Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4% in de eerste vijf maanden

Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4% in de eerste vijf maanden

In de eerste vijf maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 14 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Naast deze cijfers bevat het dasboard veiligheidsbeelden online nu ook de meest recente cijfers van de corona gezondheidsmonitor jeugd. Hieruit blijkt dat van de jeugd in Midden-Nederland de jeugd in Flevoland het minst gelukkig is.

Jeugd in Flevoland minder gelukkig
Het dashboard Veiligheidsbeelden-online presenteert naast cijfers over criminaliteit ook veel gegevens over gerelateerde onderwerpen. Een van die onderwerpen is de corona gezondheidsmonitor Jeugd (RIVM/GGD’s, 2021). Onderstaande figuur met daarin de meest recente cijfers toont aan dat de jeugd in Flevoland een minder goede mentale gezondheid ervaart. Niet alleen in het coronajaar 2021 was dat het geval. Ook in een eerder onderzoek uit 2019 gaven de middelbare scholieren aan minder vaak gelukkig te zijn en minder vaak een goede gezondheid te ervaren.

Bij alle hier gepresenteerde indicatoren die iets zeggen over de mentale gezondheid, scoort de jeugd in Flevoland minder gunstig ten opzichte van Midden-Nederland. Bijna 31% van de middelbare scholieren in Flevoland ervaart psychisch-sociale problemen. In Midden-Nederland ligt dat aandeel 4% lager. 14,4% ziet de toekomst met weinig of geen vertrouwen tegemoet (Midden-Nederland 11,6%). Er wordt relatief meer stress en meer eenzaamheid ervaren.   


Geregistreerde criminaliteit stijgt met 4% in de eerste vijf maanden

In de eerste vijf maanden van 2023 stijgt in Midden-Nederland de totale geregistreerde criminaliteit met 4% ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Van de 38 gemeenten in de regio Midden-Nederland, is bij 14 gemeenten deze stijging 10% of meer geweest. Daar staan zeven gemeenten tegenover waar de criminaliteit juist met minimaal 10% daalde in genoemde periode. De grootste stijgingen in type criminaliteit in de periode januari t/m mei, zien we bij zakkenrollen (68%), winkeldiefstal (13%) en brom-, snor- en fietsdiefstal (8%). 
Meer actuele informatie vindt u hier in de overzichtstabel.

De veiligheidsbeelden-online is een onderdeel van het project Veiligheid in Beeld (ViB). Naast cijfers over de geregistreerde criminaliteit die maandelijks worden geactualiseerd, zijn ook gegevens over bevolking, vastgoed, werk en inkomen, KvK-handelsregister, etc. op minimaal gemeentelijk niveau opgenomen.

Wil je meer informatie over het ViB project, neem dan contact op met Henk van den Driessche.