Het PGA-Lab: wat hebben we de afgelopen tijd zoal gedaan?

Het PGA-Lab: wat hebben we de afgelopen tijd zoal gedaan?

We zijn erg druk in Midden-Nederland als het gaat om de PGA. Zo heeft de eerste brainstormsessie voor het digitaal PGA-platform plaatsgevonden. En hielden we burendagen in de districten; sessie die in het teken stonden van elkaar ontmoeten en van elkaar leren.  En welke rol kan ervaringsdeskundigheid spelen in herstel van het gewone leven bij PGA-klanten? Dat was de centrale vraag om te beantwoorden tijdens een ervaringsdeskundigheidsessie met tien forensische ervaringsdeskundigen. Een sessie die zeker een vervolg krijgt.


Eerste brainstormsessie digitaal platform PGA Midden-Nederland

Op 22 juni vond in Utrecht de eerste brainstormsessie plaats met een groep enthousiaste PGA-professionals. Enthousiast, want hoe gaaf is om vanaf de eerste heipalen mee te mogen denken met de bouw van iets nieuws? Een lerend netwerk moet elkaar immers digitaal kunnen vinden, bevragen en inspireren. De verzameling aan wensen en creatieve ideeën leiden deze zomer tot een eerste testomgeving, zowel desktop als in mobiele appvorm. Uiteraard eerst voor het testpanel.

Kan jij niet wachten en wil je ook nog aanhaken bij het testpanel? Stuur dan een mail aan pga-lab@rvs-mn.nl en meld je aan.


Lokale ontwikkelsessies voor PGA-teams en districten

Het PGA-Lab organiseert in samenwerking met diverse gemeenten ook de burendagen: een samenkomst van gemeenten in hetzelfde district. Zo waren we in mei te gast in Mijdrecht met de tien West-Utrecht gemeenten en in juni in Oost-Utrecht, Flevoland en Gooi en Vecht.  Eind juni waren wij bijvoorbeeld te gast bij de gemeente Hilversum, waar de PGA-burendag Gooi- en Vecht georganiseerd werd. De burendag stond in het teken van elkaar ontmoeten. Dit beviel goed, de volgende is gelijk al gepland.  

Wil jij ook zo’n lokale sessie organiseren? Of heb je vragen over een webinar, aanmelden voor de intervisie of heb je andere vragen aan het PGA-Lab? Mail dan naar pga-lab@rvs-mn.nl en we nemen zo snel mogelijk contact op. 
En volg onze LinkedIn-pagina; dan blijf je ook op de hoogte!


Ervaringsdeskundigheidsessie: Welke rol kan ervaringsdeskundigheid spelen in herstel van het gewone leven bij PGA-klanten?

Op 3 juli organiseerden Martine Batelaan, Martijn Kole en Joep Hanrath vanuit het PGA-Lab een eerste bijeenkomst met tien forensisch ervaringsdeskundigen. Inzet: ‘Welke rol kan ervaringsdeskundigheid spelen in herstel van het gewone leven bij PGA-klanten?’ De deelnemers hadden een brede ervaring met justitie, het gevangeniswezen, de (jeugd)reclassering, de TBS of (jeugd) inrichtingen. De brainstormsessie werd een rijke uitwisseling van mogelijkheden en aandachtspunten bij de inzet van ervaringsdeskundigheid.


Verschillende mogelijkheden werden benoemd

  1. Ondersteuner/mentor/coach vanuit de visie dat je met je cliënt zoekt naar een herstel van zichzelf in het gewone leven. Dat betekent aansluiten bij de client en begeleiden op verandering in de richting en het tempo dat de client aangeeft. Aandachtspunt is dat begeleiding vanuit de PGA niet louter vrijwillig is. Er moet wat gebeuren. Wat betekent dat voor je positie als ervaringsdeskundige tegenover je client en tegenover professionals die vanuit een opdracht werken?
  2. Ondersteuner/mentor/coach is een veel voorkomende rol van de ervaringsdeskundige. Je ervaring levert je een ingang op, je kan maatje zijn, meedenker. Je maakt ruimte voor de client om zelf meer te gaan vertellen en zo hun omgeving beter wegwijs te maken in hun leven. Cliënten ervaren herkenning en erkenning in hun contact met de ervaringsdeskundige. Ze kunnen hoop putten uit dit contact. Aandachtspunt is argwaan van de client tegen de ‘justitie wereld’. De client laat niet het achterste van z’n tong zien, wantrouwen en vertrouwen wisselen elkaar af, lopen door elkaar heen. Welke impact heeft dat op jou als maatje- mentor en wat betekent het voor je wens om ruimte te maken voor het verhaal van de client?
  3. Ervaringsdeskundigheid in de rol van meedenker in de organisatie. Als meedenker kun je professionals wegwijs maken in de leefwereld van cliënten die interventies opgelegd krijgen. Je kan meedenken over impact van interventies op cliënten en de wijze waarop je hierover het gesprek met cliënten aangaat.  Aandachtspunt is dat je als trainer/adviseur in een organisatie te veel een eenling bent, een wereldverbeteraar. Het risico is dat je jouw tanden stuk bijt op de routines van de organisatie en de professional.

Deze bijeenkomst krijgt een vervolg als agendapunt op het eerstvolgende PGA-overleg. Wat kan de rol zijn van de ervaringsdeskundige binnen het PGA? En welk experiment kan gestart worden met de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de PGA?