Uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld

Uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld

Maandag 12 juni is het regiobrede uitvoeringsplan weerbare overheid vastgesteld. Een plan dat aantoont dat we vooruitgang boeken in de weerbaarheidsaanpak. In de eigen organisaties, waar veel gebeurt en hard wordt gewerkt, én in het versterken van onze weerbaarheid als één overheid. Een deel van de winst zit al in hoe het plan tot stand is gekomen.

Breed pakket aan maatregelen met oog voor maatwerk
Vanuit een groot aantal gemeenten is meegeschreven en gedacht, en ook de politie, Belastingdienst en het OM zijn nauw betrokken geweest. Het resultaat is een mooi stuk met hoge, gedifferentieerde ambities. En met de focus op een mix van maatregelen die nodig zijn om het basisniveau op orde te krijgen, te houden en verder te ontwikkelen. Er is oog voor maatwerk en verschillende tempi van partners. Dit gaat ons verder helpen! Om van elkaar te weten waar we staan en naar toe bewegen, waar mogelijk gezamenlijk op te trekken en zo onze slagkracht te vergroten. De komende tijd werken we onverminderd door, en gaan we ons onder andere richten op het monitoren van de aanpak. Waar staan de verschillende districten, levert onze aanpak op wat we zouden willen en waar zijn impulsen nodig?

 Ben je benieuwd naar het uitvoeringsplan Weerbare overheid? Of heb je behoefte aan ondersteuning, een sparringpartner of een best practice om te delen?  Je kan daarvoor terecht bij Annelies Roeleveld, projectleider weerbare overheid van het RIEC Midden-Nederland.