Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

Overheid lanceert meerjarige publiekscampagne in strijd tegen digitale criminaliteit

De komende vier jaar is de aanpak van digitale criminaliteit en cybercrime een speerpunt in de veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. Hoe partners -gemeenten, politie- hierop inspelen lees je in deze nieuwsbrief. Maar ook voor de landelijke overheid is het een belangrijk aandachtspunt. Daarom lanceert de overheid dit najaar drie verschillende publiekscampagnes, op zowel nationaal als lokaal niveau.

Dit najaar start de Rijksoverheid met een meerjarig campagneprogramma om de digitale weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten en het slachtofferschap van cybercrime en online fraude te verminderen. De thema’s die dit najaar aan bod komen zijn social engineering, multi-factor authenticatie en software-updates. De aftrap van de eerste campagne over social engineering is gepland voor oktober. De andere thema’s volgen later dit jaar. 
 
Een lokale aanpak heeft meerwaarde 
Om de effectiviteit van de campagne zo groot mogelijk te laten zijn kent de campagne een nationale én lokale aanpak. Gedachte is dat de effectiviteit groter is als mensen lokaal en via de eigen persoonlijke omgeving van goede informatie en handelingsperspectief worden voorzien. Uitgangspunt is dan ook om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld en de eigen omgeving van de vele verschillende doelgroepen. 

Werk jij bij (o.a.) een gemeente? Dit is wat je kan doen
Ben jij werkzaam in een gemeente of bij sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties? Sta je dicht bij de burger? Geef dan graag binnen je bereik aandacht de komende campagnes. Bespreek de thema’s bijvoorbeeld op voorlichtingsavonden, in cursussen, tijdens events rondom het thema cybersecurity. Je kan de campagnes natuurlijk ook delen via (digitale) wijkagenten en buurtambassadeurs. Ter ondersteuning stelt de overheid een toolkit met verschillende campagnematerialen ter beschikking. Meer informatie over de campagnes volgt later. Hou hiervoor de informatie van de Rijksoverheid, de website van de Veiligheidscoalitie of LinkedIn van Bureau RVS in de gaten. 


Gemeenten zetten tekstkarren in tegen verschillende criminaliteitsvormen


De vakantietijd is van oudsher een periode waarin veel inbraken plaatsvinden; veel mensen zijn dan immers op vakantie. Reden om de inwoners van Blaricum, Eemnes en Laren te wijzen op het feit dat er inbrekers actief zijn en ze praktische tips te geven, onder andere via tekstkarren. Maar de tekstkarren kunnen natuurlijk veel meer doelen dienen; de tekst is namelijk eenvoudig op afstand te wijzigen. Pim Ruiten, beleidsadviseur veiligheid van de BEL-combinatie zag zijn kans schoon om in het kader van preventie digitale veiligheid inwoners ook te wijzen op mogelijke digitale fraudeurs en de manier waarop zij hun slag gaan.
 
Even kort afstemmen
Door even kort met collega’s intern af te stemmen en extern met de leverancier om de teksten op afstand aan te kunnen passen, hebben de tekstkarren meerdere doelen gediend. Een aantal weken als inbraakpreventie en een aantal weken als preventie in het kader van digitale veiligheid.


Regio Midden-Nederland breidt aantal digitale wijkagenten fors uit

Het aantal digitale wijkagenten in de regio Midden-Nederland is inmiddels dertien, waarvan er vijf kortgeleden in functie zijn gekomen. Deze uitbreiding is noodzakelijk om de steeds maar toenemende digitale criminaliteit een halt toe te kunnen roepen. Waar andere wijkagenten zich richten op een wijk, richten digitaal wijkagenten zich dan ook op het internet. Het internet is daarmee in feite hun wijk. Zij controleren op het internet of mensen meldingen doen, wat er speelt op social media en fora en zorgen dat daarop wordt geanticipeerd. 

Ambassadeur digitale uitdagingen
Wie dacht dat de digitale wijkagent alleen maar achter zijn computer zit heeft het mis. De digitale wijkagent is een verbinder en een ambassadeur in digitale uitdagingen, zowel op straat als achter de computer. Ze weten in- en externe partners te vinden om samen de digitale wereld veiliger te maken. Daarnaast ondersteunen ze collega’s en helpen ze de collega’s digitaal vaardig(er) te maken.