Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Nieuwe koers voor programma Straatwaarden

Vanaf het moment dat Straatwaarden een plek kreeg in het eerste actieplan Wie praat, die gaat (2018), heeft het programma een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Stonden de eerste jaren in het teken van pionieren en het kweken van urgentiebesef voor het probleem, inmiddels weten we nu steeds beter wat wel en niet werkt. Op basis van alle opgedane inzichten kunnen we daarmee steeds effectievere interventies ontwikkelen en onze partners beter adviseren. Inmiddels is de urgentie ook breed doorgedrongen, iets wat blijkt uit de grote vraag vanuit gemeenten naar advies over de aanpak van jonge aanwas. Deze positieve ontwikkeling vraagt daarmee om een nieuwe koers. 

Nieuwe koers vraagt om nieuwe missie
Vanwege de nieuw ingeslagen koers is ook de missie opnieuw geformuleerd: “Het programma Straatwaarden helpt bij het voorkomen en terugdringen van jongeren in de (drugs)criminaliteit in Midden-Nederland. Met ruime ervaring en expertise op dit gebied ondersteunen en adviseren wij op verzoek gemeenten en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk in dit complexe vraagstuk. Dit doen wij lokaal door de kennis van professionals te vergroten en hen met elkaar te verbinden. Zodat ze met en van elkaar leren hoe ze jongeren beschermen tegen criminele invloeden. Samen blijven we bouwen aan een toekomst waarin misdaad geen aantrekkelijke optie meer is en jongeren de kansen krijgen die ze verdienen.” 

Het volledige verhaal van Straatwaarden
Met alleen een nieuwe missie ben je er niet als je deze niet onderbouwt. Op www.straatwaarden.nl vind je het complete verhaal van Straatwaarden en lees je meer over hoe de samenwerking met gemeenten, politie, OM en andere partners uit ons zorg- en veiligheidsnetwerk centraal staat in onze aanpak, hoe we lokale ambities versterken en we dicht bij de doelgroep samen bouwen aan een veilige toekomst.