

Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid is geen makkelijke taak: er zijn per definitie verschillende professionals betrokken bij één casus. Regelmatig geven professionals aan dat regelgeving omtrent privacy en gegevensdeling hun taakuitvoering bemoeilijkt. Dit hoeft niet zo te zijn. 

Ben jij geïnteresseerd in een verdiepende leergang over privacy en gegevensdeling?  
In het najaar start de VNG er weer een en jij en/of jouw privacyofficer kan erbij zijn! Enkele collega’s uit de regio gingen je voor in de afgelopen drie leergangen. Dat lees je hier.
Geïnteresseerd? Laat het ons weten via pga-lab@rvs-mn.nl.


Kijktips
 • NeurolabNL Youth
  Videopodcast over crimineel gedrag voor, door, en met jongeren. 
  In elke aflevering gaat een ervaringsdeskundige jongere in gesprek met een wetenschapper over zijn/haar situatie. Zonder oordeel, en met name informatief, deelt de jongere zijn/haar verhaal. De thema’s zijn risicogedrag (drugs), zware criminaliteit (ervaring JJI) en prestatiedruk. Het geeft wetenschappers informatie over wat we er te weten is vanuit onderzoek over deze gedragsontwikkeling en ook neurobiologie komt uitgebreid voorbij. 
 • Benieuwd naar deze serie? 
  -    Bekijk de teaser;
  -    Luister via Spotify;
  -    Kijk via youtube.
 • Vroegsignalering en meer:
  Samen met het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid organiseerde het CCV drie webinars in het kader van 'Samenwerken aan preventie van jeugdcriminaliteit'.
  Klik hier voor de terugkijklinks van de webinars, de presentaties van sprekers, de q&a’s en andere relevante documenten.